Ruimte voor fietsers en voetgangers
NIEUWE MOBILITEITSVISIE, INCLUSIEF PLANNEN VOOR DE N743

Ruimte voor fietsers en voetgangers

Wat is de visie op mobiliteit voor de lange termijn voor de gemeente Borne? Het antwoord daarop zal in het komende jaar geformuleerd worden, na inbreng van allerlei betrokken partijen, waaronder de inwoners. Binnenkort al zal de gemeenteraad zich buigen over de basisprincipes, die in het vervolgtraject steeds verder verfijnd en ingevuld gaan worden.
 

30 km/uur wegen

“Eén van de hoofdlijnen is dat je eigenlijk wilt dat zo veel mogelijk mensen gaan lopen of fietsen. Het is om te beginnen gezonder, maar daarnaast ook vaak sneller”, zegt wethouder David Vermorken. Prioriteit dus voor de fiets en de benenwagen en niet – zoals vroeger het geval was – vooral de auto faciliteren. Goede en veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers moet mensen ertoe verleiden om de auto te laten staan. Beter voor het milieu, de gezondheid en de leefbaarheid. Bovendien neemt het allemaal minder ruimte in beslag, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor meer groen en andere klimaat adaptieve maatregelen. Het streven is om praktisch alle wegen binnen de bebouwde kom in te richten als 30 km/uur wegen, zoals onlangs is gebeurd met de Europastraat. De lagere snelheid, die op die manier de norm wordt, zou het verkeer bovendien veiliger maken.
 

Vloedbeltverbinding biedt kansen

Komend voorjaar hakt de Provincie naar verwachting de knoop door over de Vloedbeltverbinding. Als die provinciale weg om Zenderen er eenmaal ligt, biedt dat kansen om de huidige N743, die dan een stuk rustiger wordt, volledig te gaan herinrichten. In Zenderen is men al volop aan het brainstormen over de nieuwe situatie, maar ook in de kern van Borne liggen er straks mogelijkheden. Om te beginnen komt er ruimte vrij langs de N743, als de weg provinciale weg af is en een gewone gemeentelijke weg wordt. Voorzichtig wordt er al aan gedacht om er bijvoorbeeld parkeergelegenheid te creëren voor langparkeerders, waardoor de parkeerdruk in het centrum afneemt.
 

Knip?

Vermorken: “Er worden meerdere scenario’s voor de rondweg uitgewerkt en die gaan we in mei aan de inwoners voorleggen.” Ooit was het plan om de N743 te ‘knippen’ ter hoogte van Oud Borne, om de – toen nieuwe – wijk de Bornsche Maten bij de kern te laten aansluiten. De eerste bewoners waren in de veronderstelling in plaats van een drukke weg een park voor hun huizen te krijgen. Alleen wilde de provincie er nooit aan meewerken, zolang de N743 zo’n belangrijke regionale verkeersfunctie had. Met de komst van de Vloedbeltverbinding liggen de kaarten, en ook de zeggenschap, straks anders.
 

Participatie

Maar of dit betekent dat die destijds bedachte knip er komt is de vraag. Omstandigheden en inzichten veranderen en bovendien bleek in de slipstream van de discussie over de Verbindingsweg dat men elders in Borne vreesde voor overlast als doorgaand verkeer geen gebruik meer kan maken van de rondweg. Bewoners van de Stroom Esch zouden dan lastiger richting Hengelo en snelweg kunnen. In Wensink-Zuid is men bang voor een sterke toename van verkeer op de Europastraat en verderop in de Bornsche Maten wil men geen veel drukkere Bornsche Beeklaan. Verkeersdeskundigen gaan gemeenteraad en inwoners verschillende opties voorleggen over de N743, met alle voor- en nadelen erbij. Dat belooft een interessante discussie op te kunnen leveren, waar uiteindelijk toch een keuze uit voort moet komen. “We gaan goed luisteren naar alle argumenten, maar we kunnen het nooit iedereen naar de zin maken.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Borne ziet geen mogelijkheden voor azc

De gemeente Borne wil zich ook in 2023 en 2024 inzetten voor de grote groep Oekraïense...
02-02-2023

Raad: ‘Flexwoningen voor 15 jaar, punt’

De gemeenteraad kreeg met een bijna unaniem aangenomen amendement de gevraagde zekerheid dat...
31-01-2023

Gemeente start met Duurzaam Wonen Lening

Het college van burgemeester en wethouders wil de Duurzaam Wonen Lening invoeren. De lening moet...
30-01-2023

Flexwonen: vergrootglas op communicatie

Voor de raadsleden is goede communicatie en een helder participatietraject van essentieel belang...
26-01-2023

Start onderzoek mogelijke locaties voor flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Tijdelijke flexwoningen...
26-01-2023

Ontwerp Vloedbeltverbinding ter inzage

Het ontwerp voor het Provinciaal Inpassingsplan Plan (PIP) Vloedbeltverbinding ligt ter inzage...
25-01-2023