‘Hoezo ‘persoonlijk’ verzoek van de staatssecretaris?’
VERTROUWEN NOG VER TE ZOEKEN

‘Hoezo ‘persoonlijk’ verzoek van de staatssecretaris?’

In een officieel persbericht van de gemeente Borne over het aanstaande besluit om 300 Afghaanse vluchtelingen onderdak te bieden in het voormalige azc in Azelo staat in de inleiding letterlijk: ‘In de persoonlijke brief doet staatssecretaris Broekers-Knol een dringend beroep op het college van de gemeente Borne omdat het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) acuut behoefte heeft aan extra opvangcapaciteit.’ Wim Jansen van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo heeft de bewuste brief van 15 september er eens bij gepakt en komt tot de conclusie dat dit een verkeerde voorstelling van zaken is.
 

“Het is een schrijven van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ondertekend door iemand van het ministerie en een bestuurslid van het COA. De hele staatssecretaris wordt er niet eens in genoemd!” Jansen maakt zich er met name druk om omdat er een lading aan dit zogenaamde ‘persoonlijk contact’ gegeven wordt. “Er wordt nu net gedaan alsof dat rechtstreekse verzoek van Broekers-Knol een teken is dat het ernst is en bij een mogelijke weigering van Borne er consequenties zullen zijn, zoals het van rijkswege vorderen van het gebouw of de sporthal. Maar er is dus helemaal geen contact geweest tussen de staatssecretaris zelf en de gemeente Borne!” Het zet mensen (bewust?) op het verkeerde been, vindt Jansen, en hij heeft daarom burgemeester Jan Pierik verzocht om een rectificatie.
 

‘Fout van communicatie’

Pierik is dat echter niet van plan en vindt het allemaal ‘een kleinigheid’. “De brief is namens de staatssecretaris ondertekend. Er had in het persbericht niet ‘persoonlijke brief’ moeten staan. Dat is een fout van communicatie. Maar wat mij betreft blijft de urgentie overeind, omdat het een brief is van het ministerie rechtstreeks aan Borne, met een specifieke boodschap.” Volgens Pierik is er tussen het algemene verzoek van het ministerie op 24 augustus aan alle gemeenten en de brief van 15 september aan Borne geen ander formeel of informeel contact geweest over de opvang in Azelo tussen ministerie, dan wel de staatssecretaris, en de gemeente Borne.
 

‘t Wooldrik

Overigens vindt Wim Jansen ook de waarschuwing dat bij een ‘nee’ van Borne misschien sporthal ’t Wooldrik wel wordt gevorderd maar onzin. “Je maakt mij niet wijs dat het ministerie van alle sporthallen in Nederland die van Borne gaat uitkiezen. Waarom dan? Om ons te treiteren of zo?”
 

Matrassen al afgeleverd?

Ondertussen gaat er in het dorp ook een gerucht rond dat de matrassen voor de nieuwe bewoners van het Maria Mediatrix al afgeleverd zijn. Dus nog voordat er besluitvorming heeft plaatsgevonden. Buurtbewoners hebben vrachtwagens gezien bij het complex en meenden dit waar te nemen. Navraag leert echter dat het allemaal iets anders in elkaar zit. Een huidige anti-kraak bewoner zou er, illegaal, piepschuim hebben opgeslagen. Vanwege zorgen over de brandveiligheid heeft de gemeente besloten het materiaal weg te halen. Er werd dus niets gebracht, maar juist weggehaald.
 

Het geeft echter wel aan dat het vertrouwen tussen omwonenden en gemeentebestuur na het debacle van vorig jaar nog niet helemaal (of helemaal niet) hersteld is. (AJ)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
wgkub — 26 sep 2021
Genoemde collegeleden zijn illusionisten, en reactieschrijvers die er 9/11 bijhalen .... die "Tikken" niet!
Herman — 26 sep 2021
Zelfs landelijk is dit herkenbaar. Echter afspraken gemaakt door lokale of landelijke politiek moeten worden nagekomen. Dit is ondermijning en heel schadelijk voor de politiek en zeker voor het vertrouwen daarin. Moet niet kunnen en moet zeker consequenties hebben voor de verantwoordelijke politici, in dit geval voor dhr Kotteman en Pierik.
Freek — 25 sep 2021
Henk in Hengelo is het de zelfde poppenkast.
henk — 24 sep 2021
Het verdraaien van de wekelijkheid past helemaal bij dit bestuur, meewaaien met de wind en het niet zo nauw nemen! Nogmaals een bewijs om on snel aan te sluiten bij Hengelo en stoppen met deze poppenkast!
Lichtgeel hesje — 24 sep 2021
Beseffend dat dit ongetwijfeld weer een discussie tot gevolg zal hebben: Het op 1 lijn plaatsen van de "helden van het verzet" en "de gevluchte helden uit Afghanistan" is in mijn ogen slechts te betitelen als een gotspe! Ongetwijfeld zullen er serieuze gevallen tussen zitten, maar het "Ihr seid alle willkommen-beleid" wat in Nederland wordt/is gevoerd door een deel van het politieke spectrum is niet de oplossing. De oplossing ligt namelijk in opvang in de regio, in plaats van de aanzuigende werking voor gelukszoekers all over the world die het huidige asielbeleid creëert. Het is dan ook te hopen dat het Raadsbesluit wordt genomen op basis van feiten en niet op basis van partij-agenda's cq emotie....
m tikken — 24 sep 2021
Op 15 september ontving het college van Burgemeester en Wethouders een dringend verzoek om tijdelijk het AZC in Azelo weer in gebruik te nemen. Naar aanleiding van dit verzoek , en na publicatie in de media kwamen er gelijk verschillende reacties los. Wat is er momenteel aan de hand? Wij Nederlanders ( onze krijgsmacht ) zijn jaren actief geweest in Afghanistan. Een oorlog waarin wij zijn mee gezogen na de bloedige aanslag op de Twin Towers. Gedurende ons verblijf daar zijn 25 Nederlanders om het leven gekomen en meerdere militairen hebben blijvende schade opgelopen. Dit hadden er veel meer kunnen zijn als wij geen gebruik hadden gemaakt van o.a. Tolken. Zo is ook ‘Kamp Holland’ bewaakt en verzorgd ( schoongemaakt en beleverd ) door Afghanen. Deze mensen worden nu met de dood bedreigd, en ook hun gezinnen zijn hun leven niet zeker. De helden van het verzet worden jaarlijks in mei terecht herdacht en geprezen! De gevluchte helden uit Afghanistan dreigen nu de deur te worden gewezen!
Freek — 23 sep 2021
De Bornse "politiek" maakt meer kapot dan je lief is. Trouwens landelijk ook.
wgkub — 23 sep 2021
komende dinsdag volgt de keuzetest................!
Freek Willem — 23 sep 2021
@Wim Menheere
We zijn veel te lief voor elkaar zegt uw eigen fractie
(https://www.tubantia.nl/borne/van-de-beloofde-openheid-is-in-borne-nog-steeds-geen-sprake~ae99662e/)
Een aantal maanden later zijn de afspraken weer niets waard en bewandelt u hetzelfde pad als de wethouder.....


