Hengelo wil twee windturbines voor 2030
ZOEKGEBIEDEN ONDER ANDERE LANGS GRENS MET BORNE

Hengelo wil twee windturbines voor 2030

Het college van B&W van Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil dat er in 2030 twee windturbines staan in Hengelo. Er zijn in totaal vijf zoeklocaties voor windturbines; één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid, twee op de Westermaat (waarvan er maximaal één kan komen op die locatie) en twee bij de kruising van de A1 en A35 in Woolde. Dit gebied is bij uitstek geschikt als energiegebied voor zonne- en windenergie. Dat zou blijken uit een onderzoek van onderzoeksbureau Bosch & van Rijn. Het bureau heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind 2021. Eerst kunnen inwoners deze zomer nog hun mening geven, en dat geldt ook voor inwoners van Borne.
 

Hengelo heeft er een voorkeur voor om grond langs snelwegen en andere infrastructuur te gebruiken om energie op te wekken en acht het gebied waar de A1 en A35 bij elkaar komen met name geschikt om te veranderen tot energiegebied. Dit gebied is een zoeklocatie voor twee windturbines in combinatie met zonnevelden. Daarvoor is eerst wel verdiepend onderzoek nodig over wat de effecten zijn op de woonwijken en het retentiegebied Woolde dat hier ook ligt. Hengelo verkent daarnaast samen met vijf andere Twentse gemeenten en Rijkswaterstaat hoe de gronden langs de A35 en A1, afritten en aangrenzende percelen gebruikt kunnen worden voor zonnevelden en windturbines.

 

Westermaat

De gemeente Hengelo verkent daarnaast de mogelijkheid om op bedrijventerreinen Westermaat Campus of Westermaat, grenzend aan Borne, een windturbine te plaatsen. Hier zijn twee zoeklocaties voor windturbines waarvan er maximaal één gerealiseerd kan worden. Daarvoor moet wel een verdiepend onderzoek plaatsvinden naar de effecten op de wijken Bornsche Maten en Wensink-Zuid en op de medewerkers van de bedrijven die hier gevestigd zijn.
 

Meepraten


Op donderdagavond 24 juni om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst over windenergie. Daarnaast komt de zogenaamde ‘Karavaan van de Nieuwe Energie’ vanaf 25 juni op zes verschillende locaties in de buurt van de zoekgebieden te staan. Daar kunnen inwoners in gesprek gaan over duurzame energie. De eerste bijeenkomst staat gepland in Wensink-Zuid in Borne. Ook worden inwoners in en rond de zoekgebieden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief aan huis en zijn er digitale nieuwsbrieven. Meer informatie en aanmelden voor de Karavaan kan via www.hengelo.nl/nieuwe-energie/Praat-mee

 

Toevoeging 10 juni: naar aanleiding van een van de reacties de link naar het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Bosch & van Rijn.

Meer informatie: www.hengelo.nl/nieuwe-energie

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Gezond Verstand — 26 jun 2021
https://www.climategate.nl/2020/02/87154/
Buitensporige door de belastingbetaler gegarandeerde winsten op windmolenparken door de grote energiebazen. Betaald door Jan Modaal. Net zoals die belastingvrije Tesla's waarin deze bazen rondrijden.
Gezond Verstand — 26 jun 2021
Beste mensen, laat je niets wijsmaken door de bekende duurzaamheid charletans. Ga niet in gesprek met die energie karavaan want daar mag je hooguit praten over welke kleur de masten krijgen. Laat je stem horen in de raad, vorm actiegroepen en bereid juridische procedures voor. Kijk ook op nederwind.nl voor wie er echt beter worden van deze oplichterij, de snelle subsidiehazen van Raedthuis en de grote energiebazen. En wie mag dit gaan betalen? Laat je niet oplichten en kom in verzet.
Paul Cohn — 17 jun 2021
hebben huishoudens uit de EU niet hetzelfde probleem?
Hemeltjelief, Ron, nog steeds niet wakker?
www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/renewable-energy-sources-as-a-share-of-electricity-consumption
Welke fossiele politicus verslaat ons in de EU?
Ron Hartman — 17 jun 2021
@Hubert. Ik denk dat we een beetje bij de kern van het probleem komen. Technisch is het op te lossen, waarbij Nederland wel heeel laat wakker werd. De kosten.... Altijd weer een probleem in de concurrentie met het buitenland en industrie, maar hebben huishoudens uit de EU niet hetzelfde probleem? En zelfs buiten de EU ?
Hubert — 16 jun 2021
Ron je vraag rond de energietransitie is veel omvattender dan u hier stelt..... De elektrische energietransitie meer tijd gunnen voor onderzoek en reële gegevens verzamelen om onder andere netwerken om te bouwen/ verzwaren en om zo kapitaal vernietiging te voorkomen door overhaast overal maar windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Naar ik aanneem is ook bij u kapitaal vernietiging bekend . Volgens begroting van wetenschappers gaat 1KWh ons straks €0,20 kosten ipv €0,05 nu. Alle vormen van subsidies, die de overheid voor de transitie uitgeeft moeten wel door ons worden bijeengebracht .

