Voorlopige tracé Verbindingsweg vastgesteld
COLLEGE KIEST VOOR ONTSLUITING MOLENKAMP VIA BESTAANDE WEGEN

Voorlopige tracé Verbindingsweg vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdag een besluit genomen over het voorlopige tracé voor de Verbindingsweg. Hiermee is een eerste concrete stap gezet in de uitvoering van de Totaalvisie, die tot doel heeft de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren in het dorp waar nu nog het spoor met vijf gelijkvloerse kruisingen een barrière vormt. Volgens het college heeft het zich ingespannen om voor alle betrokken bewoners en bedrijven een goede evenwichtige balans te vinden.

 

Ter hoogte van woongebied ‘t Oldhof zegt het college gekozen te hebben voor de best inpasbare variant. Dit houdt in dat de Verbindingsweg hier zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken door bijvoorbeeld een deel verdiept aan te leggen.

 

Molenkamp

Het college heeft besloten dat de situatie ter hoogte van bedrijventerrein Molenkamp blijft zoals die nu is, met afsluiting van de spoorwegovergang in de Oonksweg. Door bedrijventerrein Molenkamp niet op de Verbindingsweg te ontsluiten ter hoogte van de Hanzestraat, is het college afgeweken van het voorstel van het projectteam. Het college denkt hiermee de juiste balans te hebben gevonden tussen de belangen van ondernemers en aanwonenden.

 

Door geen extra ontsluiting aan te leggen tussen de Verbindingsweg en de Molenkamp neemt de kans op (verkeers)congestie af, wordt sluipverkeer voorkomen, zal alleen bestemmingsverkeer gebruik maken van de wegen op het bedrijventerrein en kan de Verbindingsweg beter ingepast worden op de Zendersche Esch.

 

Optimale inpassing

Doordat geen nieuwe ontsluiting voor de Molenkamp wordt gemaakt, is in de Verbindingsweg een rotonde ter hoogte van het bedrijventerrein niet nodig. De aanlegkosten voor deze rotonde worden nu uitgespaard. Datzelfde geldt voor kosten die anders gemaakt moesten worden voor het aanpassen van de Hanzestraat en het verwerven van bedrijfspercelen.

 

Het uitgespaarde bedrag kan gebruikt worden om het tracé ter hoogte van ’t Oldhof zo optimaal mogelijk in te passen. Ook kan doordat geen rotonde wordt aangelegd, het verkeer op de Verbindingsweg beter doorstromen.

 

Voorkeurstracé

Het voorkeurstracé dat is vastgesteld voldoet volgens het college aan de vooraf gestelde uitgangspunten voor aanleg van de Verbindingsweg:

  • de Verbindingsweg krijgt een ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn.
  • de spoorwegovergang in de Oonksweg wordt afgesloten.
  • de ontwerpsnelheid voor het wegtracé bedraagt 70 km/u.

  • op de Verbindingsweg is landbouwverkeer toegestaan.
  • het tracé dient zo dicht mogelijk bij de bestaande bebouwing te liggen (i.v.m. beperken aantasting landschap).
  • de barrièrewerking van de Verbindingsweg dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
  • voor aanleg van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang (incl. opheffen spoorwegovergang en Oonksweg en overige aanvullende maatregelen) is 26,5 miljoen euro beschikbaar.

 

