Plannen Verbindingsweg nader uitgewerkt
ONGEVEER 100 BELANGSTELLENDEN OP DE INLOOPBIJEENKOMST

Plannen Verbindingsweg nader uitgewerkt

Er kwamen zo’n honderd belangstellenden af op de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het voorontwerpbestemmingsplan van de Verbindingsweg ter inzage lag. Medewerkers van het projectteam waren aanwezig om vragen te beantwoorden en reacties te peilen op de nadere inpassing van de weg met spooronderdoorgang langs bedrijventerrein De Molenkamp.

 

Relatie met de rondweg om Zenderen

Veel op- en aanmerkingen waren niet verrassend. De nieuwe weg is immers al jaren onderwerp van gesprek. “Daarnaast toch ook veel vragen over de relatie met het lopende MIRT-onderzoek naar de rondweg om Zenderen”, meldt Bernd van den Dolder van het projectteam.

 

Dat onderzoek door Rijk, Provincie en gemeenten richt zich op oplossingen voor de kruispunten Azelo en Buren en op het onderliggende wegennetwerk, waarbij het er vooralsnog op lijkt dat de rondweg om Zenderen een stap dichterbij is gekomen. Als die rondweg er komt heeft deze waarschijnlijk een effect op het gebruik van de Verbindingsweg, vooral met betrekking tot het aspect van de afhandeling van regionaal verkeer. In hoeverre dit de besluitvorming over de Verbindingsweg beïnvloedt kon het projectteam niet beantwoorden. Dat is met name een politieke aangelegenheid.

 

Landschappelijke inpassing

Er komt langs de Verbindingsweg een nieuwe fietsroute, vanaf de N743. De fietssnelweg vanaf de Bornerbroeksestraat zal de Verbindingsweg kruisen. Bedacht is dat ter hoogte van de nieuwe weg deze F35 een dubbelfunctie krijgt als ‘fietsstraat’, die ook als ontsluiting dient voor de Mr. Thienweg.

 

Een extra ontsluiting van bedrijventerrein De Molenkamp op de Verbindingsweg is geen onderdeel van het huidige voorontwerpbestemmingsplan, omdat de middelen daarvoor nog ontbreken. In het landschappelijke inpassingsplan zijn groenaanleg en een retentievijver ingetekend. “We hebben de oude laanstructuren bewust met rust gelaten”, legt Van den Dolder uit.

 

Proces

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt gebruikt om met andere overheden te overleggen en reacties op te halen. Tot 24 juli bestaat de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. “Dat kan nog tot aanpassingen leiden in de verdere invulling. Hierna volgt in het najaar een ontwerpbestemmingsplan, dat ook weer ter inzage gelegd wordt. Daarna gaat het voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Parallel loopt wel het traject van grondverwerving, dat ook dit najaar wordt opgestart.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
bert beltman — 13 jul 2019
waartoe prestige toe kan leiden
Ron Hartman — 09 jul 2019
Heb je herkend hoe de goederentreinen simpel en in 1 aanleg dan niet meer door Borne en Hengelo daveren? Alles kan verder blijven zoals het nu is, maar het wordt zowel op de weg als het spoor, stukken rustiger en veiliger.
Paul Cohn — 09 jul 2019
...Het weefvak A1/A35 wordt dan fors ontlast...
Op basis waarvan denk je dat, Ron? Zie:
www.wegenwiki.nl/A1_(Nederland)#Actuele_verkeersgegevens en www.wegenwiki.nl/A35_(Nederland)#Verkeersintensiteiten
Ron Hartman — 09 jul 2019
Ik vergat dat sommige mensen geen facebook hebben en daarom even de tekst 9helaas zonder het plaatje):
Het Rijk doet nu rond Zenderen het onderzoek naar de betere verkeersafwikkeling. Het is dan te hopen dat ze het schetsje dat ik ze in 2015 stuurde, ook meenemen. Rechtdoor bij Azelo voor het verkeer naar Duitsland en een treinbaan voor goederenverkeer erlangs en bij Oldenzaal weer aansluiten.

