Beslissing Wooldrik uitgesteld
NAAR AANLEIDING VAN TWIJFELS WETHOUDER SPEKSCHOOR

Beslissing Wooldrik uitgesteld

Het CDA diende een verzoek in om de besluitvorming over project ’t Wooldrik uit te stellen tot eind juni, als de kadernota op tafel ligt. Dit omdat er op dat moment meer duidelijk is over de actuele financiële situatie van de gemeente en omdat er dan tijd is voor een nadere onderbouwing van het voorstel. In lijn met de mening van wethouder Arno Spekschoor, die onlangs liet weten een afwijkend standpunt in het college in te nemen op dit dossier.
 

‘Geen cruciale financiële consequenties’

Het voorstel van het CDA werd ondersteund door de fracties van VVD, GrLi/PvdA, D66 en Voor Borne en had dus op voorhand een meerderheid in de raad. Met deze wetenschap heeft het college de consequenties van uitstel nader besproken en kwam aan het begin van het Politiek Beraad met het statement dat uitstel voor het college bespreekbaar was. Wethouder Michel Kotteman: “We hebben het uitvoerig besproken en met de projectleider de risico’s van een maand uitstel doorgenomen. De conclusie is dat er geen cruciale financiële gevolgen zijn. Wel zal er teleurstelling zijn bij de gebruikers, maar wat het college betreft is uitstel mogelijk.”
 

SP eist discussie

Daarmee zou het punt van de agenda geschrapt kunnen zijn, maar met name Mieke Visser (SP) was het daarmee oneens. “We kunnen niet voorbijgaan aan het afwijkende standpunt van wethouder Spekschoor in de pers. Dat roept gewoon vragen op. Zoals op basis van welke gegevens of (nieuwe) informatie is de wethouder tot het inzicht gekomen dat de besluitvorming over ’t Wooldrik moet worden uitgesteld? En wat is daarbij de dringende reden waarom de wethouder afstand neemt van het collegebesluit? 
We willen de discussie aangaan, voor de transparantie naar raad, betrokkenen en inwoners.” Mike de Boer (GB90) en Arthur Lammers (Borne-Nu) waren het met Mieke Visser eens.
 

Volgende week meer duidelijkheid actuele financiële situatie

Arno Spekschoor herhaalde nog eens kort wat hij eerder in de pers had gezegd. Het draait met name om een betere afweging te kunnen maken bij de kadernota en daarbij het plan Wooldrik integraal mee te nemen. Waar de financiële zorgen precies vandaan komen, zoals Mieke Visser vroeg, bleef onduidelijk. Leo Graafhuis (VVD) pleitte ervoor om het daar op 18 mei over te hebben, als ook de oranje kaart van het interbestuurlijk toezicht van de Provincie op de agenda staat. Tegen die tijd zal ook de concept jaarrekening en de bestuursrapportage bekend zijn, bleek later deze avond. (AJ)
 

Lees ook de eerdere berichtgeving:

Onenigheid in college over Wooldrik

Spekschoor legt met uitspraken een bommetje

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 13 mei 2021
beter laat dan nooit:
Door toepassing van meerdere innovatieve maatregelen zoals het omzetten van de warmte uit het Tijenraan-rioolwater naar energie, het op grote schaal toepassen van zonne-energie (PV en thermisch), het terugwinnen van warmte uit de ventilatielucht en het toepassen van speciale trommelfilters die het zwemwater filteren is het complex op dit moment het duurzaamste in zijn soort in Nederland. Het is complex is energieneutraal.
www.ewz.nl/opening-sportcomplex-tijenraam-raalte-met-ranomi-kromowidjojo/
Helaas is door Borne dit soort maatregelen in vele zwembaden in Nederland tot nu toe als kind met het badwater weggegooid....
Johan Wierda — 12 mei 2021
Terechte vragen gesteld door een deel van de oppositie.
Het antwoord blijft zoals zo vaak weereens in het ongerede hangen.
De burger/kiezer wil duidelijkheid en heeft er recht op
Mijn oproep aan de politici, recht de ruggen en laat de onderste steen boven komen.
Doe wat nodig is vanuit, nut noodzaak en haalbaarheid en houdt op met strooien van zand in de ogen van de burger/kiezer.
Ron Hartman — 11 mei 2021
Lees het eerdere artikel in BB waar al veel reacties de huidige richting duiden:
https://www.borneboeit.nl/94240/nieuws/de-financiele-positie-van-borne-2

Nieuwe manier van maaien

Er moeten met Twente Milieu nieuwe afspraken gemaakt worden over het beheer en onderhoud van de...
27-05-2023

Voorzichtige start Bornse Dromen Dagen

Noud en Beau willen meer speeltoestellen op de Pellenhof in Oud Borne. Een glijbaan lijkt hen...
25-05-2023

Gemeente overwoog Carmelitessenklooster te kopen

In 2019 verlieten de laatste zusters het Carmelitessenklooster in Zenderen. Sindsdien staat het...
25-05-2023

Borne steunt IJsbaan Twente

De gemeente draagt 24.000 euro – een euro per inwoner - bij aan het overeind houden van de...
23-05-2023

BorneBoeit vandaag 10 jaar online

Vandaag is het op de kop af tien jaar geleden dat BorneBoeit werd gelanceerd. Het platform -...
22-05-2023

Flexwoningen: ‘We moeten wel’

Veel omwonenden van de Tichelkampweg verzamelden zich dinsdagavond voor het gemeentehuis, waar...
16-05-2023