Ron Hartman — 16 jun 2021
Hoe zou de transitie wel goed kunnen verlopen Hubert?
Hubert — 16 jun 2021
@ Ron, dat we op andere manieren duurzame energie nodig hebben bestrijd ik niet , wel waarop ons dat allemaal letterlijk door de strot wordt gedrukt. Mijn schrijven is bedoeld als één van de vele kritische noten. Mijn schrijven ging enkel over het belang van netfrequentie, 50 Herz. Ik heb een enkel punt op begrijpelijke wijze proberen te omschrijven voor minder technische mensen onder ons, en het woord BLACK-OUT daarom beslist niet gebruikt. Het betekent letterlijk..... totale uitval van onze energie voorziening. ..Eind januari jl is dat nog op het nippertje voorkomen voorkomen met heel snel ingrijpen door grote energieslurpers op afstand uit te schakelen en centrales hun reservevermogen moesten à la minute aanspreken om de BLACK OUT te voorkomen.
Ron Hartman — 16 jun 2021
Schokkend Paul! Werd je publicatie ook echt verwijderd, of bleef het bij de opmerking?
Paul Cohn — 16 jun 2021
Geluk voor fossiele energie vreters: “Big Brother Facebook” beschermt U tegen de waarheid:
“Je opmerking is in strijd met onze richtlijnen voor de community inzake spam”
De censuur geldt voor openbare EU publicaties:
• In 2022 zijn ALLE Duitse kerncentrales gesloten, ALLE Belgische in 2025
• Mark Rutte zegde de VN 55 % broeikasgas reductie toe per 2030.
• De Hoge Raad verplicht de Staat tot 25 % broeikasgasreductie in 2025: minder fossiel gas -uit welke bron dan ook-, minder fossiele centrales, benzine, diesel en LPG.
Wie verbruik van fossiele energie niet vermindert en energie uit hernieuwbare bron tegenwerkt (wind, zon, biogas geothermie) creëert een ENERGIECRISIS in 2025.
Het zou de Consumentenbond sieren MINDER VERBRUIK te promoten i.p.v. prijsvoordeel.
Links naar overheidspublicaties: cohnpaul@hotmail.com
Hoge Raad vonnis voor broeikasgasemissie $hell acht ik bekend

