Bestemmingsplanprocedure ’t Wooldrik van start
VOORUITLOPEND OP BESLUITVORMING IN GEMEENTERAAD

Bestemmingsplanprocedure ’t Wooldrik van start

Eind 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Borne ingestemd met herinrichting van sportpark ’t Wooldrik. Het uitgangspunt daarbij is dat ’t Wooldrik een plek wordt voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie. Om het voorgenomen plan te kunnen realiseren is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het college heeft ingestemd met een herzieningsprocedure van het huidige bestemmingsplan.

 

Besluitvorming gemeenteraad

In het licht van de financiële situatie moet de gemeenteraad nog besluiten of alle wensen en plannen kunnen doorgaan zoals oorspronkelijk gepland. De gemeenteraad kan vragen om het beperken of uitstellen van de investering in sportpark ’t Wooldrik. In navolging van het raadsbesluit van 2018 kan de raad ook goedkeuring geven en middelen beschikbaar stellen. De raad zal hierover in december 2020 een besluit nemen. In alle gevallen is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

 

Geen vertraging

Om te voorkomen dat het plan bij een positieve besluitvorming onnodig vertraging oploopt wordt nu de procedure voor herziening van het bestemmingsplan in gang gezet. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de realisatie van een school met buitenschoolse opvang en een groot deel van de nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt.

 

Het totale verbouwingsplan bestaat uit gedeeltelijke renovatie, onderhoud en uitbreiding van het zwembad, gedeeltelijke vervangende nieuwbouw en uitbreiding van het sporthallencomplex, het verplaatsen van het beachveld en realiseren van een beachhal, het realiseren van een multifunctioneel beweegpark, een school, het (groen) herinrichten van het omliggende terrein en het realiseren van voldoende parkeergelegenheid op dit terrein.

 

De herziening van het bestemminsplan zal van 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ter inzage liggen. Digitaal hier al te vinden.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 10 okt 2020
De AERIUS berekening (Hoofdstuk 2; Voorgenomen ontwikkeling) is ook heel bijzonder. Cijfers daaruit: Thans aanwezig is 1750 m2 Zwembad en 4750 m2 Sporthallencomplex.. Na oplevering bestaat dat uit: 1750 m2 zwembad, 10.450 m2 Sporthallencomplex en 2100 m2 Onderwijs. De school is het goedkoopste onderdeel van de begrote 29 miljoen. en in luxe uitvoering plm 3 miljoen. Ook als dat op de plek van de Jan Ligthart en het oude kleuterschooltje daar wordt gebouwd. Nou leveren woningen daar meer op (pakweg 1 miljoen grondwaarde), maar de nieuwe school minder decentraal is toch ook veel waard? De sportambitie kan dan tot een nieuwe hal en isolatie van de rest beperkt worden. Als het geld over de plinten klotst, ga je natuurlijk voor goud; anders voor gaas.
Ron Hartman — 10 okt 2020
Ik heb op mijn gemak het (bestemmings)plan en de verbeeldingen doorgenomen. Meest opvallende zit in de staart. Waarom is de Quickscan nog onderdeel van het bestemmingsplan en wordt door de geprojecteerde grote baan naast het Wooldrik de suggestie overeind gehouden dat daar uiteindelijk toch Klein Papendal verreist? Je blokkeert dan andere opties/functies daar ter plekke bij fasering over het graf heen.
Wat verder jammer is dat de functies per gebouw niet goed zijn beschreven. Er had (puur ter info), een fraaie plattegrond met functieduidingen toegevoegd kunnen zijn. De plattegrond dan indicatief, maar de functies als onderdeel van het bestemmingsplan. Dat brengt me ook bij de Horecafunctie. Het onderzoek naar kikkers, padden en salamanders was grondiger lijkt me
ongemakkelijke vriend — 06 okt 2020
Een 'fiets te gast'-voetpad ten Noorden van 't Wooldrik, ten zuiden van het beachveld en Kids city, tussen Twickelerblokweg en Heidelberg, zou het mogelijk maken die gevaarlijke auto's te ontwijken. Als er dan tussen de auto's en de fietsenrekken nog wat bankjes en struikjes komen, kunnen ouders daar wachten i.p.v. de hal binnen te blokkeren. Als je je best doet op een gewone e-bike kun je trouwens vanuit ieder stukje bebouwde kom van de gemeente Borne (dus inclusief Hertme en Zenderen) bijna binnen 10 minuten naar het fietsenrek van 't Wooldrik fietsen. En de meesten wonen dichterbij.

