Start uitwerking ontwerp Verbindingsweg
RAILINFRA SOLUTIONS VERZORGT ONTWERP NIEUWE WEG AAN DE WESTKANT VAN BORNE

Start uitwerking ontwerp Verbindingsweg

Directeur Ilse Siebrand-Oosterhuis namens V.O.F. Railinfra Solutions en wethouder Herman Mulder namens gemeente Borne hebben op 24 juni het contract getekend voor het ontwerp van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne. De ondertekening markeert de officiële start van de ontwerpfase van het project Verbindingsweg met spooronderdoorgang.

 

V.O.F. Railinfra Solutions is een samenwerkingsverband tussen de advies- en ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Het bedrijf heeft van de gemeente Borne opdracht gekregen de verschillende (deel)plannen en ontwerpen voor de realisatie van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne en het afsluiten van de spoorwegovergang in de Oonksweg verder uit te werken. Naar verwachting wordt het ontwerpproces omstreeks het einde van 2016 afgerond.

 

Communicatie en participatie

Eén van de deelplannen die de komende weken al concreet wordt opgepakt behelst het verder organiseren van een zorgvuldig communicatie- en participatietraject met de omgeving. Doel van dit traject is te komen tot een zo groot mogelijk draagvlak (instemming en ondersteuning) bij alle betrokkenen. Spoedig na de zomervakantie zal Railnifra Solutions daarom een eerste serie gesprekken voeren met omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

 