Ron Hartman — 15 jun 2021
@Hubert; windenergie zal idd een katalysator kunnen zijn bij de snelle toename van de zonnepanelen. Het vult elkaar vaker aan bv bij dag of nacht. Ik volgde het symposium waarvan een enkel citaat: Volgens Een spreker zit de grootste uitdaging van het moment ’m niet in de techniek, maar in de maatschappelijke omarming van de energietransitie. ‘Zonder acceptatie geen innovatie’, stelde de inspreker. De ingenieur kan daarin een rol spelen, aldus de netbeheerder. ‘Stap buiten je domein’, riep de spreker de ingenieurs op. ‘Interessante ontwikkelingen vind je steevast op het snijvlak van disciplines. Een andere opmerking: Pres. Kennedy oreerde dat de USA in de 20e eeuw op de maan zou landen. 8 jaar later was het al zover. De techniek is niet het hoofdprobleem. De wil...
hubert — 15 jun 2021
mijn tekst is blijkbaar te lang hier vervolg Mochten deze conventionele centrales door plotselinge uitval van wind en zonne energie overbelast raken,dan zullen deze centrales achter elkaar afschakelen. Na enkele dagen kunnen dan alle electrische voorzieningen uitvallen, als ook nog de noodstroomaggregaten uitvallen. De ramp is dan niet te overzien. Alles wat electriciteit/stroom nodig heeft zal dan niet meer werken. Het lijkt een doemsenario, maar als dit gebeurt moet alles weer langzaam opgestart worden en zal de nodige tijd duren. Ik vraag me af of de Res-teams en wethouders enige notie van deze vermaledijde energietransitie hebben/nemen of alles voor zoete koek aannemen . Het kost ons critici al veel moeite om stukjes informatie op te zoeken.
Hubert — 15 jun 2021
Er wordt hier nog veel onderbelichte zaken beschreven . Om het niet te technisch te maken zal ik het kort en eenvoudig proberen te houden. Het gaat om de netfrequentie van 50 Hertz. De windmolens en zonnepanelen leveren een zeer grillige vorm van energie. Veel of weing wind of veel zon of minder zon . Onze energie wordt ook in onze centrales opgewekt naar behoefte. Als er meer energie nodig vullen deze kolen- of gascentrales meteen op waardoor de netfrequentie rond de 50 Hertz schommelt en blijft. Men kan deze centrales niet zomaar sluiten, met als gevolg gigantische schadeclaims van deze energiereuzen RWE , Vattenfall, Electrabel. Wie een omvormer van zonnepanelen heeft, kan zien dat dit wisselend varieert tussen 49,9 en 50,1 Hertz. Onze Tennet in Arnhem let ook op de net- frequentie en stuurt ook data naar deze centrales. Mochten deze conventionele centrales door plotselinge uitval van wind en zonne energie overbelast raken,dan zullen deze centrales achter elkaar afschake
Ron Hartman — 15 jun 2021
@ Trudy; Grappig dat je stelt dat niemand het weet en niemand de oplossing heeft. Dat is vaak juist en daarom zouden we met elkaar waakzaam moeten zijn zonder vooringenomenheid en met ras toenemende kennis. We moeten immers naar andere vormen van energie zien te raken. Al in 2025 is de verkoop van gas(CV)kachels verboden en bloedt gas/CV langzaam dood. We moeten dus sowieso nadenken hoe we thuis gaan verwarmen. Natuurlijk zal er best stroom beschikbaar blijven via andere landen, maar tegen welke prijs en genoeg?? Je zou zelfs het hele fossiele vervuilingsverhaal kunnen ontkennen, maar daarom gaat het afschalen daarvan gewoon door en laat de Noordpool ook dagelijks in praktijk zien dat de aarde opstoken en vervuilen, niet verstandig is en we DUS meer gebruik moeten maken van zon, wind en magnetisme. Voor dat laatste is echter een nieuwe Einstein nodig en daar kunnen we niet op wachten. Ook het wachten op Thoriumcentrales duurt te lang.
De Zeeuwse kust (park Borssele) is gepland.
Trudy van den Akker — 15 jun 2021
Beste Ron,
Dat is een keuze als "Artis gaat sluiten, wilt u de leeuw of twee pinguïns? In uw woonkamer, u moet kiezen".
Niemand van ons hier is gespecialiseerd in het energievraagstuk. Niemand hier heeft de oplossing. Wij weten helemaal niet of er een energieprobleem is en hoe groot dat is. Wij worden ook niet betaald om hier oplossingen voor aan te dragen.
Maargoed, inzet op Thorium zou goed zijn (waarom laat de overheid dit links liggen?), en een groot windpark bij de Zeeuwse kust zou een optie zijn (daar staan bijna geen molens). Daar kun je honderden turbines plaatsen, uit het zicht, waar het veel meer waait. Misschien kan er een lease-constructie voor Hengelo worden opgetuigd.