Het weefvak A1/A35 wordt dan fors ontlast, de goederentreinen gaan niet meer door de kernen en de Noordelijke Bandweg wordt overbodig. inclusief de GVW. Alles ver weg van bebouwing en slechts enkelen zullen ruim uitgekocht moeten worden.
Ron Hartman — 08 jul 2019
@H. Houtman. Reduceren, deduceren, combineren en veel studie zijn de basis. Elke infrastuctuur kent een noodzaak en in het geval GVW (losstaand) is Zenderen daar niet mee gediend. Is Borne ermee gediend? De aanvankelijke verklaringen dat de Bornse Burger daarmee de 1e tunnel zou krijgen is zwak. De burger wil graag een tunnel IN het dorp. De hulpdiensten kunnen al jaren gebruik maken van de Aamaatweg immers? Zoals McHak terecht opmerkte zou ons bestuur helder moeten maken wat nou het echte nut is van een op zichzelf staande GVW. Oh ja; weet U nog hoe de Amerikalaan (het proces bedoel ik) veranderde naar de Aamaatweg? Mooie weg hoor, die Zuidelijke Bandweg. Die zou ook kunnen functioneren als verlengde van de 5B. Alleen.... dan wordt het nut van een GVW nog minder en relatief duur. (of tbv Hengelo Noord) Merkwaardig overigens dat BorneBoeit probeert een platform voor de Bornse Gemeente te zijn (pluim!!!), maar dat geen enkel Raadslid of Wethouder en slechts een enkele inwoner), ooit de moeite heeft genomen om bv het duscussieplatform te verrijken. Mij blijft het verbazen dat zoveel mensen weg kijken van een weg die ieder zou moeten boeien. Op mijn Facebookpagina ziet U een model dat zelfs de Noordelijke Bandweg overbodig zou maken. Maar dat heeft meer te maken met de oorspronkelijk foute keus van Burgemeester Bevers die de A1 graag door Hengelo heen wilde hebben. Het MIRT onderzoek zal (her)vlechtwerk kunnen geven, terwiijl ontvlechten van het wegennet hier in Twente prioriteit nr 1 is. Zullen we verder gaan op het discussieplatform?
H. Houtman — 08 jul 2019
In meerdere reacties onder artikelen aangaande de verbindingsweg spreekt de heer Hartman over de zogenaamde ‘noordelijke bandweg’. Ik ben erg benieuwd waarom hij hier telkens weer over begint, dus ik heb een aantal vragen voor hem: u lijkt heilig overtuigd van de aanleg van een ‘noordelijke bandweg’. Dit plan heeft men reeds al meer dan tien jaren laten varen en tevens wordt er op bestuurlijk vlak (lokaal en regionaal) nooit over gesproken en geen enkel raadslid heeft het hier nog over. Op basis van welke (actuele) informatie heeft u deze overtuiging? En waar haalt u deze informatie vandaan? Tot slot: ziet u aanwijzingen voor een complot, dan wel corruptie, en heeft u hier bewijzen voor?
Ron Hartman — 07 jul 2019
@McHak: Zonder volledige openheid rond bv het extra verkeersaanbod tzt vanaf Hengelo Noord (van Vossenbeld tot Deurningen) is de GVW nu nog niet te beoordelen op bv Nx en andere overlast, dus sneuvelt het al op grond daarvan. ALS je dan die GVW perse wilt (op de foto oa vurige pleitbezorgers daarvoor), zorg dan dat die gegevens op voorhand bekend zijn en de weg domweg verder van de bebouwing af komt te liggen. Niet meenemen is struisvogelpolitiek, of ronduit misleiding. (bij het laatste stukje van de weg beginnen met lagere cijfers) Niet de GVW, maar de Noordelijke Bandweg kan tzt een verantwoorde knip mogelijk maken. Persen door de Beeklaan en langs de scholen? Wie neemt daarvoor echt de verantwoordelijkheid? Ook al is het maar tijdelijk=lang.
McHak — 07 jul 2019
@Ron; eens. Dit vraagt om een Raad die durft kwetsbaar te komen tot een vraag. Zoiets als; ik weet niet waar dit over gaat Geacht College, leg mij nu eens uit waarom een Verbindingsweg verbinding brengt in onze Bornsche gemeenschap, want ik zie het nog niet???
