Veiligheid brengt kosten met zich mee
GEMEENTERAAD LAAT ZICH INFORMEREN OVER VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

Veiligheid brengt kosten met zich mee

Herman Meuleman, secretaris van de Veiligheidsregio Twente (VRT) en Stephan Wevers, regionaal brandweercommandant, brachten dinsdagavond de Gemeenteraad van Borne op de hoogte van de activiteiten en kosten van de VRT. Het sluit aan op de behoefte vanuit de gemeenteraad om beter inzicht in te krijgen in de wettelijke en niet-wettelijke taken. Borne is de twaalfde van de veertien aangesloten gemeenten die informatie ontvangt. Het verschaffen van meer informatie is ook één van de aanbevelingen uit het rapport van de gezamenlijke rekenkamercommissies.

 

Veiligheidsregio Twente

“Aanleiding voor de opzet van een effectief integraal regionaal samenwerkingsverband zijn de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam”, weet Meuleman te melden. Vanuit de rijksoverheid is er een wet op de veiligheidsregio’s aangenomen die moet leiden tot kwalitatief betere hulpverlening en samenwerking. De politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke organisatie werken vanaf de oprichting nauw samen. Dit leidt tot een integrale crisis- en risicobeheersing. Eén van de taken van de VRT is om risico’s van Twente in kaart brengen. Ook de evenementen vallen hieronder. Mieke Visser van de SP vraagt zich af: “Hoe is de afbakening van verantwoordelijkheden bij evenementen geregeld?” Meuleman legt uit dat de VRT een advies geeft. De burgemeester is en blijft bevoegd en verantwoordelijk voor het uitgeven van vergunningen bij evenementen.

 

“De grootste kostenpost bij de VRT is de brandweer. Het geld gaat naar mensen, middelen en gebouwen. De politie wordt door het rijk betaald. Het merendeel van de inkomsten komt van de gemeenten. Die ontvangen hiervoor gelden vanuit het gemeentefonds. Maar we komen in de toekomst 1,2 miljoen tekort. Dit betekent dat we gedurende vier jaar 3 ton per jaar nodig hebben”, legt Meuleman uit. Rudy Tip van GB90 legt voor: “Er wordt ons een forse verhoging voorgehouden van 11 procent. Wat wordt er aan efficiëntie gedaan? Er komen minder meldkamers, dus minder kosten?” Meuleman: “We hebben afgelopen jaren 13 procent bezuinigd door efficiënter te werken. Borne betaalt 1/20 deel van het tekort. Dit is volgens een verdelingssystematiek. De toename van de kosten ligt onder andere bij de brandweer.”

 

Meldkamer naar Apeldoorn

Op aanwijzing van de minister wordt het aantal meldkamers in Nederland ingekrompen. Het doel was kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. “Helaas leidt dit niet tot verlaging van kosten”, geeft Meuleman aan. De meldkamer in Hengelo vertrekt binnen afzienbare tijd naar Apeldoorn. Van de vijf meldkamers in Oost-Nederland blijft er één over.” Geruststellend weet hij te melden dat hoewel alle type risico’s in Twente voorkomen, deze niet bovenmatig groot zijn. Ook worden de mogelijke gevaren van de grensstreken in beeld gebracht. "Er is veel aandacht voor ramppreventie.”

 

Stephan Wevers neemt in zijn presentatie de raadsleden mee in de regionale brandweerorganisatie. “Twente heeft 650.000 inwoners, we hebben 29 kazernes. De infrastructuur ten behoeve van het uitrukken en tijdig ter plekke zijn kloppen. Daar waar de meest kwetsbare mensen zijn is de aanrijtijd van ons 5 tot 6 minuten. We hebben 1.050 brandweerlieden, waarvan er 300 als professional in dienst zijn. De overigen werken bij ons als vrijwilliger. De beroepskrachten zijn verspreid over de regio. Evenals ons materieel. Bij een actie rukken er minimaal zes brandweerlieden uit. Het tijdig paraat zijn wordt de komende jaren wel een issue.”

 

Storm

Ook de klimaatverandering speelt steeds meer parten bij het uitrukken van de brandweer. “Afgelopen zondag, tijdens de harde storm, hadden we het geluk dat op deze vrije dag veel vrijwilligers konden uitrukken. In twee dagen tijd zijn we driehonderd keer uitgerukt. In Borne verlenen we dikwijls assistentie in omringende plaatsen. Dat komt door onze centrale ligging. In Borne zijn de A35 en A1 ook van invloed op het assisteren bij ongevallen. Deze calamiteit heeft dezelfde omvang als die bij brand. De afgelopen vijf jaar is de brandweer 750 keer uitgerukt. Er werken in Borne 24 vrijwilligers. Het risicoprofiel ziet er voor Borne gemiddeld uit.” Ondanks de snelwegen en het spoor is dit dus niet boven normaal.

 

Een enkele vraag omtrent de toename van de kosten en dus lastenverhoging voor de gemeente Borne, die door raadsleden werd gesteld, moet leiden tot een interne afweging. De sprekers verklaarden dat de toenemende kosten vooral bij de brandweer zit. Kosten die te wijten zijn aan toenemende loonkosten, prijscompensatie, gebouwen en innovatie. (YD)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Bombardementen op Borne

In de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog was er altijd een latente dreiging uit de lucht. Het...
28-02-2021

Kabinet zwicht deels voor druk

Dinsdagavond was het weer zover, de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de...
23-02-2021

Verbonden door de oorlog

De bewoners van Midden-Limburg moesten begin 1945 evacueren en iedereen moest vertrekken. In...
09-02-2021

Deze week geen inzameling afval

Door het extreme winterweer is het voor Twente Milieu deze week niet mogelijk om veilig de...
08-02-2021

Wel een versoepeling, maar…

“We snakken allemaal naar zekerheid, maar 100 procent zekerheid is niet te geven”,...
02-02-2021

Weer aanrijding op Prins Bernhardlaan

Was het maandagmiddag op de Prins Bernhardlaan nog raak op de kruising met de Oonksweg, amper 24...
02-02-2021