Aanpassing fietsoversteken in de maak
MEER VERLICHTING ÉN BEGROEIING OP N743

Aanpassing fietsoversteken in de maak

Ruim een maand geleden stelde Karin Scholten (GB90) het College van B&W vragen over de fietsoversteken aan de N743. Dit naar aanleiding van het feit dat opnieuw een van de hekwerken in de kreukels werd gereden. ‘Hoeveel aanrijdingen zijn er al geweest?’, zo vroeg ze. ‘Kan de reparatie niet sneller en zijn er aanpassingen mogelijk die de veiligheid vergroten?’

 

In haar antwoord meldt het College dat er zich de afgelopen vijf jaar twaalf keer een ongeval heeft voorgedaan, waarvan één met lichamelijk letsel. Al deze ongevallen hebben plaatsgevonden bij de oversteek ter hoogte van de watertoren. Het op deze oversteek geplaatste hekwerk is inmiddels vier keer vervangen. En omdat het op maat gemaakte constructies zijn, zit er een wachttijd op van 1,5 à 2 maanden.

 

In het vervolg van haar antwoord geeft het College aan op dit moment in gesprek te zijn met de Provincie om tot een veiliger situatie te geraken. Zo overweegt zij -omdat veel ongevallen in het donker plaatsvinden- extra openbare verlichting bij de oversteken te plaatsen. Een tweede aanpassing zou een verdere uitbreiding van de bestaande hagen langs de N743 kunnen zijn, waardoor de weg visueel meer wordt versmald en de gereden snelheid zal verlagen. En ten slotte schrijft het College met de Provincie in overleg te zijn over de N743 ‘als het gaat om geluid en doorstroming’. (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Frank — 12 aug 2019
Elke keer, voor zover ik het weet, was het hetzelfde hekwerk. Waarom niet even ter plaatse gaan kijken waarom het elke keer dat hekwerk is? Ligt het misschien aan de inrichting van de rest van de weg daar? Zowel het hekwerk aan de andere kant van deze oversteekplaats als de hekwerken op de oversteekplaats iets verderop zijn nog nooit omver gereden.
De hele stikstof discussie heeft hier niets mee te maken, dan kun je ook stellen dat elektrische auto's hier met 80 km/h mogen rijden zoals vroeger. Lijkt me er dan niet veiliger op worden voor de fietsers.
Ron Hartman — 30 jul 2019
De stikstof dilemma status van dit moment, verbiedt overheden toename van stikstof te veroorzaken. Je kunt dat m.i. ook omdraaien bij de fietsoversteek. In het belang van de veiligheid EN gezondheid van de fietsjeugd ter plekke, MOET de snelheid (en stikstof, roet etc.) daar verder omlaag. De gemeente kan dit nu als verantwoordelijke voor haar inwoners, eisen bij de wegbeheerder lijkt me. Mooie casus?
Paul Cohn — 28 jul 2019
waarvoor wij allemaal graag de ogen sluiten en wat de problemen in ons land in hoog tempo verergert:

CO2-uitstoot nieuwe auto's stijgt opnieuw
Kleine auto relatief duurder door Europese emissietest
De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's is in de eerste helft van dit jaar fors gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt mede omdat Nederlanders het liefst een suv kopen. Milieuclubs vinden dat de overheid faalt in het vergroenen van het wagenpark.
TON VOERMANS
Per gereden kilometer stoot een nieuwe auto dit jaar 119 mg CO2 per kilometer uit. In de eerste helft van vorig jaar was dat nog 112 mg. Ondanks het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren komt er maar geen daling aan de CO2-uitstoot door auto's. In 2015 stootte een nieuwe auto nog 102 gram per kilometer uit. Sindsdien is dat alleen maar gestegen.
Tubantia, 27 juli 2017

In 4 jaar tijd is de emssie van neuwe auto's met 17% gestegen. En niet alleen O2: ook fijntof, NO2, zware metalen en koolwaterstof trappelen om een plaatsje in uw longen te veroveren...

Maar onze overheid beweert met droge ogen bij diezelfde figuur 2-11 op blz. 29 van www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0154 dat …”naar verwachting de EC-concentratie sterk zal afnemen richting 2030”…
Die verwachting -zeg maar illusie- van die overheid lijkt Ao 2019 bij gebrek aan enige functionerende maatregel af te stevenen op 'n treurige miskraam...

