Gemeente vraagt input over regionale randweg
TRACÉALTERNATIEVEN VOOR ‘VLOEDBELTVERBINDING’ BEKEND

Gemeente vraagt input over regionale randweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat de aanpak van de Milieueffectrapportage (PlanMER) beschreven, het onderzoek dat de gemeenten Borne en Almelo én de Provincie Overijssel gezamenlijk doen naar het nut en de noodzaak van een regionale randweg en de ligging daarvan. De NRD is vanaf dinsdag 16 juni in te zien. Betrokkenen worden uitgenodigd om te reageren.

 

Uit eerder onderzoek van Rijk, Provincie en Twentse gemeenten is gebleken dat een regionale randweg, die de projectnaam Vloedbeltverbinding draagt, een oplossing kan bieden voor de verkeersdruk op de A1/A35 en het regionale wegennet in de kernen van Borne en Zenderen. Het gaat om een mogelijke doortrekking vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen. En mogelijk een doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

 

Onderzoek

Omdat nieuwe infrastructuur gevolgen heeft voor onder andere landschap, leefomgeving en verkeer, wordt er zorgvuldig onderzoek gedaan. Te beginnen met een PlanMER (Milieueffectrapportage), die wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco. De aanpak hiervan is beschreven in de NRD. Inbreng van eigenaren en bewoners in het betreffende gebied is belangrijk. Hen wordt gevraagd wat ze van de aanpak vinden en ze worden dan ook opgeroepen om suggesties en opmerkingen met het projectteam te delen. De NRD is tot en met maandag 27 juli digitaal te vinden op www.borne.nl/samenleving/projecten/vloedbeltverbinding. De hoofdpunten uit de NRD zijn weergegeven in een publiekssamenvatting, te vinden via dezelfde link.

 

Normaliter zou er een bijeenkomst voor betrokkenen zijn georganiseerd om tekst en uitleg te geven over de NRD. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus kan op afspraak een toelichting worden gegeven.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 17 jun 2020
Oei, dat ging te snel, ik wilde zeggen:
nee , mijnheer Rikhof, geen poppenkast maar creatief boekhouden: de Raad is een 30 dB(A) te laag geluidsniveau voorgeschoteld, zodat geluid van gierend remmend en optrekkend verkeer op de Zuidelijke Randweg van 75 dB(A) leek op een zacht gefluisterd gesprek van 45 dB(A). Ongemeten geaccepteerd door de raad in 2018…
Afbeelding 15: Ligging rekenpunten Kluft op pagina 28 van
http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf
Evenzo zal het geluid van goederentreinen straks wel berekend worden aan de hand van Märklin modelspoortreinen. Óók elektrisch, dus… Vraag maar eens naar de -door het RIVM ondersteunde- burgermetingen langs de Aamaatweg
Paul Cohn — 16 jun 2020
“Uit de berekeningen volgt dat ter plaatse van geen enkele geluidgevoelige bestemming er ten gevolge van De Kluft een geluidbelasting hoger dan 48 dB berekend wordt”: berekeningen, géén maatregelen. http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf
1.
De Raad ging akkoord met < 48 dB(A)
2.
Het RIVM gaf ruim vóór aanleg van de Aamaatweg 55 dB(A) op: https://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php
3.
De Atlas Leefomgeving geeft ná opening Aamaatweg 65 dB(A) op
www.atlasleefomgeving.nl/geluid-in-nederland-lden
Burgermetingen geven al jaren tot 75 dB(A) aan

Het zou de Raad sieren als zij ALSNOG het geluid langs het tracé van de HELE Randweg laat meten voor nóg meer burgers in Zenderen en Borne overdag en vooral ’s nachts gekweld worden door lawaai boven de wettelijke norm, zie: www.schoonenberg.nl/Schoonenberg-Netherlands/media/Schoonenberg/1%20Horen/decibellen.jpg
Ron Hartman — 15 jun 2020
Mooi dat het voortvarend wordt aangepakt. Jammer dat de verkorte MIRT van sept 2019 niet als uitgangspunt dient.
Bennie Van der tuuk — 15 jun 2020
Met dit project blijven ze nog wel een tijdje bezig. Man man wat duurt dit toch enorm lang. Ik gok dat in 2027 er nog over gepraat wordt. Welterusten ik hoor het wel. O ja ik zou met de Azelose weg beginnen . Zoek zelf maar uit wat daar gebeuren moet.

Wat is een levenstestament?

ADVERTORIAL • Stel, er gebeurt iets met u. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk waardoor uw...
03-03-2021

Anders boeren op de Zenderense Es

Vorig jaar is er op 16 hectare al begonnen om op de Zenderense Es op een meer duurzame en minder...
28-02-2021

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021