Beslissing Wooldrik uitgesteld
NAAR AANLEIDING VAN TWIJFELS WETHOUDER SPEKSCHOOR

Beslissing Wooldrik uitgesteld

Het CDA diende een verzoek in om de besluitvorming over project ’t Wooldrik uit te stellen tot eind juni, als de kadernota op tafel ligt. Dit omdat er op dat moment meer duidelijk is over de actuele financiële situatie van de gemeente en omdat er dan tijd is voor een nadere onderbouwing van het voorstel. In lijn met de mening van wethouder Arno Spekschoor, die onlangs liet weten een afwijkend standpunt in het college in te nemen op dit dossier.
 

‘Geen cruciale financiële consequenties’

Het voorstel van het CDA werd ondersteund door de fracties van VVD, GrLi/PvdA, D66 en Voor Borne en had dus op voorhand een meerderheid in de raad. Met deze wetenschap heeft het college de consequenties van uitstel nader besproken en kwam aan het begin van het Politiek Beraad met het statement dat uitstel voor het college bespreekbaar was. Wethouder Michel Kotteman: “We hebben het uitvoerig besproken en met de projectleider de risico’s van een maand uitstel doorgenomen. De conclusie is dat er geen cruciale financiële gevolgen zijn. Wel zal er teleurstelling zijn bij de gebruikers, maar wat het college betreft is uitstel mogelijk.”
 

SP eist discussie

Daarmee zou het punt van de agenda geschrapt kunnen zijn, maar met name Mieke Visser (SP) was het daarmee oneens. “We kunnen niet voorbijgaan aan het afwijkende standpunt van wethouder Spekschoor in de pers. Dat roept gewoon vragen op. Zoals op basis van welke gegevens of (nieuwe) informatie is de wethouder tot het inzicht gekomen dat de besluitvorming over ’t Wooldrik moet worden uitgesteld? En wat is daarbij de dringende reden waarom de wethouder afstand neemt van het collegebesluit? 
We willen de discussie aangaan, voor de transparantie naar raad, betrokkenen en inwoners.” Mike de Boer (GB90) en Arthur Lammers (Borne-Nu) waren het met Mieke Visser eens.
 

Volgende week meer duidelijkheid actuele financiële situatie

Arno Spekschoor herhaalde nog eens kort wat hij eerder in de pers had gezegd. Het draait met name om een betere afweging te kunnen maken bij de kadernota en daarbij het plan Wooldrik integraal mee te nemen. Waar de financiële zorgen precies vandaan komen, zoals Mieke Visser vroeg, bleef onduidelijk. Leo Graafhuis (VVD) pleitte ervoor om het daar op 18 mei over te hebben, als ook de oranje kaart van het interbestuurlijk toezicht van de Provincie op de agenda staat. Tegen die tijd zal ook de concept jaarrekening en de bestuursrapportage bekend zijn, bleek later deze avond. (AJ)
 

Lees ook de eerdere berichtgeving:

Onenigheid in college over Wooldrik

Spekschoor legt met uitspraken een bommetje

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 13 mei 2021
beter laat dan nooit:
Door toepassing van meerdere innovatieve maatregelen zoals het omzetten van de warmte uit het Tijenraan-rioolwater naar energie, het op grote schaal toepassen van zonne-energie (PV en thermisch), het terugwinnen van warmte uit de ventilatielucht en het toepassen van speciale trommelfilters die het zwemwater filteren is het complex op dit moment het duurzaamste in zijn soort in Nederland. Het is complex is energieneutraal.
www.ewz.nl/opening-sportcomplex-tijenraam-raalte-met-ranomi-kromowidjojo/
Helaas is door Borne dit soort maatregelen in vele zwembaden in Nederland tot nu toe als kind met het badwater weggegooid....
Johan Wierda — 12 mei 2021
Terechte vragen gesteld door een deel van de oppositie.
Het antwoord blijft zoals zo vaak weereens in het ongerede hangen.
De burger/kiezer wil duidelijkheid en heeft er recht op
Mijn oproep aan de politici, recht de ruggen en laat de onderste steen boven komen.
Doe wat nodig is vanuit, nut noodzaak en haalbaarheid en houdt op met strooien van zand in de ogen van de burger/kiezer.
Ron Hartman — 11 mei 2021
Lees het eerdere artikel in BB waar al veel reacties de huidige richting duiden:
https://www.borneboeit.nl/94240/nieuws/de-financiele-positie-van-borne-2

‘Hoezo ‘persoonlijk’ verzoek van de...

In een officieel persbericht van de gemeente Borne over het aanstaande besluit om 300 Afghaanse...
22-09-2021

Anti-windmolen actiegroepen trekken samen op

Bewoners van Twickel, Hengelo en Borne slaan de handen ineen om de plaatsing van 250 meter hoge...
22-09-2021

‘Nee’ tegen ministerie lijkt geen verstandige...

Formeel neemt het college vrijdag een besluit over het verzoek van staatssecretaris...
22-09-2021

Azelo opnieuw overrompeld

Toen vanmiddag de omwonenden in Azelo geïnformeerd werden door het college over het verzoek...
21-09-2021

Plan om (weer) asielzoekers in Azelo op te vangen

Volgende week dinsdag is er een ingelaste raadsvergadering, voorafgegaan door een Politiek...
21-09-2021

Inloopbijeenkomst Vloedbeltverbinding

Op woensdag 29 september vindt bij Erve Hondeborg in Zenderen een inloopbijeenkomst plaats over...
15-09-2021