Panelen op het dak zou direct wat isolatie leveren.
Ron Hartman — 06 okt 2020
@Tanja; Goeie oproep. Vooral dat jongeren van arm tot rijk, gebruik moeten kunnen maken van onze door de burgers betaalde voorzieningen. Kijk eens op de afbeeldingen van de degelijk gebouwde hallen, die intern wat opgeleukt en extern een goeie isolatielaag en zonnepanelen op het dak moeten krijgen. De constructie kan dat heel goed hebben !! Belangrijkst is natuurlijk die vloer in het sportcafe. daar moet iets moderns overheen geplakt worden. Als bezwete sporter wil je immers meer ambiance na afloop?? Ook als je niet veel (geld) te verteren hebt? Het megalomane plan is dan ook uit de koker van enkelen met veel geld en invloed. https://www.bornesport.nl/sport/sportcomplex-t-wooldrik/#gallery-0-4
Tanja — 06 okt 2020
De nieuwe school kan prima gebouwd worden op de plek van de Jan Ligthart school. Met het verkeer is het daar met enige aanpassing prima te realiseren. Ouders moeten de kinderen verkeer bewust maken en ze laten fietsen en lopen. Er omheen verkeersluw maken.
Het zwembad en de bestaande hallen renoveren. Cruyff veldje in tact houden. De Veste beschikbaar maken voor meerdere sporten en zoals aangegeven daar de Beach volleybal ook naartoe. Borne hoeft geen klein Papendal te worden, sporten gaat vooral om plezier en echt niet voor iedereen om prestatie. Laat sport voor iedereen toegankelijk en plezierig blijven, dat moet het uitgangspunt zijn!
Gemeente het is eerlijker om aan te geven dat het niet haalbaar is in plaats van de kop in het (Beach) zand te steken, en achteraf de burgers er weer voor op te laten draaien.
Tanja — 06 okt 2020
In het hele plan 't Wooldrik wordt er niet aan de jeugd gedacht die thuis minder middelen of geen middelen hebben om te sporten. Het Cruyff veldje wordt namelijk weggehaald en wanneer het terugkomt is niet bekend. Er wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt door jong en oud. In de Corona tijd ook door veel sport verenigingen. Nu moet het dus wijken voor ambitieuze plannen voor de gemeente. Waarom moet een beach volleybal terrein overdekt worden, het is een buitensport. Bovendien is er een prachtige hal gebouwd, De Veste, die bedoeld is voor alle burgers wij betalen er tenslotte flink voor via de OZB. Dan het parkeren, 300 parkeerplaatsen, in deze tijd van klimaatverandering. Dan hebben wij nog niet eens over de problemen met al het verkeer, men gaat sporten maar wel met de auto erheen want stel je voor....... De overlast voor de buurtbewoners en de wijk het Reuvekaml legt de gemeente even terzijde. Gemeente maak een pas op de plaats denk ook aan de draagkracht van de burgers.
Ron Hartman — 05 okt 2020
Een luxe nieuwbouw elders voor BVV met haar veld dat grenst aan het parkeerterrein vanaf de Twickelerblokweg, zou de school ook mogelijk maken. Renoveren van de bestaande scholen - kan ook nog steeds en spaart de fietstunnel (stapsteen 2) uit. Vermenigvuldig voor de kosten die van Uw eigen woning-verbouw- en energieplannen, met 16 (lokalen). Bestaande hallen een warm dak en panelen. Het beachvolleybalveld een hal geven of verplaatsen naar de Bornsche maten, is wellicht het meest effectief voor slechts enkele miljoenen. Kan de Raad namens de burgers, investeringsmiddelen verstrekken die NU met mogelijk zware schade van de economie en dreigende werkloosheid voor velen, niet verantwoord zijn? Eerst de middelen op Bornse schaal zonder wishfull denken (dit is een terugkerende forse afschrijving en last voor een ongewisse toekomst waarin het ook zomaar leeg kan komen staan of zelfs een gedwongen fusie) Dit plan is zo heeeeel erg uit de tijd van over de plinten klotsend geld! Dat is er niet!
Lichtgeel hesje — 05 okt 2020
De toon is alweer gezet door het College. Eerst wordt er 2 jaar niets gedaan aan bestemmingswijziging, en nu moet er ineens een wijziging bestemmingsplan plaatsvinden door de Raad vóór eind 2020, omdat dit in alle gevallen nodig is!? Het College sorteert dus wederom voor en gaat bij voorbaat al uit van een positieve besluitvorming. Eén variant wordt echter niet genoemd, namelijk stoppen met dit verhaal en het huidige verlies nemen als gemeente. Ambtelijk Borne blinkt wederom uit in het bedenken (en uitvoeren) van allerhande plannen, zonder weer eens rekening te houden met de noodzaak, en bovenal met de wijze van financiering ervan! Kennelijk gaat de politiek in Borne er nog steeds van uit dat de burgers onbeperkt en zonder vragen te stellen, de portemonnee blijven trekken voor deze zgn. Ambitie! Kom eindelijk als politiek Borne eens van het pluche af in de ivoren toren, en ga doen waarvoor u bent bent gekozen, namelijk Besturen in dienst van de inwoners, en niet vanwege Ambities...
ongemakkelijke vriend — 05 okt 2020
Minder parkeergelegenheid voor auto's, meer voor fietsen.
Fietsroute(s?) apart van autoroute.
Zou jammer zijn als (vooral) kinderen niet gaan fietsen omdat ze het te gevaarlijk vinden daar

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021