De rotzooi wordt jaarlijks erger omdat geen enkele overheid (rijk, provincie, gemeente) de WARE oplossing durft op te pakken: snelheid omlaag, massaal handhaven, progressieve belasting op motorvermogen (weet u nog wel: 2 CV, 4 CV etc.?)
Dit beschamende pappen en nathouden van onze overheid dringt door tot in de fijnste aderen van de EU, waar MK-III eind 2018 als natte droom uitsprak:
..."In the Netherlands, we are aiming for a 95 per cent reduction in emissions by 2050. We are already preparing measures to ensure a 49 per cent reduction by 2030. But the reality is that even this will not be enough to achieve the goals we set in Paris.
So the Netherlands wants to raise the bar even higher: to a reduction of 55 per cent by 2030, provided we can convince our partners in the EU to do the same.
www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/12/03/toespraak-minister-president-mark-rutte-tijdens-vn-klimaatconferentie-cop24-in-katowice-polen
Ik vind dit onbeschoft en beschamend voor de Vieze Henkie van Europa: ...we are already preparing.... Hij had moeten zeggen: ....ons land laat het gewoon aan de markt over...
En die markt - U dus, stinkendrijke stroomvreters en fossiele brandstof slurpers- maakt het elk jaar weer bonter...
Ron Hartman — 28 jul 2019
@Paul. Maxima: (mea culpa) 'Ron is een beetje dom'.
Paul Cohn — 28 jul 2019
zelfs immer zo alerte Ron schijnt niet door te hebben dat de -volgens het Belgische ministerie en de wereldgezondheidsorganisatie- carcinogene- wolk extreme luchtverontreiniging net EC (elemental Carbon , roet of samengeklonterd ultrafijnstof) nu al héél Borne bedekt... Heb je dat zeer recente RIVM-rapport in opdracht van de provincie Overijssel wel bestudeerd, Ron?www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0154
In het bijzonder figuur 2-11 op blz. 29?
Tja, zonder knip en zonder handhaven worden op de 'oude' rondweg regelmatig die hekjes én onze gezondheid aan flarden gejakkerd!
Jammer dat Nederlandse overheden in tegenstelling tot Belgische meer belangstelling lijken te hebben voor economie en geld dan voor gezondheid en milieu
Ron Hartman — 27 jul 2019
@Paul: Dat hekwerkje staat op de knipweg Paul!. Jouw weefvak (A1/35) moet gewoon minder gaan weven door het verkeer richting Berlijn, Polen etc. bij Azelo rechtdoor en langs Deurningen te laten gaan. Maar ja, we vlechten liever door denk ik. Zo zal het met het hekwerkje ook wel gaan. Stel voor dat je op andermans terrein komt.
Paul Cohn — 27 jul 2019
Wie RIVM briefrapport 2018-450 leest “Milieuverkenning Overijssel: luchtkwaliteit, geluidbelasting en gezondheid”, uitgebracht in 2019 door het RIVM in opdracht van de Provincie Overijssel, krijgt het vermoeden dat er méér aan de hand is dan “wat krom ijzerwerk”.
Fig. 2-11 op blz. 29 geeft immers klip en klaar aan dat de “smerigste kilometer van Twente” (weefstrook A1-A35) inmiddels is aangezwollen tot de smerigste 22 km van Almelo tot Enschede, zodat Borne nagenoeg geheel in een ontoelaatbaar dichte wolk van roet is geheuld.
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0154?fbclid=IwAR1mdN752Ogk1l6W5OI1V9plT-ODAke8ref8DhmurXToq3aejDyznwUq1Ls
Roet of elementair koolstof is een fractie van (ultra)fijn stof, maar wordt afzonderlijk gemeten omdat het een goede maat is voor VEKEERSGERELATEERDE luchtverontreiniging. Het is erg slecht voor je gezondheid. Irritatie van de ogen en de ademhalingswegen, een verhoogd risico op astma en hart- en vaatziekten worden in verband gebracht met roet. Dieselroet wordt sinds 2012 door de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwd als kankerverwekkend, aldus de Vlaamse (?!) overheid.
www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/roet-671.html?fbclid=IwAR3ca5V-VheH_F5dIPtAVOcmcv-xfLtFu1X-UX3bDGAFOOF-e1uMwmzoOxQ
BHM — 27 jul 2019
Ik loop hier alle dagen met het uitlaten van de hond.
Volgens mij is de enige manier om het veiliger te krijgen dat de snelheid eruit gaat.
De minst vriendelijke manier zijn drempels , een andere flitspalen.
Er zijn in het verleden een paar maal camera s geweest ,deze waren voor andere doeleinden maar de uitwerking was verbluffend .
Er was niemand die zich niet aan de snelheid hield.
oplossingen als weg versmallen of meer lichtpalen helpen echt niet ,ik denk dat het juist averechts werkt
Anne — 26 jul 2019
Het is me van het begin af aan al niet duidelijk geweest wat het nut is van twee oversteekplaatsen zó dicht bij elkaar. De andere oversteek is bewezen veiliger, dus opdoeken die andere waarbij de fietsers ook nog eens via een scherpe bocht een helling af moeten voordat ze kunnen oversteken. Dat is al een onveilige constructie op zich.
Lichtgeel hesje — 26 jul 2019
Op de bijgaande foto is duidelijk te zien dat fietsers horen uit te kijken bij het oversteken van de N743; er staan namelijk haaientanden! Voorrang nemen (wat onder fietsers van alle leeftijden helaas vrij gebruikelijk is) is iets totaal anders als voorrang krijgen, zelfs als men dit niet heeft. Wellicht dat enige uitleg over verkeersregels aan bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd door ouders en school hierin enige verbetering brengt, in plaats van de geschetste symptoombestrijding met hekken enzovoort. Een andere optie is om de fietsoversteken te verwijderen en fietsers over te laten steken bij de (veilige) stoplichten bij Jasmin Garden. Is misschien wel iets omfietsen maar voorkomt mogelijke onveilige verkeerssituaties.
Ron Hartman — 26 jul 2019
@Loek: Oud Borne en de Maten zullen ooit naar elkaar groeien, maar een knip vereist eerst een goeie infrastructuur en die is er nog lang niet. Sterker; wij gaan dat niet meemaken. In de tussentijd toch die oversteekplaatsen maar verbeteren toch?
McHak — 25 jul 2019
GB90 stelt vragen. Dat is toch een coalitiepartij? Al meerdere coalities? Toch?
Hebben andere partijen in de afgelopen coalities geen vragen gesteld?