Groet
Lichtgeel hesje — 15 jun 2021
Ik lees in 1 van de reacties dat "anders denken over het 'energieprobleem' van een andere orde is en de discussie vervuilt". Kan diegene die dit heeft geschreven hier inhoudelijk een toelichting op geven, of is een andere (lees: afwijkende) opvatting over het 'energieprobleem' in bepaalde kringen niet wenselijk en dient deze kennelijk dan ook de kop ingedrukt te worden, onder het mom van 'windturbines zijn zaligmakend voor het zgn. energieprobleem (ten koste van veel zo niet alles)', En voordat iemand begint over een alternatief: Via Nordstream kan gewoon Russisch gas geleverd worden aan de rest van Europa....
Rpn Hartman — 14 jun 2021
De laatste regel haperde. Stel dat de bevolking de kans kreeg om te kiezen voor de 2 molens bij het Woolde of een snelle bestaand model kerncentrale op dat punt omdat doorontwikkelen te lang gaat duren. Beide dus tussen Hengelo en Borne in. Er is nl in Nederland geen dunbevolkt gebied waarvan de bewoners ze graag willen, dus kies maar. Of zijn er betere alternatieven met afbouw van fossiele brandstof, waar zelfs Shell toe verplicht is door de rechter?
Trudy van den Akker — 14 jun 2021
Beste Ron,
Wat is je vraag precies?
Groet,Trudy
Ron Hartman — 14 jun 2021
Terechte opmerkingen Trudy. Je herkent echter ook dat er iets moet gebeuren op grotere schaal dan zonnepanelen op het dak te leggen die leuk zijn voor de stroomlevering aan de industrie, maar ons na de saldering en accu's niet meer echt helpen bij nacht en ontij. Stel dat we van Hengelo inspraak kregen en bij meerderheidsverkiezing konden kiezen om binnen 4 jaar een bestaande kerncentrale na te bouwen of 2 molens die redelijk ver achter de lawaaiwegen staat?
Trudy van den Akker — 14 jun 2021
Het punt is dat het beleid in Nederland niet consistent is. In de periode 2010-2015 moest Nederland (volgens Rutte en het kabinet) het gasknooppunt / de gasrotonde van Europa worden. Er zijn toen miljarden geïnvesteerd in de gasinfrastructuur. En 2-3 jaar later moet Nederland compleet van het gas af. Een 180 graden draai in een paar jaar.
Tegelijkertijd was biomassa de nieuwe oplossing. Een volstrekt idioot idee dat inmiddels op het kantelpunt staat om van ‘heilige graal’ naar ‘mislukking’ te worden bestempeld.
De overheid organiseerde Klimaattafels om in de breedste zin te brainstormen over de toekomst van het energievraagstuk van Nederland. Maar experts over kernenergie en thorium worden niet uitgenodigd. En op hun verzoek om ervaringen en kennis te delen werd hen de toegang ontzegt.
Nogmaals: het probleem van de energietransitie is duidelijk, maar de oplossing (windturbines) is niet evident, en de implementatie (hoe, waar, randvoorwaarden) is onduidelijk.
Ron Hartman — 14 jun 2021
Energie en weerstand horen bij elkaar Johan! De industriele revolutie had wellicht meer weerstand verdiend omdat we sindsdien in een oneindige energiehonger zijn gekomen. Weerstand moet je niet neersabelen, maar geduldig weerleggen zonder korte lontjes. dat laatste levert vuurwerk op en DAT dient het milieu zeker niet.
Johan Wierda — 14 jun 2021
@Ron,
Voor alle duidelijkheid mijn belang is net zo groot als dat van vrijwel iedere burger/inwoner, leveringszekerheid van energie op de lange termijn.
In mijn ogen is dit een collectieve zaak, waarbij de centrale overheid naar mijn bescheiden mening leidend dient te zijn.
Nogmaals, persoonlijk heb ik geen enkel belang bij wie of wat dan ook, wel een opvatting gebaseerd op actuele waarneming, zowel visueel als auditief, me laten informeren door rechtstreeks betrokkenen en her en der waardevolle informatie lezend, van recente datum.
Voortschrijdende technische ontwikkelingen laten op dit moment namelijk een ander beeld zien, echter nog niet uitgedrukt in nieuw wetenschappelijk onderzoek.
Het feit dat er mensen zijn die het energieprobleem ontkennen of er anders over denken is van een andere orde en vervuilt naar mijn mening de discussie inzake het voorliggende artikel.
Ron Hartman — 14 jun 2021
