‘Wacht even met Verbindingsweg’
MEERDERHEID BEZOEKERS PARTICIPATIEAVOND WIL MIRT-ONDERZOEK AFWACHTEN

‘Wacht even met Verbindingsweg’

Het is verstandig om de conclusies van het lopende onderzoek naar de verandering van de knooppunten Buren en Azelo, én de onderliggende wegenstructuur, af te wachten en voorlopig pas op de plaats te houden met betrekking tot de aanleg van de Verbindingsweg langs bedrijventerrein De Molenkamp. Wellicht brengt dat MIRT-onderzoek, onder leiding van de Provincie, de aanleg van de rondweg om Zenderen (5b) dichterbij en geeft dat aanleiding tot herbezinning van de huidige plannen. (De verwachting is dat de eerste resultaten van dat onderzoek voor de zomer bekend zijn). Dat was tenminste de boodschap van het merendeel van de bezoekers aan de door de oppositiepartijen georganiseerde avond over de Verbindingsweg.

 

Opkomst

Oppositiepartijen SP, VVD, GroenLinks/PvdA, D66 en Voor Borne, allen tegenstanders van de Verbindingsweg, wilden met de bijeenkomst een ‘patstelling’ doorbreken en de mening horen van zoveel mogelijk belangengroeperingen, om van daaruit naar een gezamenlijke oplossing te komen. Onder de 33 belangstellenden een groot deel van de wijkverenigingen, een vertegenwoordiging van de ondernemers op De Molenkamp, de werkgroep die zich beijvert voor de knip in de rondweg en enkele ‘losse’ belangstellenden.

 

‘Luisteren naar elkaar’

Na een presentatie van Fons Lohuis, van de actiegroep ‘Zenderen filevrij’, en van Jan Bartels van de dorpsraad van Bornerbroek gingen de bezoekers met elkaar in gesprek. Daarvoor was een systematiek gekozen waarbij men aan een tafel waarop een kleed lag met ‘voor’ of ‘tegen’ (de Verbindingsweg) gezamenlijk een passende bijbehorende stelling moest bedenken. Daarna volgde een ronde bij een tegengesteld uitgangspunt. De bedoeling was dat voor- en tegenstanders op die manier naar elkaar moesten luisteren. Dat lukte slechts ten dele. Bij veel partijen zijn de stellingen al tijden geleden ingenomen. Vervolgens kon ieder zes punten verdelen over de op deze manier verzamelde stellingen op alle tafels.

 

Uitkomst

In totaal werden er 120 stemmen ‘tegen’ gegeven en 47 ‘voor’. Verreweg de meeste stemmen (43) werden gegeven aan de stelling dat de resultaten van het MIRT-onderzoek moeten worden afgewacht voordat er verder gegaan wordt met de Verbindingsweg. De hoge kosten van de Verbindingsweg waren met 24 stemmen het tweede belangrijkste argument tegen de aanleg van de weg. Bij de argumenten ‘voor’ sprong met 16 stemmen het feit dat de Verbindingsweg veel sneller realiseerbaar is dan de 5b er uit.

 

Meningen over de avond

Niet alle bezoekers waren even tevreden over het verloop van de avond. André Muller van de werkgroep ‘Knip in de rondweg’ noemde het zelfs ‘gênant’. Er waren ook mensen die met andere verwachtingen waren gekomen en eigenlijk meer informatie wilden om een mening te kunnen vormen. Daartegenover ook complimenten voor de poging om het gesprek met de bewoners aan te gaan.

 

Mieke Visser van de SP was na afloop tevreden. “We wilden zo objectief mogelijk informatie brengen, maar zeker ook halen. We hebben geprobeerd naar alle partijen te luisteren en hebben gemerkt hoe belangrijk dat is. Er zijn wel groeperingen die tijdens een Politiek Beraad inspreken, maar nog nooit zijn alle partijen op deze manier bij elkaar gekomen. We gingen op zoek naar de gemeenschappelijke factor en die is er dus.”

 

Vervolg

De vraag is wat er met de resultaten gedaan wordt. “We gaan eerst rustig alles verwerken en dan gaan we kijken hoe we dit in de Raad gaan presenteren. Ik weet nog niet in welke vorm dat zal zijn, daar moeten we nog over nadenken. We hopen in ieder geval dat we de coalitie kunnen bewegen om pas op de plaats te maken en daarna gezamenlijk te werken aan een oplossing die het beste is voor bewoners en milieu.” (AJ)

 

De inleidende presentatie van de organiserende partijen is hier in te zien (PDF)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Toon Peters — 26 apr 2019
Beste John, u haalt wel van alles door elkaar. Een paar feiten. Er waren 53 personen, waarvan 33 namens belangengroepen. De organisatie bestond uit de gehele oppositie plus de actiegroep Zenderen filevrij. Wat heeft Europa met dit alles te maken? Ieder weldenkend mens kan zien dat de verbindingsweg veel te veel geld kost voor een zeer beperkt doel.
John — 26 apr 2019
De politieke partijen die tegen de verbindingsweg zijn, nodigen partijen/belanghebbenden uit, er komen 33 mensen en dan is dit de uitkomst? Is dit politiek of peuterspeelzaalwerk? Is er al niet lang genoeg gediscussieerd? SP, welgeteld een zetel, zijn die ook nog ergens voor? Is dit een politiek stuntje vlak voor Europese verkiezingen van de landelijke partijen? Meer hart voor Europa dan voor Borne? Het probleem in Zenderen wordt niet veroorzaakt en ook niet vergroot door de verbindingsweg, mevrouw SP. Juist uw partij stemde tegen een aanpak van de Zenderse problematiek.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021