Europastraat groen en 30 km?
ANDERE DENKRICHTING VOOR DE AANSTAANDE HERINRICHTING

Europastraat groen en 30 km?

De Europastraat staat al enige tijd op de planning om opnieuw ingericht te worden. Aanleidingen zijn de riolering, die nodig vervangen moet worden, het verbeteren van het verouderde wegdek en een aantal verkeerstechnische problemen die aangepakt dienden te worden. Inwoners mochten meedenken en deden dat ook massaal. Veel opmerkingen waren er over verkeersveiligheid en oversteken, ruimte voor fietsers en voetgangers, maar ook wensen voor meer groen in de straat. Het ontwerpteam is met alle wensen en verkeerstechnische eisen aan de slag gegaan, maar kwam tot de conclusie dat de ruimte te beperkt was en de denkrichting maar eens helemaal een andere moest worden.

 

30 is het nieuwe 50

“De eerste tekeningen waren uitgaande van een 50 km-weg, met brede fietspaden. Maar is dat nog wel van deze tijd?”, legt wethouder Martin Velten uit. Het zou allemaal veel ‘steniger’ worden, terwijl verduurzaming, klimaatadaptiviteit en meer bomen en groen juist zo gewenst zijn. “Met een inrichting als 30 km-weg heb je daarvoor meer mogelijkheden.” Vanuit Den Haag wordt sinds kort gestimuleerd om binnen de bebouwde kom de snelheid op alle wegen te verlagen. “De grap was dat wij hier in Borne die stap al min of meer gezet hadden toen de berichtgeving daarover naar buiten kwam. We zijn wat dat betreft onze tijd vooruit!”

 

Integraal Masterplan Infrastructuur

De Europastraat zou kunnen gelden als pilotproject om op den duur bijna alle wegen binnen de bebouwde kom af te waarderen. Auto’s en vrachtverkeer zouden dan zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de randwegenstructuur. “Met de aanleg van de Zuidelijke Randweg zie je ook dat het aantal verkeersbewegingen op de Europastraat behoorlijk gedaald is.” Een integraal Masterplan Infrastructuur ligt op de tekentafel. Begin volgend jaar wordt dat met de gemeenteraad besproken. Daarin zou duidelijk moeten worden hoe die randwegenstructuur er precies gaat uitzien, welke wegen nog 50 km-zones blijven en waar de maximum snelheid kan worden teruggebracht. Dertig kilometer op de Europastraat past blijkbaar in dat straatje.

 

Groen en minder stenen

Het biedt in ieder geval meer mogelijkheden voor de inrichting. Gedacht wordt aan wadi’s, veel bomen, parkeren op grasbeton, wilde bloemen, verhoogde plateaus op de kruisingen en met shared spaces. In het 30 km ontwerp is een duidelijk kleiner deel van het aanwezige oppervlak verhard, daarmee is een grote verbetering voor het klimaat, de leefbaarheid en het woongenot te halen. Bovendien wordt de veiligheid verbeterd en moet het gemakkelijker worden de straat over te steken. Ander voordeel is dat het mogelijkheden biedt voor het verkrijgen van extra subsidies voor de herinrichting.

 

