College doet voorzet bezuinigingen
RAAD OVERDONDERD EN VOL MET VRAGEN

College doet voorzet bezuinigingen

“Het goede nieuws is dat we de ambities in het raadsprogramma overeind hebben gehouden”, begon burgemeester Gerard van den Hengel de extra informatieavond voor de gemeenteraad dinsdagavond. En daarmee was het goede nieuws ook meteen afgelopen, want vervolgens kwamen de bezuinigingen aan de orde. Vier miljoen moet er structureel in de begroting gevonden worden, om de ontstane tekorten te dekken en om nog wat over te houden voor nieuw beleid.

 

OZB met 20 procent omhoog

In grote lijnen is het voorstel om voor 2 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, 300.000 op de subsidie aan het Kulturhus, 300.000 op sport, 150.000 op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en nog eens 500.000 op overige zaken, waaronder bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Omdat daarmee het bedrag van vier miljoen nog niet gehaald wordt stelt het college voor om de OZB met 20 procent te verhogen. “We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting kloppend maken. Het gaat pijn doen in eigen huis, maar we vragen ook een bijdrage van onze inwoners. Daarvoor krijgen ze wel een ontzettend goed niveau van voorzieningen.”

 

Verbijstering

De raadleden waren overdonderd. Leo Graafhuis (VVD): “Hoe komt u aan die bedragen? We hebben meer invulling nodig en is er een plan B?” Karin Scholten (GB90): “Hoe realistisch is dit? We hebben meer informatie nodig. Hoe dan en wat dan?” Mieke Visser (SP): “Ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik wil ook inzicht hebben in de gevolgen” en Jan de Vries (GrLi/PvdA): “Jammer dat we alleen cijfers krijgen. Daar kunnen we niks mee. Geen idee wat de achterliggende gedachten zijn om tot die bedragen te komen.”

 

Er komen nog allerlei ‘technische avonden’ waarbij de raadsleden in meer detail uitgelegd zal worden hoe men precies tot die bezuinigingen denkt te komen en wat dat mogelijk voor effecten heeft. Het college had ervoor gekozen om nu eerst alleen de hoofdlijnen aan te geven. Daar was duidelijk niet iedereen even blij mee.

 

