Zonnepark op de Elhorst-Vloedbelt
VERGUNNINGSAANVRAAG VOOR 13 HECTARE ZONNEPANELEN IN VOORBEREIDING

Zonnepark op de Elhorst-Vloedbelt

Naast een mestverwerkingsinstallatie, waarvoor de Raad van State onlangs het definitieve groene licht gaf, wil afvalverwerker Twence ook een zonnepark van 13 hectare realiseren op de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Een vergunningsaanvraag daarvoor is in voorbereiding. Het geschatte vermogen van dit zonnepark bedraagt circa 12 MWp, waarbij 10 MWp terug geleverd wordt op het net. Met deze hoeveelheid stroom kunnen ruim 3.500 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. De overige 2 MWp aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden ingezet voor de eigen bedrijfsprocessen van Twence.

 

Participatie

De bedoeling was om op 10 december een inloopbijeenkomst te houden, waarbij inwoners van Zenderen geïnformeerd zouden worden over de plannen, maar vanwege corona kan dit geen doorgang vinden. In plaats daarvan hebben omwonenden een brief ontvangen met daarin ook de vraag of men mee wil praten over de exacte invulling. “Dat is eigenlijk tweeledig”, legt woordvoerder Ilse Jansink van Twence uit. “Ten eerste gaat het over zaken als landschappelijke inpassing en andere wensen die er zijn voor de inrichting van het zonnepark. Het tweede punt is de mogelijkheid van participatie in de opbrengst van het zonneveld. Voor die participatie bestaan verschillende vormen, zo is bijvoorbeeld de zogenaamde ‘postcoderoos’ een veel gebruikte vorm van participatie maar er bestaan ook andere vormen.”

 

In het gehele voortraject van enkele jaren om tot de mestverwaardingsinstallatie te komen en uit alle gesprekken die daarbij gevoerd zijn met inwoners van Zenderen is het Twence duidelijk geworden dat Zenderen ook wel graag iets terug wil voor alle ontwikkelingen op de vuilstortplaats in het dorp. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten. “We denken dat er daarom wel belangstelling is voor participatie in het zonnepark”, zegt Jansink.

 

Wie mee wil praten over het zonnepark kan zich voor 25 november wenden tot projectleider Linda Rutgers, via e-mail l.rutgers@twence.nl

 

Als alles volgens planning verloopt zou in december de vergunningsaanvraag de deur uit moeten gaan en kan in 2022 gestart worden met het plaatsen van de zonnepanelen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Inwoner van Zenderen — 19 nov 2020
Omwonende hebben een brief gekregen....
Welke brief? Hier is niks ontvangen.
Ron Hartman — 17 nov 2020
Je leest nu te snel beste vriend. Ik maakte even een uitstapje naar de warmtenetten die voortvarend verder uitgerold worden.
ongemakkelijke vriend — 17 nov 2020
@Ron Hartman "biogas uit bomen"?
Komt toch uit mest daar?
Wanneer we veestapel terugbrengen naar gezondere omvang, kan die centrale dan gelijk weer dicht? Overigens moeten we inderdaad ontbossen vervangen door bebossen
Lichtgeel hesje — 17 nov 2020
Een ambtelijke c.q. bestuurlijke vraag voor de Gemeente Borne: Vindt dit voornemen van Twence plaats onder de regie van de Gemeente Borne, of is dit een eigen initiatief van Twence buiten de Gemeente om? Mocht dit laatste namelijk het geval zijn, dan betekent dit dat een ieder in Borne zijn/haar gang maar kan gaan met dit soort projecten, en is (enige) regie vanuit de lokale overheid op het hoe, wat, waar en waarom dan ook ver te zoeken...
Ron Hartman — 17 nov 2020
Het begin van de 2e Bornsche elektriciteitscentrale plm 100 jaar later. De brandstofvoorziening moet natuurlijk 24 uur per dag doorgaan, dus die 2 a 3 hoge molens langs de Nweg aan de bovenkant van de panelen, is wel zo goed in 1 keer te doen. Geen windmolens? Dan toch maar gelijk een kerncentrale daar die ook de warmtenetten met warm koelwater voedt ipv met biogas uit bomen.

‘Genadeloos hard biertje’ spekt goede doel

  UPDATE: 23.24 UUR ‘Dat wi’j zelf een exclusief en onmeunig lekker Tripel W...
04-02-2023

Inventieve jongeren bouwen eigen economie

Wat als een kwajongensvermaak begon, neemt stilaan steeds meer ‘serieuze’ vormen...
03-02-2023

Bouw 33 woningen Spinnersbrink van start

Het weer was er niet naar donderdagmiddag, maar toch scheen voor enkele tientallen toekomstige...
02-02-2023

Vandalisme op het avontureneiland

Het is allemaal nog niet eens af. Op het nieuwe avontureneiland in Wensink-Zuid wordt nog met...
31-01-2023

Scootmobiel aangereden op ovonde

Zondagmorgen vond er een aanrijding plaats tussen een auto en een scootmobiel op de ovonde aan...
29-01-2023

Kringloop tekent voor Hospice Borne

Dinsdagmiddag ondertekenden Bram Donkers, voorzitter van het Kringloopbedrijf Borne, en Frans...
24-01-2023