Schetsontwerpen bespreken met omwonenden

“De invulling is in lijn met wat de omwonenden willen. Bij de voortgang blijven ze nauw betrokken.” De eerste schetsontwerpen worden binnenkort weer opnieuw voorgelegd, zodat er mogelijk nog allerlei aanpassingen kunnen komen. Met hulpdiensten en openbaar vervoer zijn al gesprekken geweest. Het ‘omdenken’ en de extra overleggen hebben wat vertraging opgeleverd, maar de verwachting is nog steeds dat de Europastraat in de loop van 2021 op de schop gaat. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Erik — 28 dec 2020
En als de gemeente weer niet luistert gaat dit de burgers weer veel extra geld kosten. Ze leren niet van grote fouten uit het verleden!!
Ron Hartman — 27 dec 2020
@Houtman. Het 30 km verhaal is ontstaan door de wens om brede Wadi's te maken. Kleine kinderen moeten dan wel een jeugd speedpedelec krijgen om gelijke snelheid te maken met de rest van het verkeer waar ze dan midden in zitten. Een mega-waterbak is ook te maken onder de nieuwbouw van de oud Lemerij of onder de parkeerplaats van de Plus. Waarom wordt er zo makkelijk gekozen om jonge fietsers maar tussen de auto's te persen? Oh ja; een inhoudelijke opmerking zou mooi zijn.
Erik Spenkelink — 24 dec 2020
Als bewoner van deze straat vind ik dat het geen asfalt mag worden en een aantal drempels is geen probleem. Maar zorg wel dat de snelheid 50 km/h blijft en hou hier een strakke controle op.
Maak je er 30 km/h van dan gaat het zo bie zo mis.
H. Houtman — 24 dec 2020
De tijd dat de auto ruim baan krijgt is voorbij. Daar lijken sommigen maar moeilijk aan te kunnen wenen, zo is hieronder te lezen.
Ron Hartman — 24 dec 2020
De aanleg van de Wadi (de stroken natte grond die kunnen vollopen bij teveel regen) zouden toch echt vernieuwend moeten worden ontwikkeld. Er moet weg, fietspad of parkeerruimte boven (of de Wadi daaronder). De versmalling van de weg (bij 50 km wordt ie 10 meter breed met gescheiden verkeer) en bij 30 km wordt het een eng smalle weg van 5,8 meter breed waar geperst wordt door het (te) verschillend verkeer. Positief is weer dat dit alleen mogelijk is omdat de intensiteit af zal nemen (hopen we) dankzij de aanleg van de Vloedbeltverbindingsweg (langs het AZC?)
Lichtgeel hesje — 24 dec 2020
Het gehele project kost 2,9 miljoen. Voor een deel kan dat bekostigd worden uit het rioleringsplan. De Provincie subsidieert het project met een half miljoen, dat mogelijk nog kan oplopen tot een miljoen. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het instellen van een krediet van 2,9 miljoen in 2020 (bron: BB: 15/1/2020). Kennelijk klotst het geld binnen politiek Borne nog steeds tegen de plinten.....
Hans Feelders — 24 dec 2020
Het instellen van een 30 km zone en de instelling van de gebruiker zijn heel verschillende zaken. De ontwerpers van de gemeente Borne hebben dat nog steeds niet begrepen. De Bornsche Maten is veelal een gebied waar die 30 km van toepassing zou moeten zijn. Een bord bij de toegang van een wijkdeel waar de automobilist meer met het verkeer bezig moet zijn, werkt niet als er niet steeds herhalingsborden worden neergezet. Er wordt steeds veel te hard gereden. En er wordt niet op gehandhaafd. Dan helpt een bord ook niet.
Het is dus wachten bij deze nieuwe fout op de eerste verkeersdode.
Harm Hoek — 24 dec 2020
De Europastraat dient gewoon een belangrijke verbindingsweg te blijven en dan misschien maar met 30 km per uur. Wel fietsers en auto's gescheiden houden, groen is mooi, veiligheid voor alle verkeersdeelnemers is belangrijker !!
Dat krijg je door het te laten zoals het nu is
Dan duurt het voor iedereen die daar rijdt héél iets langer, echter is het wel veiliger gezien dat de remweg bij 50 km per uur 4 x langer is......
Harm Hoek — 24 dec 2020
Dat de riolering daar nodig vervangen moet worden is duidelijk.
Maar door idd de Europastraat die een belangrijke "verbindingsweg" is, te gaan veranderen is vragen om nieuwe problemen in andere straten daar waar kinderen spelen.....
Maak nu niet als gemeente een fout die onnodig veel geld gaat kosten !
1- Bij de Ovonde, kon de begroeiing praktisch en en voor weinig geld in hoogte aangepast worden. 2 - Bij het zebrapad Avia Europastrrat kon een gedeelte van de toen nog bestaande Haag voor weinig geld verwijderd worden. 1 & 2 beide voor beter zicht.
3 - vorig jaar hebben de heer H.G.M. (Herman) Horsthuis en Joachim Wissink de uitweg van ’t Dijkhuis op de Bekenhorst aangepast als een uitrit constructie, door trottoirbanden door te laten lopen voor de uitweg.
4- Dit jaar aanpassing Nieuwe Kerkstraat door simpele woonerf borden te plaatsen waardoor er nog maar 10 a 15 km per uur mag worden gereden heeft wrong effect gehad voor het winkelend publiek daar ter plekke. 3 en 4 koste al meer
Lichtgeel hesje — 24 dec 2020
Gaat de Gemeente nu van een doorgaande belangrijke "verbindingsweg" die de Europastraat nu eenmaal is en ook hoort te blijven, hetzelfde drama maken als van de Nieuwe Kerkstraat met de zgn. shared spaces-gedachte?? "Het ontwerpteam is met alle wensen en verkeerstechnische eisen aan de slag gegaan, maar kwam tot de conclusie dat de ruimte te beperkt was en de denkrichting maar eens helemaal een andere moest worden.". Om wiens denkrichting gaat het hier? Laat de verantwoordelijke Wethouder zich eerst maar eens druk maken om het oplossen van alle (financiële) perikelen rondom het sociaal domein voor de komende tijd, in plaats van zich met dit soort fruttekul bezig te houden.....
Ruud — 23 dec 2020
30 km variant wordt een groot drama, fietser op de rijbaan samen met auto's.
Daarnaast geparkeerde auto's waar kinderen zomaar tussen vandaan kunnen komen.
Dit is vragen om problemen en ongelukken.
Ron Hartman — 23 dec 2020
De Wadi vraagt ruimte. Dat gaat ten koste van het profiel van de weg en de huidige bomen. De vraag blijft of de verkeersintensiteit een Wadi mogelijk maakt. Pas daarna komt de vraag of 30 km op de rondweg langs de kern van Borne, de veiligheid garandeert tussen de ongelijkwaardige weggebruikers. Vooral de geluidsarme e-cars en speedpedelecs tot slingerende jeugd worden een gevaar apart. Hiervoor kiezen beperkt de mogelijkheden tot correcties in het Centrum zelf. Een zwevend fietspad boven de Wadi wellicht?
Jos Egberink — 23 dec 2020
Wordt zeker weer een sprookje dat de betrokenen door dit gemeente bestuur wordt gekend in de ontwikkeling gezien de geschiedenis( aoc in azelo )

Steunpunt Mantelzorg start activiteiten weer op

Na ruim anderhalf jaar stilte start Steunpunt Mantelzorg Borne in september weer met het...
05-08-2021

Nog één KWF-ronde voor Herman en Gerrie

“Eigenlijk is het allemaal heel dubbel”, verzucht Gerrie ter Weele. Het is haar...
05-08-2021

Rode beuk Loodijk op lijst Bijzondere Bomen

Een rode beuk aan de Loodijk krijgt een beschermde status. De boom mag niet zomaar gekapt...
30-07-2021

Van bovenkruier tot windturbine

Windmolens zijn landschapsvervuilend, kunnen geluidsoverlast veroorzaken en leveren bovendien...
26-07-2021

Johan Meijer in gesprek met Jurre Nijhuis

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
25-07-2021

Participatieproces Wind voor Buren afgerond

Begin februari 2020 begon het participatieproces ‘Wind voor Buren’. Op een zeer druk...
21-07-2021