Gemeenteraad

Het tracé is opgenomen in een raadsvoorstel. Behandeling hiervan door de gemeenteraad zal waarschijnlijk plaatsvinden in oktober 2017. Als de gemeenteraad heeft ingestemd met het tracé, zullen (veld)onderzoeken worden uitgevoerd en zal het ontwerp verder worden uitgewerkt.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 24 jul 2017
1 troost: ik heb nog niet 1 keer een Raadslid/volksvertegenwoordiger een vlammend betoog horen houden waarom die weg het juiste voordeel is voor de burgers van Borne en Zenderen. (daarvoor zijn ze er toch?). Tot nu toe waren het in elk geval weinig inhoudelijk/technische bijdragen en het zal straks wel neerkomen op: als we het niet doen missen we de subsidie. Een deel van die subsidie is echter wel degelijk bv naar de overweg (desnoods de tunnel) bij de ijsbaan in te zetten. Het spaart ook nog eens een weg door het Weleveld uit als de weg Noordelijk langs Zenderen gaat.
Ron Hartman — 21 jul 2017
@Kruizinga: kunt u evt. kort motiveren waarom die weg er perse moet komen ipv het veel betere alternatief, zowel voor Bornse als Zenderense burgers? Immers, door de recente Zuidelijke/ westelijke randweg en de 5B hoeft Zenderen niet langer te lijden en krijgt de Bornse burger eerder de tunnel bv onder de Azelosestraat. De GVW willen de direct belanghebbenden NIET, alleen nog een paar maten
Jan Tenhage — 20 jul 2017
Gewoon een tunnel maken in de overgang aan de Azelosestraat, heden 19-07 was er weer een storing en bleven de bomen de hele middag gesloten, dit had verkomen kunnen worden.
gert jan kruizinga — 19 jul 2017
De verbindingsweg gewoon door laten gaan. Eindelijk eens een start gaan maken na tig jaar plannen maken. Niets doen is geen optie.
Ron Hartman — 17 jul 2017
De zin Bertus? Een belang, dat niet het directe belang van Bornse burgers is (die krijgen geen tunnel IN het dorp), MOET perse worden doorgedrukt. Dat bereik je door in dit traject als bestuur, tegenover de burgers te staan en dat doe je door te juridiseren. Burgers hebben die juridische kennis niet en denken in inhoud. Mis! De VORM telt. Heeft het bestuur overleg gehad met de belanghebbenden? Ja, op 26/6/ immers? Het bestuur kreeg geen eenduidige ''passende'' oplossing aangereikt, dus moet een besluit nemen (in het belang van de veiligheidsregio, de brandweer en tbv de steeds gevaarlijker A1/rw35). Het beste zou zijn om niets te doen en het over de verkiezing heen te tillen en inmiddels wel de brandweer te verplaatsen naar de tunnel bij de Ikea en het 5B traject vast in voor-studie te nemen.
Bertus Vredeveld — 17 jul 2017
Molenkamp: geen ontsluiting maar opsluiting. Wat heeft de bijeenkomst van 26 juni j.l. voor zin gehad?
Ron Hartman — 17 jul 2017
De knip? Samen met de Zuidelijk/westelijke rondweg, zorgt de 5A of 5B voor een robuste weg om Borne heen. DAT maakt de knip ''WEL'' mogelijk. Regionale verkeersafwikkeling EN veiligheid (Brandweer tbv Rw35/A1) is getracht te ''verbinden'' en dat gaat nou juist helemaal fout. Die nieuwe robuste weg, laat wel de veiligheid toenemen als ook de Brandweer verhuist. Als eerst maar eens alle regio verkeer om Borne en Zenderen wordt geleid, is er zo weinig verkeersdruk meer in Borne, dat een tunnel pas dan aan de orde is (of er moet geld zat zijn; dan eerder en voor de burgers te gebruiken).
Fons Lohuis — 16 jul 2017
Het college heeft in opdracht van de Raad een voorkeurstracé vastgesteld en dat nader beargumenteerd. Nu is de Raad aan zet. Een mogelijke reactie van de Raad zou kunnen zijn:
“Dank voor uw voorstel. Na weging van alle reacties vanaf de start van dit project zijn wij tot het voortschrijdend inzicht gekomen dat deze Verbindingsweg eerder een splijtzwam vormt voor de Bornse gemeenschap dan een verbindingselement. Ons kerkdorp Zenderen, toch een substantieel onderdeel van de Bornse gemeenschap, wordt nog meer geïsoleerd dan nu door de dagelijkse file in het dorp al het geval is. Bovendien moeten ook de inwoners van Zenderen de portemonnee trekken voor een probleem dat alleen maar groter wordt. Deze Verbindingsweg lost de zogenaamde barriere werking van de rondweg bij de Bornsche Maten niet op. Het brengt de door velen gewenste knip in de rondweg niet dichterbij, omdat de provincie over de rondweg beslist en niet zal meewerken aan een knip tenzij er een brede rondweg om de Bornsche Maten wordt gelegd. Dat is niet echt waarschijnlijk. Kortom, we moeten terug naar onze Totaalvisie op dit punt. Wel besluiten we graag over de inpassing van een tunnel in de Oonksweg, Bornerbroeksestraat of Azelosestraat ( het grootste knelpunt!) en gebruiken daar het beschikbare rijksgeld graag voor. We verwachten van u dan ook een nieuw voorstel en gezien de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen stellen wij voor dit thema daarheen door te schuiven. De Raad van Borne”
Peter Ory — 16 jul 2017
"Geen extra ontsluiting": de beste manier om de economische activiteiten op de Molenkamp de nek om te draaien.
Ron Hartman — 15 jul 2017
Er is nu 26,5 miljoen voorzien voor een weg die niet af is. Daar komt toch vrij vlot na de ingebruikname, alsnog een -gedwongen- betere ontsluiting van de Molenkamp bij en uiteraard de weg om Zenderen door het Weleveld heen. 40 miljoen gaat die weg zeker kosten. Wat ie oplevert: Eer, roem voor de Veiligheidsregio en Brandweer tbv de A1/rw35 en veel gefrustreerde Bornse Burgers en Zenderense wanhoop. VOLKSvertegenwoordigers die zich blijvend moeten schamen door zich voor het karretje te laten spannen, ipv de belangen voor de Bornse en Zenderense burgers te behartigen. De Brandweer had voor max 3 miljoen , immers een hoogst moderne kazerne kunnen betrekken t/o de Ikea op de Bornse Veldkamp en daarmee het stuk rijksweg, maar ook heel Borne kunnen bedienen middels de (bestaande) tunnel bij de Ikea. Triest is ook dat voor die 40 miljoen, de 5 B variant zeer luxe uitgevoerd had kunnen worden en Zenderen dan ook in 1 keer uit de brand was geweest. Bij keuze voor de 5 A variant, was zelfs een echt voor de burgers bruikbare tunnel onder de Bornerbroeksestraat (staptrede 2 die nu (n)ooit gemaakt zal worden) mogelijk geweest. Baantjes en ambities mogen wat kosten, maar dit??🙄
Martin Tikken — 15 jul 2017
Het college van CDA, GB90, en bornenu zit op een doodlopende weg. Nog snel even voor de gemeenteraad verkiezingen een trace er door jassen. Meedenk avonden organiseren en nergens naar luisteren! Onder de noemer burgerparticipatie mensen zand in de ogen strooien. Toon lef en leg het volgend voorjaar voor aan de kiezer.
Henk Semmekrot — 14 jul 2017
En wat dacht je dan van Zenderen?? Dat probleem blijft onopgelost!!
Henry — 14 jul 2017
En dit moet het probleem van Borne oplossen? Dream on dream on.

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024

Een speld in de hooiberg

Thijmen Knulst (8 jaar) wandelt graag en veel. Onder andere in de Harz in Duitsland heeft hij...
22-06-2024

Bertil Meyer (72) plotseling overleden

Op dinsdag 11 juni is Bertil Meyer vrij plotseling op 72-jarige leeftijd overleden. Bertil was...
11-06-2024

Brand in coniferen aan Tichelkampweg

Aan de Tichelkampweg heeft door nog onbekende oorzaak een coniferenhaag vlamgevat. De brandweer...
09-06-2024

Getuigen gezocht van incident met fakkels

FC Twente kan zich plaatsen voor het Europees Voetbal en wordt door vele fans uitgezwaaid op...
04-06-2024