Haast

Er zit ook nog wel enige haast bij het proces aangezien er 5 november een sluitende begroting moet liggen. Voordat het zover is zal er nog heel wat heen en weer gediscussieerd worden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 06 sep 2019
In het artikel "Onvoldoende voor Basis op Orde" in BorneBoeit van 25 juni jl. staat dat het College van Borne (minimaal) 1 miljoen euro wil hebben om het ambtelijk apparaat in Borne op orde te krijgen. 2,5 ton voor de zomer van 2019 en de rest na de vakantie, aldus de waarnemend Burgemeester op 25 juni jl.. De aanleiding is, dat uit een extern onderzoek is gebleken dat het draait om budgetverantwoordelijkheid en het ontbreken van adequate systemen om goede verantwoording af te leggen over publieke middelen binnen de gemeentelijke organisatie van Borne. Uit de raadsvergadering van 3 september jl. is niet op te maken of dit bedrag van (minimaal) 1 miljoen valt binnen het genoemde tekort van 4 miljoen, of dat (ook) hiervoor geen financiŽle dekking is. Hoe het ook zij: Als het wel in de 4 miljoen zit, mogen de inwoners van Borne via een lastenverzwaring van 20% op de OZB-heffing de portemonnee hiervoor trekken. Zit het niet in de 4 miljoen, wat niet onwaarschijnlijk is, dan is het zeer de vraag hoe hiervoor dekking wordt gevonden, gezien het huidige tekort van 4 miljoen euro. Ongetwijfeld zal ook hiervoor de portemonnee door de inwoners van Borne getrokken mogen worden. Is het niet nu, dan is het wel in de begroting voor de komende jaren, door bijvoorbeeld de OZB nog meer te verhogen! Los van de financiŽle kant van dit verhaal, is het echter niet aan inwoners van Borne te verkopen door politiek Borne, dat uit een onderzoek blijkt, dat de spelregels omtrent budgetverantwoordelijkheid en het hebben van adequate systemen om goede verantwoording af te leggen over publieke middelen niet op orde zijn! Dit is immers het fundament om beleid te kunnen voeren. Het 'gemak' waarmee door dit College dan ook even om (minimaal) 1 miljoen euro wordt gevraagd om het "probleem" (met dezelfde mensen die het "probleem" niet hebben voorkomen c.q. hier niet tijdig op hebben geanticipeerd) op te 'lossen', is dan ook niet aan burgers te verkopen. Om in de woorden van de Diftar-Wethouder te spreken: "De vervuiler betaalt". Dit houdt in, dat diegene die dit 'probleem' heeft veroorzaakt (het College dus) ook zelf in haar eigen interne organisatie de financiŽle middelen moet vinden om de oplossing hiervoor te financieren. Het simpelweg afwentelen van mismanagement door het College waardoor dit probleem is ontstaan op de portemonnee van de burgers van Borne, mag en kan niet worden gehonoreerd door de Raad. Van de Raad mag dan ook zeker lef en wijsheid hierin worden verwacht.
Sjaan — 05 sep 2019
"Zij hebben een te grote broek aangetrokken" (=die organisatie heeft een doel op zich genomen waarvoor ze niet de benodigde capaciteiten, financiŽle middelen en/of invloed heeft)
Ton HUISKES — 05 sep 2019
Tja inderdaad: voor de volgende gemeenteraads verkiezingen zou ik mij wel 2x bedenken aan wie ik mijn stem zou kunnen geven. Het Kulturhus draait prima, en zeker na de verbouwing gaat het nog beter lopen dan voorheen, dus korten op Kulturhus is een beetje kortzichtig, tenzij er door de verbouwing nieuwe inkomsten worden geind door verhuur van ruimtes - of dit ook 3ton oplevert is nog maar de vraag, maar het bedrag dat door de leiding van Kulturhus is beraamd voor deze extra bron van inkomsten zal wel bekend zijn intussen. En dan die 3ton op sportgebied: ik meen te hebben gelezen dat het Wooldrik wordt gerenoveerd, maar goed dit komt uit een ander potje, denk ik. Sporten is goed voor iedereen, als dit nou maar eens in het vaandel van Borne zou kunnen komen te staan in plaats van de 3 bijtjes nu, zou dit al een grote sprong voorwaarts zijn, maar dit is en blijft een utopie. Ik denk dat er bezuinigd wordt op onderhoud van de sportvelden, sportruimtes, etc. Is dit een juiste beslissing? De toekomst zal het leren.
McHak — 04 sep 2019
In 2010 hebben we gekozen voor Rutte 1 en 18 miljard bezuinigen zodat bv NL niet te duur werd. De Kroon geeft daarna opdrachten (Rutte 2 en 3)aan al haar overheidsorganen om te krimpen en ze kregen meer taken/bevoegdheden voor minder geld. Vooral gemeenten zijn uitvoerende overheidsorganisaties die dat beter kunnen dan rijksorganen.

Maar als gemeenten niet veranderen, dan heeft zij de mogenlijkheid om haar eigen Tax te verhogen. Dus al het werk van de afgelopen 9 jaar wordt dan ondermijnd, terwijl nu de hoogconjunctuur voorbij is we juist zuinig bezig moeten blijven om koopkracht te behouden. Dat is besturen. Kreeg de voedselbank al weer niet meer aanloop?
Bhm — 04 sep 2019
Zijn onze bestuurders zijn wel capabel genoeg om Borne te besturen.?
Waar zijn al die inkomsten gebleven ,
Verkoop onroerende goederen Bornsche maten , herinrichting centrum
aankoop ,asielzoekerscentrum en nu weer afvragen wat er mee moet gebeuren.
Kan toch niet zo moeilijk zijn met zo n tekort .....verkopen .
Zelf er een zootje van maken en de burger die vertrouwen in deze mensen had laten betalen voor wanbeleid