@Johan. Duidelijke boodschap van Paul. Het zou mooi zijn als Borneboeit het aanklikken van een link mogelijk zou maken, want het blijft lastig op deze manier. Wellicht Johan zou jij vanuit de belangen voor jou en Borne Energie, meer energie kunnen steken in het vertalen voor de vele mensen die niets snappen van de harde noodzaak om fors te minderen met fossiele energie ipv energie te verspillen in discussies zonder uitzicht of inzicht. Feit blijft dat de molens niet te dichtbij moeten komen of andere overlast te verzorgen. Daar lijken de 2 Hengelose molens overigens aan te voldoen
Paul Cohn — 13 jun 2021
Eind 2022 zijn ALLE Duitse kerncentrales gesloten www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Image_Maps/akw_abschaltung_karte.png De mijn van kolencentrale Ibbenbüren sloot al in 2019.
Belgische kerncentrales sluiten in 2025 www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/kerncentrales-doel-en-tihange-dicht-in-2025-opluchting-en-scepsis~aadcf736/ Mark Rutte zegde 55% broeikasgas reductie toe per 2030
www.government.nl/documents/speeches/2018/12/03/statement-by-prime-minister-mark-rutte-at-the-united-nations-climate-change-conference-cop-24-katowice-poland
Belgische kerncentrales sluiten in 2025 www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/kerncentrales-doel-en-tihange-dicht-in-2025-opluchting-en-scepsis~aadcf736/
De Hoge Raad dwingt de Staat in Arrest de 25 % reductie in 2025 te realiseren
www.nrc.nl/nieuws/2019/12/20/hoge-raad-urgenda-uitspraak-was-juist-a3984538
Wie zijn energieverbruik niet vermindert en energie uit hernieuwbare bron tegenwerkt: wind, zon, biogas geothermie- creëert in 2025 een energie crisis.
Johan Wierda — 13 jun 2021
@ron en trudy,
Veelal gelijk zet geen zoden aan de dijk.
Het is naar mij bescheiden mening geen kwestie van gelijk hebben en/of gelijk krijgen.
Het is een kwestie van erkennen van het energie vraagstuk en democratische besluitvorming op basis van feiten en inzichten met betrekking tot een concrete situatie.
Het belachelijk maken en suggesties inzake persoonlijke belangen raken kant nog wal. Deze worden echter gelezen door menig Bornenaar die er het zijne van denkt.
Het zegt meer over degene die iets dergelijks schrijft dan over degene die het treft.
Het is een feit dat mensen in Coevorden - Wieerwold hun voorgenomen bezwaren intrekken als ze een zak met geld krijgen aangeboden.
Mijn indruk is dan dat het allemaal meevalt met lawaai en slagschaduw. In ieder geval valt er klaarblijkelijk goed mee te leven.
De suggestie dat ik last van mij oren heb neem ik met een korreltje zout. Klaarblijkelijk heeft Trudy belangen bij Beter Horen, ik in ieder geval niet.
Wat lawaai betreft weet ik uit ervaring, ook van anderen dat het geluidsniveau van de A1/A35 nietus uit te vlakken en wellicht het niveau van de windturbines overstijgt.
Ron Hartman — 13 jun 2021
Beste Trudy en Yvonne. Jullie hebben veelal gelijk! Niemand wil TE dicht op de woning een molen hebben als ie daardoor geluids- en slagschaduwoverlast krijgt. DAAR gaat het dus om bij de discussies. Het aanzien zal wennen worden. Dat wind voor duurzame energie gebruikt zal gaan worden zoals onze voorouders eeuwenlang deden, is onvermijdelijk. Het moet WEL zorgvuldig gebeuren.
Trudy van den Akker — 13 jun 2021
Beste Johan,
1) Interessant dat u een hekel heeft aan hele en halve waarheden en dat u niet reageert op genoemde publicaties van het RIVM en de onderliggende wetenschappelijke publicaties (waaronder ook meta-analyses). Ik begrijp niet dat N=1 observatie in Coevorden een betere besteding van de tijd is dan goed te duiken in de bestaande en objectieve kennis.
2) De *gemiddelde* LDEN waarden in Coevorden zijn dus tussen de 56 en 60 dB. Dit zijn gemiddelden (volgens een complexe weging per dagdeel), maar er zijn pieken ruim boven de 60 dB. Als u zegt niets te horen bij draaiende turbines, dan zou ik een bezoekje aan Beter-Horen overwegen.
3) Ik begrijp de NIMBY overwegingen van burgers eigenlijk wel. We moeten als Europa, NL, provincie en gemeenten een bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar windturbines (waarbij er serieuze indicaties zijn voor negatieve gevolgen) dicht bij woningen is onverantwoord. Kunt u 1 NL-se burgemeester of wethouder noemen die bij een windturbine leeft?
Yvonne — 13 jun 2021
Dus heer Wierda in plaats van nep- veldonderzoek te publiceren en iedereen weg te zetten als nimby (wij webben ze niet in de achtertuin) eerst volledig onderzoek doen:

