Statenfractie CDA kaart ‘Zenderen’ aan in Zwolle
PARTIJ VRAAGT OM OPLOSSING TOENEMENDE VERKEER

Statenfractie CDA kaart ‘Zenderen’ aan in Zwolle

De verkeersproblematiek in Zenderen heeft de aandacht van de CDA Statenfractie. De partij stelt schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de situatie en is van mening dat er een oplossing nodig is. “Dagelijks rijden er over de provinciale wegen N743 (Hengelo-Almelo) en N744 (Albergen-Zenderen) grote aantallen motorvoertuigen door Zenderen. Deze aantallen zullen nog verder toenemen nu de gemeenteraad van Borne heeft besloten tot realisering van de zogenaamde ‘Verbindingsweg’ om de bestaande verkeersoverlast in Borne terug te dringen. Een weg waaraan GS in principe al planologische medewerking hebben toegezegd. De CDA Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van GS omdat de fractie van mening is dat de verkeersproblematiek waarmee Zenderen te kampen heeft om een oplossing vraagt”, zo schrijft de partij.

 

Leefbaarheid

“Feit is dat de bevolking van Zenderen zich grote zorgen maakt over de leefbaarheid van het dorp. De hoeveelheid verkeer zal door de realisering van de ‘Verbindingsweg’ alleen nog maar toenemen. Zo zijn er bijvoorbeeld op het kruispunt met de Albergerweg nu al dagelijks verkeersopstoppingen."

 

"De CDA Statenfractie vindt dat er een structurele en robuuste oplossing nodig is. We hebben daar ook wel ideeën bij die we aan GS hebben voorgelegd. Zoals de realisering van een zogenaamde Westelijke Randweg om Zenderen heen in combinatie met de doortrekking van deze weg naar de N744 (de Albergerweg). Uiteraard staan wij ook open voor andere ‘robuuste’ oplossingen die zorgen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming van het regionale verkeer en de leefbaarheid van Zenderen. We zijn zeer benieuwd naar de reactie van GS”, aldus woordvoerder Verkeer en Vervoer Ben Eshuis.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
McHak — 22 feb 2018
Het forum is veelzeggend; bestuurlijk betrokken bornenaren die 4 jaar borns bestuur bespiegelen. Er zijn ups ( Dorpsvisie 2030?, Boris?, invoering sociale rijksopgave?, Huisvestingsplan?) en downs ( een heule dure Aamaatweg?, een heule dure twentse woongemeente?) , maar die bepalen niet het effect, de impact, the outcome.
Bornse burger — 23 feb 2018
Zelden zo’n mislukte poging van kiezersbedrog gezien.
De weg die het CDA nu ineens zogenaamd wil maakt het aanleggen van de gemeentelijke verbindingsweg namelijk volstrekt overbodig. ( of zijn we zo rijk dat we de Albergernaren via 2 nieuwe wegen naar de snelweg willen laten rijden!) Het CDA wil een GVW en daarvoor betaalt elk Borns huishouden
€ 10.000,- Dat roepen ze al 4 jaar maar vanuit het niets willen ze er nu twee. We willen die arme Albergernaren immers niet elke dag over dezelfde weg sturen.
BorneNu onder leiding van de bekwame badmeester van weleer is verantwoordelijk voor de plaatsing van 500 varkens in een woonwijk. Niet heel slim,maar onze poolboy roeptoetert vlug dat hij een vertrek eist en de boer gaat uitkopen. Hij gaat dat waarschijnlijk uit eigen zak betalen, aangezien de gemeente Borne haar laatste geld is kwijtgeraakt aan de borgstelling van een failliete golfbaan. Gelukkig heeft de schat nog wel een lintje van onze burgervader gekregen voor zijn fantastische werk.
De coalitie wou geen mestverwerker en werd daarmee overruled door de provincie. Hadden ze helemaal niet op gerekend. Wat een gemeneriken daar in Zwolle.
Maar Mea Culpa roepen ze alledrie in koor, we gaan het vanaf nu heel anders doen.
Komop zeg, zo dom zijn de Bornse kiezers nou ook weer niet.Martin Tikken — 22 feb 2018
Er staan verkiezingen voor de deur en om een electorale afstraffing te voorkomen heeft het CDA haar knopen geteld. Enkele jaren geleden vertrokken er 2 bussen richting de staten in zwolle.
Een bus met voor en tegenstanders van de gemeentelijke verbindingsweg. Toentertijd was al bekend dat de verkeersdruk in Zenderen significant zal toenemen, zodra de verbindingsweg gerealiseerd zal zijn. De voltallige CDA fractie stemde er destijds mee in. Nu is het binnenkort Pasen, en het verhaal gaat dat er een haan 3 keer gekraaid heeft. En de CDA fractie is wakker geworden. Door de problematiek van Zenderen nu aan GS voor te leggen ,probeert men de eerder genomen besluiten te maskeren. Nogmaals zowel het CDA in zowel provinciale Staten als de fractie van de gemeente Borne hebben ingestemd met de aanleg van de vermaledijde verbindingsweg! Dat ze nu een draai maken is louter ingegeven om een electorale afstraffing te voorkomen.
Ellie Verschoor — 22 feb 2018
Nou, dat is dan lekker op tijd van het CDA...en ook zo mooi vlak voor de verkiezingen
Ron Hartman — 22 feb 2018
Gemiste kans, omdat toch zeer velen, dit als een verkiezingsstunt zullen ervaren. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! Nu vertrouwen willen herwinnen, betekent dat je de GVW en de Zenderense problematiek aan elkaar moet koppelen (evenals de ontsluiting van de Molenkamp). Eerst oplossen die knelpunten en dan integraal het geheel als 1 project, weer oppakken. Tot die tijd? Bevriezen die GVW doordrukkerij. Een kleine gvw met ontsluiting is prima, mits die geen regionale verkeersfunctie krijgt. Regionaal structurele oplossingen zijn belangrijker, zoals een versnelde 5A (later uitbreiding tot 5B) langs de mestvergister.

Anders boeren op de Zenderense Es

Vorig jaar is er op 16 hectare al begonnen om op de Zenderense Es op een meer duurzame en minder...
28-02-2021

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

‘Grijp die kans, met een hoofdletter G!’

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021