Bert ter Horst — 04 sep 2019
ďHet goede nieuws....Ē Je moet het maar durven te zeggen. Is er ťťn goed functionerende gemeentelijke voorziening: het Kulturhus, dat draait als een tierelier wordt dat gekort met een derde van de begroting! De verantwoordelijke wethouder moet zich de ogen uit de kop schamen.
Huttenklaas — 04 sep 2019
De Bornse bevolking heeft zelf gekozen voor de twee lokale partijen en het CDA, zodat deze ouwe jongens krentenbrood in het zadel konden blijven zitten. Alles wat de oppositie voorstelt (zoals kappen met verbindingsweg) wordt van tafel geveegd. Volgende keer beter nadenken voor je gaat stemmen!
Lichtgeel hesje — 04 sep 2019
Nabrander: op blz 22 onder het kopje 'Wat willen we bereiken' in de definitieve versie Begroting 2019-2022 van de Gemeente Borne staat het volgende: "We zullen terughoudend zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.". De OZB is een gemeentelijke heffing. Een verhoging van 20% is echter verre van terughoudend te noemen. Ook blijkt uit de vergadering van gisteren dat een eventuele OZB-verhoging volledig wordt gebruikt om de begroting kloppend te maken, en er dus geen cent ten goede komt aan inwoners, maar inwoners alleen maar geld kost, zonder dat hier ook maar iets tegenover staat! Dit staat haaks op wat er over gemeentelijke belastingen op blz 22 in de definitieve begroting 2019-2022 staat vermeld. Het nu met voeten treden door het huidige College van een in 2018 duidelijk geformuleerd begrotings-uitgangspunt draagt niet bij tot herstel van het vertrouwen wat inwoners van Borne in politiek Borne zouden moeten hebben. Raad van Borne: pak uw verantwoordelijkheid hierin!
H. Houtman — 04 sep 2019
Waarvoor moest de OZB ook alweer omhoog? De verbindingsweg. Makkelijke bezuiniging: schrap die overbodige weg en het scheelt alweer een paar procenten verhoging!
Yvonne — 04 sep 2019
Alleen de kop van het artikel nog maar gelezen en het eerste wat je denkt is: met hoeveel gaat het nu weer omhoog. Triest eigenlijk dat je in dit dorp al zo denkt. En er vanuit gaande dat de Woz waarde van de woningen ook hoger zal zijn, betekent dit dat het bedrag dat je als inwoner gaat betalen veel hoger gaat uitvallen. Dan betalen wij misschien 30% meer dan het bedrag in dit jaar. Het was fijner geweest als ze er rekening mee hadden gehouden dat de salarissen etc. bij iedereen de laatste jaren amper omhoog zijn gegaan. Geen verhoging had wat mij betreft dus echt de insteek moeten zijn.
Ron Hartman — 04 sep 2019
@Lichtgeel hesje: Is het wel wijs om suggesties te doen hoe uit de puinhopen te raken? Het afgelopen jaar is herhaaldelijk betoogd dat de organisatie niet onder controle is. Ieder was al heel blij dat er een keer (ver over tijd, maar toch) eind vorig jaar een winst/verliesrekening kwam die ook nog eens leesbaar was voor niet-bedrijfsmensen. Voor ieder, op een enkeling na dus. Dat de Balans niet op dezelfde wijze geproduceerd werd, was al een veeg teken. Welke niet voorziene afschrijvingen (zeg maar de lijken) mochten het daglicht nog niet zien? Niet alleen het bedrijf zelf is niet onder controle, maar de controle op het bedrijf is dat ook niet. En dat is een probleem van formaat. Immers; de directie van de Gemeente en B&W namens de Raad cq de burgers, dragen dezelfde pet. Hoe kom je daar nou (onder) uit en hoe krijg je daar nou als controleur namens de bevolking (Raadsleden) de vinger achter?? Het is genant om geen kennis van zaken te hebben, maar daardoor medeplichtig te worden aan dat wat je niet snapt, is ernstiger.
Lichtgeel hesje — 04 sep 2019
Bericht in BorneBoeit van 26 juni jl.: "De gemeente Borne heeft een structureel tekort van 2,5 miljoen per jaar op te lossen. Als er daarnaast nog allerlei nieuwe (?) ambities uit het raadsprogramma gerealiseerd moeten worden, dan zal er nog 1,5 miljoen extra in de begroting gevonden moeten worden. Vier miljoen dus en dat kan niet als er geen Ďscherpe keuzesí gemaakt worden. Bezuinigen, ambities laten varen en/of inkomsten verhogen. Maar hoe dan en wat dan?" Slotconclusie: er is een structureel tekort van 2,5 miljoen en NIET van 4 miljoen, wat gisteren door het College wel wordt gesuggereerd! Het verschil tussen 4 en 2,5 miljoen ontstaat namelijk door het willen uitvoeren van NIEUWE (?) ambities uit het raadsprogramma die kennelijk 1,5 miljoen moeten kosten. Wat deze nieuwe ambities inhouden, blijft volslagen onduidelijk!Deze ambities zijn echter nieuw aldus het College(dus geen bestaand beleid), en derhalve niet gewenst op dit moment, gezien de slechte financiŽle positie waarin Borne zich al geruime tijd bevindt. De kaasschaafmethode levert gisteren 3,25 miljoen op. De oplossing voor het structurele tekort van 2,5 miljoen is dus al gevonden. Verhogen van de OZB is derhalve niet nodig. De kaasschaaf levert gisteren 0,75 miljoen (3,25 - 2.5) op. De oplossing is dus simpel: Nieuwe ambities uit het raadsprogramma mogen best wel worden gerealiseerd, mits het uit te geven bedrag niet boven de 0,75 miljoen in totaal uitkomt. Borne en haar inwoners zitten namelijk niet in de luxe (financiŽle) positie om allerlei nieuw ambities ongebreideld en zonder beperking door te kunnen voeren. Politiek Borne dient dan ook haar verantwoordelijkheid te nemen voor een financieel gezonde boekhouding voor de Gemeente en haar inwoners voor de komende jaren, waarbij (in ieder geval nu) geen plaats is voor het om persoonlijke c.q. partij-politieke redenen via de portemonnee van de inwoners koste wat kost willen doorvoeren van (onbekende) nieuwe ambities. Het pluche zit wellicht comfortabel, maar brengt ook verantwoordelijkheid (willen) dragen met zich mee!
FransS — 04 sep 2019
Ben het helemaal met ozb eens. Geen verbindingsweg maar met de provincie om de tafel om zo snel mogelijk een weg tussen Almelo en Zenderen aan te leggen. Houden we flink wat over en vangen we 2 vliegen in een klap.
Henry — 04 sep 2019
Om een beetje idee te krijgen hoe de tarieven OZB in Nederland liggen is een kijkje op vastelastenbond.nl een openbaring. Ten opzichte van zeer veel gemeenten gaan we dan tussen de 75 en 95% meer betalen. Gemiddeld zou dit, volgens de lijst, een verhoging van tussen de ‚ā¨80 en ‚ā¨90 per jaar bedragen.
Komplete waanzin en hier past slechts één gedachte: bezint eer ge begint!
Hier past slechts een dikke motie van wantrouwen.
c — 04 sep 2019
Check dit
Marc hanssen — 04 sep 2019
20% verhoging OZB; brevet van onvermogen voor dit college en raad. Stuur ze alstjeblieft naar huis. En stop met de rondweg!!!!!