Die kwetsbaarheid in een vraag is de kracht om de macht transparant te breken. Het onduidelijke machtsantwoord vraagt natuurlijk om een doorvraag, hervraag, herhalende vraag, onbegrepen vraag, motie van wantrouwen etc enz
Ron Hartman — 06 jul 2019
@McHak: te vrezen is (oprecht) dat het dossier ''wat gaat uiteindelijk de Verbindingsweg verbinden, ofwel de Noordelijke Bandweg'' het stempel ''geheim'' heeft (al dan niet officieel) en dan mogen Raadsleden daar niet over praten; ook niet in een openbaar interpellatie debat. De Democratie kreunt steeds vaker onder ''geheim'' en vertrouwelijk en vaak door voorgaande Raadsleden zonder inzicht wat ze deden ondersteund, verlamt het de nieuwe leden. Dit is een serieus probleem omdat steeds meer besluiten zo aan de openbare controle worden onttrokken en vaak niemand meer weet van de hoed en de rand!
McHak — 06 jul 2019
Een suggestie is om raadsleden te verzoeken om een interpellatie te laten doen wat de verbindingsweg gaat verbinden; dat is het zwaarste raadsinstrument in onze democratie. Tja, als de raad in al haar wijsheid die niet omarmt in haar controlerende rol ( naast de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol), dan heeft de raad democratisch gefunctioneerd conform uw eigen stem gedrag. Blijf genieten van de democratie; het is zo mooi!
Ron Hartman — 05 jul 2019
Belangrijkst is om te weten WAT de verbindingsweg gaat verbinden. Zo zijn er geen cijfers bekend over de intensiteit die de Bandweg vanaf de Beneluxlaan tzt gaat toevoegen. Die modellen moeten ook nog toegevoegd worden!
Henk Anders — 05 jul 2019
Vanwege de toename van de stikstofuitstoot, en met name het feit dat geen bornenaar er op zit te wachten, zal ik bezwaar en beroep tegen het bp instellen.
Paul Cohn — 04 jul 2019
Ik bezocht woensdag 2 begrafenisplechtigheden, in Beckum en Delden, dus was verhinderd. Daardoor miste ik de voorbereidingen voor déze begrafenis van natuur, milieu en gezondheid.
Wie "Milieuverkenning Overijssel: luchtkwaliteit, geluidbelasting en gezondheid" leest (zeer recente publicatie van het RIVM Briefrapport in opdracht van de Provincie Overijssel) snapt wat ik bedoel. www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0154
Alleen kleurenblinden zien in fig. 2-7 níét waar knooppunt Buren ligt: zeg maar Canaillerood.
De smerigste kilometer van Twente is in 5 jaar danig uitgedijd en eveneens Canaillerood, (Figuur 2-11): bos gerooid, autoweg erbij, Vijf stop-and-go stoplichten, hogere snelheid op A1, A35 en Kluft.
Vlaamse bestuurders zijn mededeelzamer dan Nederlandse, dus duiden deze luchtvervuiling door roet rond deze beerput aan met “wordt sinds 2012 door de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwd als kankerverwekkend” www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/roet-671.html
Voor díé Raadsleden die in 2018 nog de járen oude berekeningen tussen natte vinger en dikke duim op basis van een al lang niet meer bestaande situatie accepteerden als ”het” geluidsniveau aan de Twickelerblokweg is het wellicht even schrikken een volstrékt andere waarheid te vinden in fig. 3-1 van dit zéér recente RIVM-rapport in opdracht van de provincie Overijssel..
(die vrij goed overeenstemt met de Lden-metingen die burgers in die wijk al 1,5 jaar uitvoeren)
Arjan — 04 jul 2019
Fijnstof reacties in 1, 2, 3...

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023

Roelof-Jan Naaktgeboren draagt stokje over

Volgende week neemt GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren na ruim vier jaar afscheid als lid van...
21-09-2023

Op zoek naar het geitenpaadje

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid besloten om als raad juridisch advies in te...
13-09-2023