Versnelde procedure pip Elhorst-Vloedbelt
INLOOPBIJEENKOMST 24 JULI EN PLANNEN TER INZAGE

Versnelde procedure pip Elhorst-Vloedbelt

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 18 juli was het plan voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt aan de orde als bespreekstuk. Zoals eerder gemeld heeft de Provincie de gemeente Borne buitenspel gezet door een provinciaal inpassingsplan (pip) te starten en daarmee de vaststelling van het bestemmingsplan ter plekke over te nemen van het lokaal bestuur. Zwolle kan daarmee het bestemmingsplan zodanig aanpassen dat de mestverwerkingsinstallatie van Twence er toch kan komen. De Raad van State oordeelde eerder dat het huidige bestemmingsplan de plannen niet toestaat.

 

Niet inpassingsplan ter discussie, maar coördinatiebesluit

Aan de orde in de Provinciale Staten was echter niet het inpassingsplan zelf. Daarover valt pas in december dit jaar een besluit. Wel ter bespreking een zogenaamd ‘coördinatiebesluit’. Gedeputeerde Staten willen de procedure van het inpassingsbesluit samen laten lopen met de procedure voor een omgevingsvergunning, om te voorkomen dat verschillende beroepsprocedures naast elkaar gaan lopen. Bovendien staat voor bezwaarmakers alleen de weg naar de Raad van State nog open en wordt voor de Provincie en Twence op deze manier het risico verkleind op jarenlange procedures.

 

Haast

Er is haast bij de plannen, omdat een noodzakelijke Europese subsidie voor de mestverwaarding eind dit jaar verloopt. Zonder deze SDE-subsidie is een mestverwerkingsinstallatie niet rendabel. Voor 2019 dient er duidelijkheid te zijn, vandaar de ‘snelwegroute’.

 

‘Autoritair en gesloten’ bestuursstijl

In de stukken bij het vergaderpunt werd het coördinatiebesluit volgens de ‘participatieladder’ gekenmerkt als ‘gesloten autoritaire bestuursstijl’. En het was juist dat waar partijen als de SP, PvdA en Partij voor de Dieren tegen ageerden. Dat is toch juist niet de bedoeling, als je burgerparticipatie hoog in het vaandel hebt? De inspraakmogelijkheden worden juist ingeperkt door op deze manier verder te gaan, vond men uit die hoek.

 

Gedeputeerde Traag vond het label ‘autoritair en gesloten’ wat ongelukkig in dit verband. “In de praktijk zijn we juist volop bezig omwonenden te betrekken’. Er waren al veel gesprekken geweest en zouden er nog meer volgen. “We hechten juist heel erg aan participatie.” Een motie van de SP om het coördinatiebesluit in te trekken haalde het niet.

 

Plannen ter inzage en inloopavond 24 juli

Vanaf 9 augustus liggen de diverse stukken fysiek ter inzage in het Provinciehuis. Vanwege de vakantieperiode zijn ze vanaf nu digitaal al in te zien op de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/. Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan kunt u tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9923.ipTwenceZenderen-on01.

Hier leest u ook hoe zienswijzen kunnen worden ingediend.

 

Voor geïnteresseerden wordt op dinsdag 24 juli bovendien een inloopavond gehouden in het Sindron te Zenderen. Daar worden de plannen toegelicht en kunnen vragen worden gesteld. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 25 jul 2018
De woordvoerster van de provincie Jorien geeft het probleem goed aan: de boeren hebben hun mestkelders vol.Waarom zitten die vol, Jorrien?Wat is er nodig om minder (25%) mest in Overijssel en met name Twente te hebben? Minder mest.Hoe bereik je dat? Door te beginnen aan de bron ( milieubeheer/Lansink etc); uhm, minder poep=minder uitstoot=minder productie. Ai, minder productie is minder omzet/ welvaart, toch? Hier komt de transitie van Parijs haar klimaatakkoord om de hoek kijken. In de klassieke oude antieke conservatieve economische school, is meer productiviteit beter voor ons. Beter =welvaart. Dat dit ten koste gaat van welzijn (=gezondheid) en indirect welbevinden (=geluk) is bijzaak. Money rules in Zwolle en Twence (= die maar 25% van haar capaciteit nodig heeft om haar kerntaak (=afvalverwerken) uit te voeren i.p.v. 75% afval erbij uit het buitenland in te voeren om haar overcapaciteit rendabel te laten zijn. Een “Moerdijk” brandje hoort dan bij zo’ n afvalbrand, dioxine vergiftigd melk van een mestproducerende koe.Willen we dit nu echt in Zenderen, Twente, Nederland, Europa?
Mchak — 25 jul 2018
Interessant artikel vandaag op RTV Oost.
Bakker, J — 20 jul 2018
Proficiat Zenderen! Nog meer verkeer, stank, ontploffingsgevaar e.d. En dat zo dicht bij de, en in de bebouwde kom. Ja, de ambtenaren van de Provincie weten wel wat goed voor jullie is, toch...?? Lekker autoritair bestuur.

Stemmen tellen op gympjes

Om 9.00 uur, 12 uur na het sluiten van de stembureaus, werden de zegels van de stembussen...
22-03-2019

Veel belangstelling ontwikkeling Centrum Noord

Er werd flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijdagmiddag mee te denken over de...
15-03-2019

Afscheid Rob Welten op 5 april

Na bijna tien jaar neemt burgemeester Rob Welten afscheid van Borne. Op 17 april wordt hij...
14-03-2019

College wil in beroep tegen pip

Het college van B en W heeft een voorstel in ontwikkeling om beroep aan te tekenen tegen het...
12-03-2019

Iemand belangstelling voor een fontein?

De fontein, nu in gebruik als plantenbak, aan de Nijstad past niet meer in de nieuwe plannen...
07-03-2019

Een lintje voor Ellie Verschoor

“De Raad gaat er de komende tijd eens goed voor zitten om de dreigende ‘oude...
05-03-2019


file:html/cookies.inc.html}