Herontwikkeling locatie Jan Ligthart definitief en groter
SAMENWERKING LEIDT TOT VORMING INTEGRAAL KINDCENTRUM BORNE WEST

Herontwikkeling locatie Jan Ligthart definitief en groter

Nadat er verschillende plannen voor de herontwikkeling van Het Wooldrik om verschillende redenen naar de prullenbak waren verwezen, hebben de organisaties die ten dienste van kinderen staan de handen ineengeslagen en de al opgebouwde relatie omgezet in een gezamenlijke voorziening op de locatie waar momenteel de Jan Ligthartschool en Het Ridderspoortje staan. Met Te Kiefte Architecten is er een nieuw gebouw ontwikkeld dat een onderkomen voor basisonderwijs, kinderopvang, BSO en Kids Vooruit gaat worden.

 

Toekomstige gebruikers

Het basisonderwijs zal verzorgd gaan worden door wat nu nog de basisscholen Jan Ligthart en ‘t Oldhof zijn. Omdat de prognoses van de leerlingenaantallen in de toekomst hoger zijn dan voorzien is er bij de gemeenteraad een aanvraag gedaan om niet 12 maar 14 lokalen te mogen bouwen. Wanneer dat nu gebeurt, is dat minder duur dan wanneer die er in de toekomst moeten worden bijgebouwd. Stichting Brigantijn, de stichting waaronder de school valt, heeft die aanvraag ingediend. Verwacht wordt dat die wordt toegewezen.

 

De kinderopvang en de BSO gaan verzorgd worden door Duimelot, dat nu nog alleen een vestiging in Zenderen heeft. Zij zijn voornemens om met drie groepen te gaan werken, met de mogelijkheid naar een eventuele halve groep erbij. Kids Vooruit tenslotte krijgt een aangepaste ruimte in het gebouw voor kinderen met een beperking die in de klas les krijgen met de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Zij verwachten 6 à 7 leerlingen in de nieuwbouw.

 

Logische doorstroming in gebouw

De BSO wordt gehuisvest in Het Ridderspoortje nadat dat is aangepast aan de huidige eisen voor wat betreft de huisvesting. De nieuwbouw die daarop gaat aansluiten voor het basisonderwijs herbergt de groepslokalen voor de kleuter- en onderbouw. Centraal in het nieuwe gebouw ligt een hal, waarover later meer. Nadat die hal is gepasseerd kom je in de andere vleugel en daar worden de midden- en onderbouw gehuisvest. Zo stromen de kinderen als het ware aan de ene zijde van het gebouw in bij de kinderopvang en verlaten zij dat na het doorlopen van de basisschool aan de andere zijde weer. Alle verkeersruimtes zullen in gebruik worden genomen als leerpleinen, zodat er geen vierkante meters verloren gaan. Ook zullen er bij de ingangen lockers komen voor de jassen en tassen, zodat die leerpleinen netjes zullen zijn.

 

Centrale hal

Zoals te zien op de afbeelding is een gedeelte van de centrale hal verhoogd aangebracht. Daar zijn een aantal redenen voor. Allereerst wordt onder de verhoging de technische ruimte gerealiseerd. De nieuwbouw wordt als een houten constructie geplaatst en als er dan allerlei klimaatkasten en dergelijke op het dak worden geplaatst, is er sprake van ongewenste trillingen. Een andere reden is dat er op deze manier als het ware een podium ontstaat waar voorstellingen kunnen plaatsvinden. Omdat ook Kids Vooruit in de school actief is zal er een voorziening komen waardoor ook de leerlingen uit deze groep op het podium kunnen komen.

 

Schoolomgeving

De nieuwbouw vindt zodanig plaats dat er zoveel mogelijk bomen worden gespaard. Tot zonsondergang blijft er een trapveldje beschikbaar voor de kinderen uit de buurt. Voor de kinderopvang is men nog een buitenruimte aan het ontwikkelen waar de kinderen zowel kunnen slapen als waar zij avontuurlijk kunnen spelen. Ieder lokaal heeft een uitgang naar buiten zodat de buitenruimte ook kan worden gebruikt tijdens de lessen. Voor de ouders van de jonge kinderen zullen er parkeerplaatsen worden gerealiseerd bij de ingang voor de kinderopvang en de groepen 1 tot en met 4. Aan de kant waar de oudere kinderen zitten zal er stalling komen voor de fietsen.

 

Oplevering en meer

Het behoeft geen betoog dat de school qua klimaateisen voldoet aan de allerhoogste normen en daardoor zeer toekomstbestendig is. Zo zal het dak waarschijnlijk bedekt worden met sedum en zonnepanelen. Helaas kon Enexis de gevraagde zware aansluiting wegens overbelasting van het net niet leveren. Daarvoor in de plaats komen er nu twee reguliere aansluitingen en is er zekerheidshalve een derde aangevraagd. Dan zal de energievoorziening op hetzelfde peil zijn als met één zware aansluiting. Wanneer alles gaat zoals het is gepland, hoopt men dit IKC (Integraal Kind Centrum) in juli 2025 in gebruik te kunnen nemen. (HvR)

 

Hieronder foto’s van Dirk de Graaf van de huidige Jan Ligthartschool en het verplaatsen van de noodlokalen uit de Bornsche Maten naar de Oldhofschool. Tijdens de bouw verhuizen de leerlingen van de Jan Ligthart tijdelijk naar de Oldhofschool.