Lichtgeel hesje — 04 sep 2019
in een interview met de Tubantia op 12 juli jl. geeft de waarnemend Burgemeester aan dat verhoging van de OZB vooralsnog niet aan de orde lijkt, omdat die namelijk te WEINIG oplevert. In hetzelfde interview geeft de CDA-Wethouder aan dat de uitgaven ook stijgen, zoals die voor salarissen van ambtenaren en vergoedingen voor raadsleden. Met name de uitspraak van de waarnemend Burgemeester is duidelijk: een verhoging van de OZB levert te weinig op. Echter: het voornemen van dit College nu is om de OZB met 20% te verhogen. Dit staat haaks op de uitspraak hierover in juli jl.. In een artikel op BorneBoeit van 29 juni jl. staat dat de Raad heeft gezegd de (budget)bespreking in het openbaar te willen doen. De extra informatie-avond van 3 september (gisteren) spreekt dit tegen. De budgetbespreking zal overduidelijk achter gesloten deuren plaatsvinden, zonder dat inwoners van Borne hierover hun zegje kunnen doen via Borne Panel of een Open Podium. Met de komst van deze waarnemend Burgemeester is overduidelijk een andere wind gaan waaien in het College, waarbij het de vraag is of deze wind wel uit de gewenste richting komt voor de inwoners van de gemeente Borne. Met het gemak waarmee eerdere uitspraken door dit huidige College worden ingetrokken en inwoners monddood worden gemaakt, maar wel als melkkoe de portemonnee moeten trekken om als sluitpost te dienen voor de gevolgen van financieel (wan-) beleid door het huidige College c.q. Raad in de afgelopen maanden/jaren, is Borne niet gediend. Er moeten keuzes worden gemaakt, maar het is ook een vereiste dat de ambities in het Raadsprogramma nu opnieuw worden heroverwogen en niet om politieke redenen KOSTE WAT KOST overeind gehouden worden. Het schouderklopje wat dit College zichzelf gisteren heeft gegeven met de opmerking dat de ambities overeind zijn gebleven, is dan ook volkomen misplaatst. De inwoners van Borne betalen immers simpelweg de rekening hiervoor in de komende jaren, zo is wel inmiddels wel duidelijk! Wellicht is het verstandig voor politiek Borne om eens in de spiegel te kijken voor enige zelfreflectie en zich ervan bewust te worden, dat men als politiek Borne dienend is c.q, zou moeten zijn naar haar inwoners en niet andersom!
Patrick — 04 sep 2019
Ambities?
1 Zinloze rondweg die verkeerd wordt aangelegd
2. Wegdoen van VUILNISbakken die pria doel dienen waaarvoor ze gebruikt worden
3. Bezuiniging op groen qua onderhoud: lees, bomenkap tbv TwenteMilleu.
4. OZB verhoging voor het behalen van de doelen.