Afijn; fijn dat er iets gebeurt met de weinige middelen die beschikbaar worden gesteld cq de ambitieuze keuzes die elders worden gelegd.
Henry — 25 jul 2019
Waarom geen betere verlichting EN een flitspaal op dit traject?
Loek Diemel — 25 jul 2019
Waf gedacht van een knip in de rondweg? Of was/bleef dat bij een idee?
Vriendelijke groet,
Loek.
Erwin — 25 jul 2019
Deze oversteekplaats is zeer slecht uitgelicht. De 2e oversteekplaats is beter zichtbaar door minder begroeiing/bomen. Zet er een paar goede lantaarnpalen neer. Reflectie materiaal is slecht zichtbaar door vuil. Gemeente Borne doe er iets mee. Bezorgde buurtbewoner
Jeroen Egbers — 25 jul 2019
Waarom geen fietstunnel? Verlagen van de snelheid en obstakels nemen slechts een deel van de risico’s weg? Men moet nog steeds oversteken!
Sjaan — 25 jul 2019
Versmallen? Komen de vrachtwagens en auto's dan nog dichter langs het hekwerk van het middenstuk waar kinderen wachten om over te kunnen?
Ron Hartman — 25 jul 2019
Op de gele voorvelden, 2 schuingeplaatste reflecterende vangrailstukken plaatsen, betekent dat de auto in de berm komt en niet het hekwerk raakt. In die berm en pal voor de boom ook een vanger.

Leidingbreuk in zwembad

Iets na middernacht kreeg de Brandweer Borne een melding van wateroverlast bij het zwembad Laco....
09-04-2021

Straatnamen zijn ook monumenten

Mannen en vrouwen in het verzet. Ze hadden allemaal vanuit een eigen invalshoek en gedrevenheid...
08-04-2021

3 april 1945: Borne bevrijd!

30 maart 1945, Goede Vrijdag. Eenheden van het Canadese 2e legerkorps en het Britse 30ste...
03-04-2021

Aanrijding op de N743

Rond 17.45 uur donderdagmiddag raakten twee auto’s met elkaar in botsing op de N743 tussen...
01-04-2021

Lions Borne kiest drie goede doelen

Het is inmiddels goed gebruik dat de Lionsclub Borne de opbrengst van haar jaarlijkse acties...
24-03-2021

Avondklok gaat naar 22.00 uur

De persconferentie dinsdagavond van de demissionaire bewindslieden Mark Rutte en Hugo de Jonge...
23-03-2021