Provincie stemt in met PIP Elhorst-Vloedbelt
PROVINCIALE STATEN GEVEN GROEN LICHT VOOR MESTVERWAARDINGSINSTALLATIE TWENCE

Provincie stemt in met PIP Elhorst-Vloedbelt

De provincie Overijssel geeft groen licht voor de bouw van een mestverwaardingsinstallatie door Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Na Gedeputeerde Staten stemden gisteren ook Provinciale Staten in meerderheid in met het provinciaal inpassingsplan, dat de bouw van de installatie mogelijk maakt. Het voorstel werd met 32 tegen 13 aangenomen.

 

Draagvlak

De discussie spitste zich in Zwolle toe op drie punten: draagvlak, locatie en de onderbouwing van het provinciaal belang in deze kwestie. SP, GroenLinks, PVV, PvdD en PvdA vroegen Gedeputeerde Annemieke Traag naar een onderbouwing voor de bewering dat er in de gemeenschap van Zenderen draagvlak voor de mestverwerkingsinstallatie zou zijn. Volgens Traag was er een zorgvuldig participatieproces doorlopen, met keukentafelgesprekken en ronde tafelgesprekken. “Er is een genuanceerd beeld over hoe men over de kwestie denkt. Er zijn mensen tegen, maar ook voor.”

 

Locatie

Er waren diverse locaties onderzocht en daaruit kwam voort dat de Elhorst-Vloedbelt het meest geschikt was. De afwegingen stonden allemaal in het 2500 pagina’s dikke rapport. Voor de Gedeputeerde was in ieder geval ook van belang dat het huidige gebouw op de voormalige vuilstortlocatie werd hergebruikt.

 

Provinciaal belang

Het provinciale belang lag in het feit dat de installatie een oplossing biedt voor het overschot van varkensmest en er essentiële grondstoffen voor de landbouw uit de mest gewonnen kunnen worden. Daarnaast levert de installatie een bijdrage aan de energietransitie vanwege het opgewekte biogas. Traag: “Het gaat wel om 5 miljoen kuub biogas per jaar, vergelijkbaar met drie windmolens en 84.000 zonnepanelen!”

 

Het besluit van Provinciale Staten betekent dat Twence nu voorbereidingen kan gaan treffen voor de bouw van de installatie.

 

Vanaf 6 maart ligt het provinciaal inpassingsplan met bijbehorende stukken zes weken ter inzage voor bezwaar en beroep. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 06 mrt 2019
Per beestje verschilt dat (natuurlijk). Per m3 mest/jr niet zo gek veel. (glbaal factor 1,5)
Paul Cohn — 05 mrt 2019
..."Maakt het wat uit wiens stront het is?"...
Nee, op zich niet Ron, je kunt alle mest vergisten. Hoevéél biogas je krijgt is met hoogstens een factor 15 afhankelijk van welke diersoort die mest afkomstig is:
htps://biogas.fnr.de/daten-und-fakten/faustzahlen/
Ron Hartman — 04 mrt 2019
@McHak: In de transitie (en het niet laten zakken van de Groningers) moeten we ook groen gas omarmen toch? Maakt het wat uit wiens stront het is? Beducht voor de 6 baans A1? Zorg dan dat de ontsluiting langs de verwaarder, heel veel effect heeft voor Zenderen (en Borne, U weet wel die 5 variant ipv de Noordelijke Bandweg en haar eindpunt, de GVW!
paul cohn — 04 mrt 2019
Wat is de reden dat COGAS geen mest transporteert of verwerkt?
Simpel: COGAS is een energiemaatschappij die zich richt op transport van energiedragers zoals gas en elektriciteit, ook met biogas, maar niet met het be- of verwerken van mest:
Een openbaar en toegankelijk biogasnetwerk in Twente, dat is het doel van Biogas Netwerk Twente B.V.! Het Biogasnetwerk Twente biedt het transport van het ruwe biogas van de producent naar de centrale opwerkinstallatie aan. Nadat het biogas is opgewerkt naar groen gas, wordt het ingevoed in het openbare gastransportnetwerk van Cogas en is het dus beschikbaar voor klanten van Cogas Netbeheer.

Eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Cogas en Gasunie willen het netwerk op termijn graag uitbreiden met eigen bestaande leidingen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten.
www.cogas.nl/Biogasnetwerk-Twente
Paul Cohn — 04 mrt 2019
Helaas blijft deze agrarische waarheid onder de pet, maar vooruit, misschien krijgt u hem boven water: www.melkvee.nl/artikel/45986-twentse-lto-inventariseert-mestoverschot/
en:
www.mestportaal.nl/distributeurs/
McHak — 04 mrt 2019
Beste Paul,
U heeft wederom gelijk! En u geeft die op uw unieke manier mij en de rest van bezorgd Zenderen ook; dus wij zijn het eens dat een belangrijke varkensboer uit Twente al lang verwaard is door Cogas? Mag ik u vragen wat er nog overblijft aan varkensmest uit Twente wat Twence mag gaan verwaarden en welke capaciteit Vloedbelt krijgt? En wat de reden is dat Cogas dat nu niet doet?
Paul Cohn — 01 mrt 2019
Ach, ach, meneer of mevrouw McHak, wat zakt ú toch diep in de stront met uw bewering dat in Fleringen een bedrijf staat dat biogas uit koeienmest levert aan Cogas:
www.vanwestreenen.nl/reference/uitbreiding-varkensfokbedrijf-oude-lenferink-b-v-in-fleringen/
Het geeft mij loepzuiver het niveau van de discussie weer: U VERZINT dat het biogas dat Cogas betrekt uit de grootste particuliere mestvergister in ons land, op een fokbedrijf met 3000 varkens in een dorp waar elke Zendernaar binnen een half uur naar toe had kúnnen fietsen -maar alleen de manager van Twence deed dat op mijn advies- u VERZÍNT dat het biogas uit koeienmest betreft. https://gebroudelenferink.nl/mestverwerking-vergisting/
Ga uw mond spoelen, pak uw fiets en ga naar Fleringen om Gerard Oude Lenferink te vragen waar het eigenlijk om gáát, waar u zo tegen ageert…
Bartjens — 01 mrt 2019
Partij voor de Dieren?
McHak — 01 mrt 2019
De 2e Pip is beklonken, zonder uitleg welk provinciaal belang is gediend. Leer mij Zwolle kennen; Roomser dan de Paus gaan zij niet worden. Dus het aandeel Twence mag ten koste van ons floreren, op varkensmest, terwijl wij in Twente toch meer koeienmest hebben ( zoals een Fleringse boer al levert aan Cogas) ; dus daarom krijgen wij in de komende 10 jaar verkeersoverlast om een 6 baans A1 te verkrijgen, zodat al het varkensmest uit Brabant hier verwaard mag worden; Toppie!

Nu is mijn vraag; waar gaat u op 20 maart provinciaal op stemmen?
Geert — 28 feb 2019
Helaas Zenderen, dat is jullie nu door de strot geduwd. Jullie zitten straks in de stank en nog niet eens optie 5 er voor terug. Stank voor dank. Je weet nu wel wat je in mei moet gaan stemmen. Geen CDA, VVD en D66 !!!!. Gelukkig is er wel draagvlak in Zenderen. Er zijn mensen voor, maar er zijn ook mensen tegen???? Laat me niet lachen. Dit is waarschijnlijk een "een-tweetje" CDA/D66, boeren en Twence. Volgens hoogleraar Lucas Reijnders is het helemaal geen goede oplossing en gewoon weggegooid geld.
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2183175-is-mestvergisting-de-oplossing-of-boerenbedrog.html
Ron Hartman — 28 feb 2019
De aan- en afvoer vanuit Albergen en Enter, zou niet via de overbelaste randwegen van Almelo moeten gaan. Jammer dat de variant 5 van de Bornerbroeksestraat tot de Albergerweg, niet als minimum tegenprestatie door Zenderen is ingebracht. Verloren zaak dus, die hooguit wat vertraagd kan worden op ons aller kosten.

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024

Een speld in de hooiberg

Thijmen Knulst (8 jaar) wandelt graag en veel. Onder andere in de Harz in Duitsland heeft hij...
22-06-2024

Bertil Meyer (72) plotseling overleden

Op dinsdag 11 juni is Bertil Meyer vrij plotseling op 72-jarige leeftijd overleden. Bertil was...
11-06-2024

Brand in coniferen aan Tichelkampweg

Aan de Tichelkampweg heeft door nog onbekende oorzaak een coniferenhaag vlamgevat. De brandweer...
09-06-2024

Getuigen gezocht van incident met fakkels

FC Twente kan zich plaatsen voor het Europees Voetbal en wordt door vele fans uitgezwaaid op...
04-06-2024

Principeverzoek voor windturbine op grens met...

De twee beoogde windmolens bij knooppunt Buren, op grondgebied van de gemeente Hof van Twente,...
31-05-2024