Keuzes zijn nu echt aanstaande
KNOPEN MOETEN DOORGEHAKT WORDEN OVER AMBITIES GEMEENTE

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest gunstige tijd om dit soort beslissingen te nemen”, zegt burgemeester Jan Pierik over de haast achter het nu ingezette proces om nog voor de zomer te besluiten over de grote ambities van de gemeente. Te weten: ’t Wooldrik, onderwijshuisvesting, herontwikkeling azc, infrastructuur en de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Keuzes waarover al jaren gesproken wordt en waarvoor de laatste jaren al ‘Keuzes voor Borne’ en ‘Keuzes voor Borne 2.0’ op de agenda stonden. Maar van echte knopen doorhakken kwam het nog niet. “Er moet nu echt doorgepakt worden”, vindt Pierik. “Mensen willen ook weten waar ze aan toe zijn.”

 

Besluitvorming voor de zomer

Financiën zijn beperkt en alles in volle omvang uitvoeren lijkt niet haalbaar. “Het is niet gezegd dat alle ideeën die op tafel liggen de eindstreep gaan halen.” Inmiddels zijn er met de gemeenteraad afspraken gemaakt over het proces om tot besluitvorming te komen. De komende weken en maanden zullen er verschillende informatieavonden gehouden worden, waarbij per ambitie diverse scenario’s worden voorgelegd. Eind maart moet er een ‘totaal financieel beeld’ liggen, de basis voor verschillende politieke beraadslagingen en uiteindelijk de klap erop als eind juni de kaderbrief wordt besproken en vastgesteld.

 

'Mindset'

Het college wil zich in haar voorstellen naar de gemeenteraad laten leiden door het ‘positieve en optimistische geluid in de samenleving’. “Mensen wonen en ondernemen graag in Borne. We zijn een mooie, bloeiende en groeiende gemeente. Dat geluid staat wel in groot contrast met de toon in de gemeenteraad. De gemeenschap vraagt een gemeente die goed toegerust is voor de toekomst en daarvoor zijn diepte-investeringen ook nodig. Onze mindset is niet alleen financieel gedefinieerd, maar vooral ingegeven vanuit hoe de samenleving het voor ogen heeft. Hoewel we ook niet blind zijn voor het eerste.”

 

De aftrap is dinsdagavond. Om 19.00 uur staat er een informatieavond gepland over het Huis van Borne, oftewel de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In het hele proces kunnen inwoners op de gebruikelijke wijze invloed uitoefenen, met name door inspraak tijdens de Politieke Beraden. (AJ)

 

De procesbrief, met data en een nadere uitleg van de ‘mindset’ is hier te downloaden (PDF)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 25 feb 2021
Wat vinden onze overheden de topprioriteiten?
1. Economie
2. Geld
3. Handel
4. Export
5. Werkgelegenheid
Enne, eh…
Zijn er niet méér dingen belangrijk dan??
• Duurzaamheid?
• Gezondheid?
• Solidariteit?
• Welzijn?
• Natuur?
• Milieu?
Nee, dat zijn onderwerpen voor verkiezingsleuzen…
wgkub — 24 feb 2021
onder welke steen zijn de bornse bestuurders en politici weg komen kruipen?!!
Lichtgeel hesje — 24 feb 2021
Uit het artikel blijkt met name uit de alinea onder "Mindset" dat dit College een behoorlijke blinde vlek heeft vwb diezelfde mindset. De gemeenschap vraagt namelijk ook een gemeente die in staat is en de wil heeft om de 'tering naar de nering' te zetten, in plaats van (partij- en persoonlijke) Ambities koste wat kost door te willen zetten, ongeacht de gedachten van inwoners hierover. Deze mogen immers simpelweg weer gewoon (financieel) opdraaien voor de tekorten en overschrijdingen...
Paul Cohn — 23 feb 2021
Als de omgevingsvergunning voor een duurzaam gemeentehuis nét zo veel tijd vergt als voor een installatie voor duurzame energie mogen de politici en ambtenaren wel oppassen dat het bestaande pand niet al eerder de monumentenstatus krijgt
Lichtgeel hesje — 23 feb 2021
Met de uitspraak in de mindset dat de periode na het zomerreces door het College zal worden gebruikt ter voorbereiding op de volgende raadsperiode, is dit voor de huidige Raad het moment om met name een aantal Ambities controversieel te verklaren, zodat er door zowel dit College als deze Raad niet 'over het graf' wordt geregeerd met ondoordachte/ongewenste plannen met bijbehorende financiële niet-dekking cq niet-onderbouwing!

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021