Planning

Volgens planning starten in de periode 2017/2018 de bestemmingsplanprocedure en het verwerven van de benodigde gronden. Volgens de huidige planning wordt in de loop van het jaar 2020 begonnen met de fysieke werkzaamheden in het veld. De aanleg van een spooronderdoorgang verbetert volgens de gemeente de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Borne. Door deze spooronderdoorgang in een nieuwe verbindingsweg aan te leggen wordt bovendien het regionale verkeer om Borne geleid.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 29 jun 2016
Daar heb je gelijk in Paul. Ik ben benieuwd naar die operatie. Als je maar (in)ziet dat we veel meer energie moeten gaan stoppen in flexibele snelheden die dan ook middels hetzelfde (meet- en regel)systeem, automatisch boetes oplegt.
Paul Cohn — 29 jun 2016
Bypass gebruik? Moet je eerst de Amerikalaan in Hengelo dotteren van afrit A1 tot afrit Het Plein
Ron Hartman — 27 jun 2016
Het best is de weg te beschouwen als een regenwater rioolsysteem ter ontlasting van de waterzuivering. In normale tijden mag er absoluut geen verontreiniging plaatsvinden op het oppervlaktewater waar dit systeem op loost. Bij een hevige bui wordt het systeem ook gebruikt voor sterk vervuild water en gaan alle principes overboord.
Het zou mooi zijn als de max. snelheden op de weg, kunnen worden aangepast aan dit principe. 60 km bij rust en 80 in geval van bypass gebruik.
Ron Hartman — 27 jun 2016
Het blijft een lastig vraagstuk, waarin over het algemeen veel meer vragen dan antwoorden beschikbaar zijn. Aan de PB laan zijn we blij dat de Stroomstressers en Zendelingen zullen worden geleerd de GVW naar de A1 te nemen en vanaf Ikea zal het een vluchtweg worden. Hoe vaak?
Paul Cohn — 27 jun 2016
Ron, dat zijn 2 vragen. Voor de ware emissies moet je niet langer de sprookjes van Moeder de Gans lezen: www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Tabellen_grafieken/Milieu_Leefomgeving/Emissiefactoren/Download/emissiefactoren_voor_niet_snelwegen_GCN2016
Als je beseft dat in vrijwel de hele wereld 50 of 60 km/u in de bebouwde kom geldt (ook op de weg rond Hengelo van Deurningen tot de Burenweg) vergelijk dan eens de meetresultaten uit de ons omringende landen bij die snelheid met de emissies bij 80 km/u, dus bij een 60% hogere (piek)snelheid: Planungsempfehlungen für eine umweltentlastende Verkehrsberuhigung Minderung von Lärm- und Schadstoffemissionen an Wohn und Verkehrsstraßenwww.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/1933.pdf
En je 2e vraag: hoe snel willen gebruikers rijden? Je woont 5 minuten lopen van Vorgers, Ron, ga dat maar aan de ervaringsdeskundigen daar vragen...
Ron Hartman — 26 jun 2016
Welke snelheid die ook geaccepteerd wordt door de gebruikers, stel jij voor Paul? Wel serieus en realistisch onderbouwen, zodat ik en wellicht steeds meer dorpsgenoten, je helder uiteengezette verhaal snappen en gaan onderschrijven!
Die paar borden zijn later zo verwisseld en het dan veel te ruim en te duur opgezette trace is al betaald met subsidies die nooit terug gevorderd worden als de democratie heeft gesproken (vgl. met brexit)
Wel moet ook het langzaam verkeer (hoe gaat dat in de huidige opzet??) de weg dan kunnen gebruiken????
Paul Cohn — 26 jun 2016
Ook daar gaan snelheid en daarmee dus de volledig ongecontroleerde verkeersemissies zeer fors omhoog:
langs het toekomstige crematorium, hoe symbolisch...
Nog geen 4 jaar geleden vroegen B&W van Borne om verlaging van de maximum snelheid op de autowegen mede in verband met de leefbaarheid in Borne West. Maar nu?... Gassuuuh maar!
Nu al wordt de snelheid op de Bornse Rondweg niet gehandhaafd. Straks wordt de maximum snelheid op die "Robuuste Regionale Verbindingsweg" volgens de borden deels 60 km/u (langs Ikea), 80 km/u (langs De Veldkamp en Letterveld/Kerkedennen) en 70 km/u op van Azelosestraat tot Zenderensestraat.
Vorgers en Ambulance Oost mogen dat handhaven...
Opzij opzij opzij... — 26 jun 2016
Voor de Stroomessers die eerder de Prins Bernhardlaan en de Oonksweg moesten gebruiken (en daar dus een puinhoop lieten ontstaan) kan vanaf de Stroom Eslaan ipv bij Platenkamp Borne IN te gaan (niet doen!) nu mooi 1 rotonde verder direct de GVW worden genomen. Nooit meer voor een trein wachten en de bewoners van de PB laan zijn U heel dankbaar!
elise — 25 jun 2016
Mooie route voor verkeer vanaf Zenderen naar A1, helaas hebben de Bornenaren er zelf geen snars aan en laat ons college de probleemoverwegen in het centrum voor wat ze zijn. Sterker nog, nu de Oonksweg eruit gaat moeten de Stroomessers verplicht via de Azelosestraat naar A!. U wordt bedankt wethouder Mulder!
Jan Horstman — 25 jun 2016
Zo is het Peter. Dan wordt in de Von Bonninghausenstraat ook wat rustiger.
Peter Veltmaat — 24 jun 2016
En nu nog de noordkant (Stroom Esch) ontlasten van het doorgaande verkeer!

Wil jij ook wonen in de Bornsche Maten?

ADVERTORIAL • Aan de rand van de Bornsche Maten, op een steenworp van het aloude...
19-05-2024

Einde parochiekerk Zenderen nabij

“Het gaat sneller dan we allemaal denken”, verzucht Maria Verheijen, vicevoorzitter...
18-05-2024

‘Vrouwen in Bedrijf’ verwennen goede doelen

In de regel verrassen de Bornse Vrouwen in Bedrijf jaarlijks één goed doel met een...
17-05-2024

Dat wordt smullen met Pinksteren…

“Het is niet nieuw, maar het gaat er allemaal nog steeds in als koek”, aldus Coen...
16-05-2024

Theresiagemeenschap viert al 10 jaar ‘samen’

In oktober 2015 sloot de Theresiakerk voorgoed haar deuren. Waarmee een einde kwam aan de...
15-05-2024

De koeien mogen de wei weer in

Het lange hemelvaartweekend lijkt het mooi en zonnig weer te worden. Perfect om de...
08-05-2024