 

Oldhofschool en Jan Ligthartschool

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Dirk — 15 jan 2024
Tis goed vriend...
Martin — 14 jan 2024
Lekker makkelijk Dirk reacties zijn inderdaad inhoudelijk dat is wat ik mis in jou reacties. Je wilt geen flexwoningen, school mag niet groter, kinderen schreeuwen te veel, leraren doen hun werk niet naar behoren man man man wordt eens wat toleranter en maak jezelf en je omgeving niet te moeilijk
Dirk — 14 jan 2024
Dank voor alle inhoudelijke reacties, einde discussie van mijn kant!
Martin — 13 jan 2024
Inderdaad Dirk gevoelig punt voor jou, geen flex woningen, school mag niet groter worden, gillende kinderen, docentcorps(?) je bedoelt leraren die zich uit de naad werken. Ga in vredesnaam wat zinnigs doen
Elmo — 13 jan 2024
Dirk ik ben benieuwd waar je woont waardoor je last hebt van spelende kinderen. Volgens mij niet aan de Anemoon, Lupine of Ridderspoor.
Dirk — 13 jan 2024
Gevoelig punt merk ik: even voor de duidelijkheid: heb geen probleem met een lagere school, maar mijn opmerkingen hebben betrekking op met name het aspect geluidsoverlast door gillende kinderen waarop door het docentenkorps niet tot onvoldoende wordt geanticipeerd, iets wat overigens ook nu al het geval is. Leven en laten leven is iets waar ik me volledig in kan vinden, maar hier ligt ook wel degelijk een verantwoordelijkheid voor de school zelf lijkt me. Woongenot van omwonenden hoeft dan ook zeker niet ondergeschikt te worden gemaakt aan bouwplannen voor een uitgebreid schoolcomplex. Een mogelijke relatie van mijn opmerkingen met het onderwerp flexwoningen is niet relevant, dit is namelijk voor deze locatie van de baan. Zullen we het dan ook maar gewoon bij het onderwerp houden....
Martin — 12 jan 2024
Beste Dirk in het verleden heb je ook veel geageerd tegen de flexwoningen, het is ook nooit goed voor sommige mensen volgens heb je tijd te veel. Wellicht idee om in Deldense bos te gaan wonen dat is lekker rustig.
Succes er mee dan maar:)
Dirk — 11 jan 2024
Ik probeer met mijn opmerkingen alleen aandacht te vragen voor het vermijden van een beernink-situatie zoals in Hengelo het geval is. Kinderen moeten natuurlijk kunnen spelen maar het regelmatig voorkomende gegil waarop geen correctie vanuit het docentenkorps lijkt plaats te vinden is voor niemand een gewenste situatie
Ton Huiskes — 11 jan 2024
Een goed plan. Bomen worden gespaard zoveel mogelijk, staat geschreven hier. Het zou een goed idee zijn, zelfs meer bomen, struiken en planten te gebruiken op de pleinen, maar ook bijvoorbeeld binnen, waar het nogal kaal is op de geplaatste foto's.

Vuurwerk afschieten na 1 januari mag niet. Maar ja handhaven met een paar BOAs in dienst en geen politiebureau meer, werken niet positief als middel van waarschuwen en eventueel bekeuren van jongeren die nu nog vuurwerk afschieten, of crossen op de speelplaats van de betrokken scholen.
Elmo — 11 jan 2024
Beste Dirk,
Ik woon al meer dan 45 jaar tegenover de school en heb nog nooit overlast van spelende kinderen gehad.
De hangjongeren die 's-avonds bij school zijn en vuurwerk afschieten en met brommers over de speelplaats crossen bezorgen wel overlast.
Dirk — 11 jan 2024
Als al die gemotiveerde bouwers en plannen bedenkers ook rekening houden met het leef- en woongenot van omwonenden (specifiek geluid van spelende kinderen in de pauzes) en zich hierbij niet verstoppen achter wetgeving, maar zoeken naar een win-win situatie voor alle betrokkenen, zodat in je eigen tuin zitten zonder geluidsoverlast mogelijk blijft, moeten we er uit kunnen komen dunkt me...,

Stralend middelpunt van Zuiver huid & haar

ADVERTORIAL. Aan de rand van het centrumpark Scholtenshof staat Beautysalon Zuiver huid &...
04-07-2024

Netgemak viert 15-jarig bestaan

ADVERTORIAL. Netgemak, gespecialiseerd in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, viert met...
02-07-2024

Gebouw Optimist gaat meer eenheid uitstralen

Dat basisschool De Optimist het resultaat is van de fusie van een aantal scholen weet iedereen....
02-07-2024

Basisschool Flora groeit uit naar integraal...

Het gebouw waarin basisschool Flora is gehuisvest is inmiddels ruim 50 jaar oud en is nodig toe...
28-06-2024

Subvice: ‘leuke jongens’ die weten wat ze willen

“Misschien zijn we wel heel leuke jongens…”, laat Martijn Roelofs zich...
18-06-2024

Maak kans op de Startersprijs Midden Twente

Iedereen die in 2023 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een eigen...
07-06-2024