Denk eerst eens even na !!
Ozb — 04 sep 2019
Ozb omhoog om gaten te dichten? Dot doen ze om de overige tekorten van de verbindingsweg te dichten! Als we dit nu even niet door laten gaan en deze onnodige weg niet aanleggen en aansluiten bij provincie/rijk om een completere afwikkeling voor de hele regio te maken door een rondweg om Zenderen? Zoals de stichting zenderen filevrij al meermaals heeft aangegeven! Dit is echt een college van niks!
McHak — 04 sep 2019
Een hete herfst lijkt mij; ongelofelijk hoe weinig verantwoordelijkheid dit college neemt, voor dat inkomen. Wel bevoegd door UW stem. Dit vraagt om actie van ons als gemeenschap, maar zijn we traditioneel en cultureel wel bewust?; we zijn toch TWENTENAREN, waarbij het kaft uit het westen komt en het koren in VERTROUWEN uit ons oosten komt? Is dat nog steeds zo? NEE!
Wordt wakker, er is inteelt, zekers in dit glimlachende college, er is globalisering, think global act local, lokaal geeft onze democratie u alle bevoegdheid om te bepalen, een democratisch feest, maar bent u wakker?
Als u niet wakker bent dan gaat u toch lekkurh 20% meer lokale belasting betalen; uw keuze en niet zeuren dat DIFTAR u dwingt om restafval bij ongehandhaaft beleid weg te drukken bij plastic of kleding of ondergrondse containers. Spreek u uit tegen de AMBiTIE van uw gekozen College.
McHak — 04 sep 2019
Gemeenschap, gaan we ONZE gemeenteraadsleden vragen of OPDRAGEN om een of meerdere AMENDEMENTEN in te dienen, om ons gekozen college incl ad interim BurgeMeister te helpen bij hun voorgenomen ambitie??????
McHac — 04 sep 2019
Pfff, de 1e chock voorbij; we kunnen NATUURLIJK onze AMBITIE minderen. Dat is slechts een bestuurlijke keuze. Maar zoals Napoleon al aangaf; er is niets moeilijker dan om te kiezen. Maar als je het plat slaat is de de keuze voor iedere simpele ziel vrij duidelijk.

Voor ons College echter niet; of is het schijn? En dan komt het politiek gekonkel om de hoek van ons College waar u persoonlijk voor hebt gekozen cq gestemd! Strategisch wil zij geen VERANTWOORDELIJKHEID nemen voor haar, door uw stem/ keuze gegeven BEVOEGDHEID, maar lekkurh achteroverhangen tav de genomen AMBITIES. Want mooi weer spelen is fijn.

Helaas is de zomer voorbij............
McHak — 03 sep 2019
De 1e journalistieke regel zegt alles; we hebben de ambities overeind gehouden als goed nieuws. Dan ben je bestuurlijk en politiek je sensitiviteit met je maatschappelijke omgeving geheel kwijt.

Twenterand is voorgegaan, Hellendoorn zit nu aan dezelfde lat en Borne gaat volgen?

Ambities??????

Boris Johnson heeft daar een oplossing voor.
Jos Kok — 03 sep 2019
Na de enorme financiŽle blunders is het logisch dat voor de oplossing het pijn gaat doen in "eigen huis".Daar zijn uiteindelijk de fouten gemaakt.
Maar om de oplossing in de OZB, dus bij de burgers neer te leggen is wel heel erg gemakkelijk.
Eric Grootenhaar — 03 sep 2019
20% verhoging is veel meer dan een normale index en of inflatie. Lijk me eens goed te onderzoeken hoe en door wie de tekorten zijn ontstaan en niet altijd als eerste de rekening presenteren aan de burger / inwoner! Dit is de makkelijkste weg. Ergo ik mis transparantie net zoals de voorgenomen besluitvorming. Ik roep de raad op om veel strakker te controleren op het gegoochel van de begrotingen en wat nog belangrijker is de naleving ervan!
Ron Hartman — 03 sep 2019
Onthutsend die mededeling, dat 2 gezinnen samen per jaar, 1,2 miljoen aan jeugdzorgkosten veroorzaakten. Hebben we nog doelen voor ogen, of protocollen, indekken tegen verantwoordelijk zijn en steeds deskundiger voorleggers om nieuwe producten in te zetten. We zijn als maatschappij inclusief ons rustige dorpje, volkomen van het padje af. En dat geldt op alle terreinen, zeker niet vooral de jeugdzorg die nu alle klappen mag opvangen.

Provincie verkiest tracť langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021