Lichtgeel hesje — 23 sep 2021
Welkom in het stemhokje in maart 2022!!
Wim Menheere — 23 sep 2021
WELKOM IN AZELO
We zijn als GroenLinks-PvdA fractie blij dat ons college de aanvraag van de staatsecretaris ondersteunt voor het opvangen van de in hun eigen land bedreigde oud-mede-werkers van defensie.
We hopen dat de andere fracties in de gemeenteraad van Borne dit ook zullen ondersteunen.
Welkom in Azelo!!
Goedheiligman — 23 sep 2021
@Ron Hartman Ik benoemde de uitstoot van '' schadelijke stoffen '' van slopen van een kulverhaal .
Als het nu gesloopt was , was er geen ophef geweest in de gemeente en had iedereen met een gerust hart van zijn nachtrust kunnen genieten
Ron Hartman — 23 sep 2021
@Goedheiligman: in het eerdere artikel onderaan benoemde je de escape om NIET te slopen, als een kulverhaal.
Dat lieden meewerken aan list en bedrog van de overheid he?
https://www.borneboeit.nl/index.php?id=106558&searchstr=AZC+terrein
Goedheiligman — 22 sep 2021
Ik ben niet boos hoor maar eerder woedend !! Nee = Nee ! Kom de beloftes eens na welke de gemeente heeft gedaan richting de buurtbewoners en de inwoners van Azelo & Borne . Vorderingen ? Tis geen oorlog hoor . Zulke maatregelen in vredestijd? Welnee !!
Hernan — 22 sep 2021
Heel scherp meneer Jansen. Dhr Pierik moet hebben gedacht als je maar genoeg op het sentiment gaat inspelen raak je de gevoelige snaar wel vd inwoners van Borne en krijg je in Borne wel draagkracht welke hij in Azelo niet zal krijgen.
Het kan ook niet anders dat het college voor deze brief al veelvuldig contact heeft gehad met het coa.
Ik vraag mij af hoe de gem zou hebben gehandeld als ze het pand niet in eigendom hadden gehad en dat de kassa voor de gemeente niet zo luidt zou gaan rinkelen. Massa is kassa. Het komt ze wel heel erg goed uit!!!!!
Lichtgeel hesje — 22 sep 2021
Uit het officiële persbericht kan slechts de conclusie worden getrokken dat de raad het mes op de keel is/wordt gezet door dit college om in te stemmen met het "persoonlijke" verzoek vanuit Den Haag. Het 'nieuwe leiderschap' omvat kennelijk ook deze manier van werken en omgaan met elkaar, waarbij een door de inwoners van Borne gekozen raad het niet in zijn hoofd moet halen om anders te besluiten. Weer een nieuw onderdeel voor de cursus "politiek actief", hoofdstuk 'hoe loop ik als raadslid in het gareel van het college'.....

Beste Buur Siny Boer: ‘Ik doe het niet alleen!’

Bj Il Tartufo werd zaterdagmorgen, op Nationale Burendag, bekend wie zich het komende jaar de...
24-09-2022

Eerste handtekeningen Landgoed Groot Azelo gezet

Vrijdagmorgen werden vóór de ingang van Maria Mediatrix de handtekeningen gezet...
23-09-2022

‘Beste weg op de beste plek’

Naar verwachting zou ergens in 2025 de eerste schop in de grond kunnen voor de aanleg van de...
21-09-2022

Weinig verheffende start nieuwe raadsperiode

De raadsvergadering van dinsdagavond stond geheel in het teken van het werkprogramma Samen Sterk...
20-09-2022

Huis van Borne wordt 3 miljoen duurder

De aanbouw bij het Kulturhus waarin de ambtelijke organisatie straks een plek moet krijgen zal...
13-09-2022

Pilot deelscooters ‘valt of staat bij...

Sinds een paar weken kent Borne het systeem van deelscooters en –fietsen. De opvallende...
13-09-2022