Zenderen roept op tot gemeentebrede lobby
‘PARKEER DE VERBINDINGSWEG EN TREK SAMEN OP VOOR REALISERING VAN DE 5B’

Zenderen roept op tot gemeentebrede lobby

Mede naar aanleiding van de discussie die dinsdagavond tijdens het Politiek Beraad ontstond over de verkeersproblematiek in het kerkdorp, doet de Actiegroep Zenderen een ultieme poging ‘alle neuzen dezelfde kant’ op te krijgen. In een schrijven naar alle politieke partijen doet de Actiegroep een dringende oproep om de komende tijd samen op te trekken.

 

‘De coalitie heeft de oppositie nodig om een succesvolle lobby naar de provincie te organiseren’, schrijft zij. ‘VVD, D66, SP, GroenLinks/PvdA zitten immers ook in de Staten van Overijssel en ook in Almelo, Hengelo en Tubbergen. In ruil voor de medewerking van de oppositie besluit het college de verdere voortgang van de Verbindingsweg even te parkeren tot volgend voorjaar als er een nieuw coalitieakkoord van de provincie ligt’, zo luidt de suggestie.

 

Knip in de rondweg

Volgens de Actiegroep is de noodzaak voor een dergelijke gezamenlijke lobby nu al aantoonbaar. Op 26 september stellen de Staten de Integrale Netwerkvisie Overijssel vast, waartoe ook de provinciale wegenvisie behoort. Vóór die datum dient er dus door alle partijen (via hun eigen partijkanalen) gelobbyd te worden om opname van de 5B, de westelijke randweg om Zenderen en Borne, in deze visie opgenomen te krijgen. In een toelichting geeft de Actiegroep nog eens aan dat vorige week, tijdens het werkbezoek van de provinciale statencommissie Verkeer, is gebleken dat alle betrokkenen voorstander zijn van de 5B. Een variant die de kansen op een knip in de rondweg bovendien doen toenemen, aldus de Actiegroep. (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 13 sep 2018
@Mchak; jammer dat ik geen like kan plaatsen!
Mchak — 13 sep 2018
Ron, niet laten afleiden: concentreer je energie op de opgave voor de gemeenschap Borne.
Een politieke meerderheid heeft voorkeur om Zwolle te verleiden en het kwartje onze Kant op te laten vallen. Dat vraagt tijd. Dus die gevraagde ruimte is wijs om meer draagvlak te krijgen, inzicht te verwerven. Niet iedereen doorziet wat voor jou al zichtbaar is.
Ron Hartman — 12 sep 2018
Heb je nu weer voorkeur voor de GVW, Paul? Heb ik iets gemist?
Paul Cohn — 12 sep 2018
Op de rondweg om Hengelo van Deurningen tot Borne is de snelheid grotendeels 50 km/u, voor een klein deel 60 km/u. Om maximale subsidie voor de Zuidelijke Randweg te krijgen heeft de gemeente Borne vele hectaren bomen gekapt, de snelheid op de afrit A35/A1 met 60 % verhoogd, de Randweg uitgevoerd als 80 km/u, deels 6-baans weg met 5 stoplichten.
Luchtkwaliteit en geluidniveau in Borne-West liggen nu vér boven in de MER gesuggereerde waarde. Adviseurs hebben niet gemeten volgens EU-Richtllijn of Wet Milieubeheer en alleen vóór aanvang van bovengenoemde, zeer ingrijpende wijzigingen.
Burgermetingen in een internationaal Citizen Science project worden ondersteund door het RIVM.
U kunt die continu volgen op:
• Het internationale, wereldwijde portaal https://maps.luftdaten.info/#9/52.2357/7.1279 (inzoombaar tot op straatniveau)
• Het RIVM-portaal (alleen Nederlandse meetpunten) https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

Als het tweede deel van de Zuidelijke Randweg op dezelfde manier wordt uitgevoerd (hoge snelheid, geen of niet afdoende geluidwering) zullen ’t Oldhof, Molenkamp en Zenderen met dezelfde illegale situatie geconfronteerd worden.
Vroegsterfte door luchtverontreiniging is in Nederland een van de hoogste doodsoorzaken in Europa. www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020

Pittig begrotingsdebat

“Het roer moet om”, vindt Jan de Vries (GrLi/Pvda), “met een lekkende boot kun...
11-11-2020

Dringende oproep van Jan Pierik

Dinsdagavond kondigden premier Rutte en minister De Jonge een aantal aanvullende maatregelen aan...
04-11-2020