Voorzichtig optimisme in Zenderen
REGIONAAL BELANG KLINKT DOOR TIJDENS WERKBEZOEK STATENCOMMISSIE

Voorzichtig optimisme in Zenderen

Het werkbezoek dat de Provinciale Statencommissie Verkeer woensdagmorgen aan Zenderen bracht, leverde niet echt nieuwe gezichtspunten op over de zich al jarenlang voortslepende verkeersproblematiek in het kerkdorp. Toch heerste er na afloop een voorzichtig optimisme onder de bijna vijftig aanwezigen. Onder hen een aantal leden van Provinciale Staten, bestuurderen van omliggende gemeenten en raadsleden van de gemeente Borne. Belangrijkste conclusies: het is nu de allerhoogste tijd voor daadkracht want zo kan het simpelweg niet langer én het is overduidelijk dat de Zenderense verkeersproblematiek een regionaal probleem is en dus een grensoverschrijdende aanpak vereist.

 

Veiligheid in het gedrang

Het werkbezoek kende diverse ‘insprekers’ die allen vanuit hun eigen deskundigheid een beeld gaven van de situatie en de status van de voortgang. Fons Lohuis bijvoorbeeld die sprak namens de actiegroep en even kort teruggreep naar de ‘kaartenactie’ van dinsdag die, zo zei hij, aantoonde dat het stilstaande verkeer vooral ook uit omliggende plaatsen komt. Henk Hoek, die zich vooral belast met ‘verkeer en veiligheid’ in het dorp, wees op het gevaar van de dagelijkse files. ‘Soms maken automobilisten zelfs rechtsomkeert om via fietspaden en/of sluipwegen hun route te kunnen vervolgen.”

 

Ook wethouder Herman Mulder van Borne maakte duidelijk dat een integrale aanpak noodzakelijk is. “Twee keer daags zie ik een groot knelpunt in Zenderen en we weten dat de automobiliteitsgraad onverminderd groeit. Er moét dus iets gebeuren. Wij zijn echter geen wegbeheerder en hebben de hulp van de provincie daarbij nodig. En dan zijn er nog eens de plannen om de A1 en de A35 te ontvlechten en daarvoor moeten we vervolgens weer in Den Haag zijn. Een breed en gezamenlijk overleg is dus noodzakelijk.”

 

Meer dan alleen mestwagens

En zo ging het nog even door. Opvallend waren de steunbetuigingen uit omliggende plaatsen. Tonny Eidhof, gemeenteraadslid en woonachtig in Albergen, verzekerde de statencommissie dat de weg van Albergen naar Zenderen “door veel meer verkeer wordt gebruikt dan alleen mestwagens. Een goede ontsluiting is een absolute must,” zo klonk het. Hij werd daarin ondersteund door wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen. “Laten we alsjeblieft met elkaar optrekken. We hebben een gezamenlijk belang en moeten ons niet ingraven in individuele belangen”, zo luidde zijn smeekbede.

 

Hengeloër Roelof Fens, Statenlid van de VVD, zei met belangstelling kennis te nemen van alle voorliggende plannen en ideeën. “Ik kan u verzekeren: ik ken de problematiek en doe altijd heel lang over Zenderen”, verwijzend naar de dagelijkse files. Het is een van de grootste knelpunten in Twente en het wordt hoog tijd er iets aan te doen.”

 

Opvallend

Ben Eshuis van de Statencommissie Verkeer was na afloop content. “Ik vond het heel informatief, het probleem hier kwam goed voor het voetlicht. Wat ik opvallend vond was dat de 5b variant ook in Zenderen goed wordt omarmd. Volgende week praten we in onze commissie verder en dan zal ‘Zenderen’ ongetwijfeld ook weer aan de orde komen. We moeten kijken of we een integrale oplossing kunnen vinden, daar moeten we over doorpraten. Maar al met al ben ik wel optimistisch.”

 

Sandra Ottolander en Fons Lohuis van de actiegroep in Zenderen lieten een soortgelijk geluid horen. Sandra: “Ik ben wel positief na vanmorgen en zie wat beweging ontstaan. Mijn belangrijkste zorg is nog dat het allemaal te lang duurt.” En Lohuis ten slotte: “Ik vond het een prima bijeenkomst. Ik denk dat onze zorgen goed bij de provincie zijn geland en dat het duidelijk is geworden dat het verkeersprobleem hier vooral een regionaal probleem is. Het is zaak nu met vereende krachten door te zetten.” (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Kostense — 07 sep 2018
Uiteraard snap ik de problematiek in Zenderen. Sinds hun betoog hebben de vrachtwagens hun vluchtwegen gevonden door de Weerselosestraat en de Stroom Eschlaan in Borne. Schoolgaande kinderen moeten ook gebruik maken van deze wegen. Als hier iets gebeurt dan zou ik niet degene willen zijn die hier zich verantwoordelijk voor voelt. Problematiek niet verschuiven alsjeblieft. Sterkte met de oplossing en maak een wijs besluit.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021