Ik citeer meneer of mevrouw Boer:

Er is geen milieu effecten rapportage.
Er is geen onderzoek gedaan naar invloeden laag frequent geluid + dopplereffect.
Er is geen onderzoek gedaan naar invloeden windturbines (deze 250m) dicht bij woonwijken in dichtbevolkte en windluwe gebieden.
Er is geen onderzoek gedaan naar invloeden windturbines (250 m) op kinderen.

Er is geen onderzoek gedaan door RIVM naar effecten windturbines (>120m tiphoogte) op gezondheid.

Veel succes met het onderzoek en zien de resultaten tzt tegemoet.

bezint eer ge begint
Johan Wierda — 13 jun 2021
@Ron
Oh ja, in mijn vorige reactie bedoelde ik te zeggen, een verrekte hekel te hebben aan hele en halve onwaarheden!
Inderdaad, ik ben geen deskundige, echter wel zeer geïnteresseerd in het energievraagstuk, vooral vanuit maatschappelijke betrokkenheid.
Om mijn kinderen en kleinkinderen in Nederland een energiezekere toekomst te bieden is van het hoogste belang dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt op dit vlak en dit niet afschuift op individuele burgers, met name die burgers die alleen maar eigen belang voor ogen hebben.
Het tijdperk van de "nimby's" en de "dikke ikken" heeft in mijn ogen al veel te lang geduurd.
Er zijn echter in dit land op dit gebied maar een beperkt aantal echt deskundigen, veelal maken ze hun inzichten niet bekend op BB. Daarvoor is nl. geen ruimte beschikbaar en waarschijnlijk is BB hun onbekend.
Ron Hartman — 13 jun 2021
We dwalen af van het onderwerp. De toename van de vraag naar elektriciteit en het sluiten van fossiel gestookte centrales (en zelfs de kerncentrale in Lingen die gaat sluiten) geeft het probleem dat we met grote aanbodverstoringen komen te zitten. Teveel zonneenergie geeft pieken in de zomer die dan vooral naar de industrie gaat, met dank voor de prive- investeringen. In de winter en s'nachts? HOE houden we de zaak aan het draaien? Wierda heeft nl niet de kennis en het heeft dus geen zin om op de man te spelen.
Boer — 13 jun 2021
Bij Borne Energie zijn ze gek op het ontvangen van subsidies (uw belastinggeld) voor o.a. opzetten coöperaties met Raedthuys Pure Energie, waarbij u volledig buitenspel wordt gezet.

Financieel gewin prevaleert boven gezondheid, ontwikkelingsmogelijkheden kinderen, en woongenot.
Ze zullen en moeten van Wierda dicht bij woonwijken Borne worden geplaatst (u kunt zelf wel nagaan waarom)


Gelukkig is Wierda geen arts en heeft hij geen enkele medische kennis:

Brandbrief artsen:
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/gezondheid/artsen-waarschuwen-brandbrief-gezondheidsrisico-windmolens

Artsen Rijssen luiden inmiddels de noodklok tav gezondheid:

https://fb.watch/5KdRGQ_VaV/


Johan Wierda — 13 jun 2021
@Trudy van de Akker
Voor alle duidelijkheid ik heb nergens enig belang bij, vind mijzelf een eerzaam Bornse burger met een verrekte hekel aan hele en halve waarheden.
Uw vraag inzake waar mijn belangen liggen moge u inmiddels wel duidelijk zijn, aan leverings-zekerheid van energie voor een voor elke burger
betaalbare prijs.
Als u mij vertelt waar u uw boterham verdient, laat ik u weten waar ik mijn boterham verdien.

Trudy van den Akker — 13 jun 2021
Beste Johan,
Ik ken u niet, maar bent u inderdaad van Borne Energie, of een ander bedrijf uit de sector? Heeft u direct of indirect een belang bij de plaatsing van deze windturbines?
Trudy
Lichtgeel hesje — 13 jun 2021
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de heer Wierda wellicht een belang heeft bij het voornemen van onder meer de gemeente Hengelo om windturbines te plaatsen. Als dit inderdaad zo is, zou het hem sieren dit belang met anderen te delen via dit forum....
Boer — 13 jun 2021
Erg storend dat Wierda (Borne Energie) de overlast blijft bagatelliseren.

Jullie staan voor buitenspel zetten van Bornenaren.
Contracten sluiten met Raedthuys Pure Energie en in besloten bijeenkomsten jullie schijn-participatie proces willen toelichten.

Er is geen milieu effecten rapportage.
Er is geen onderzoek gedaan naar laag frequent geluid + dopplereffect.
Er is geen onderzoek gedaan naar invloeden windturbines (deze 250m) boven 120m tiphoogte, in dichtbevolkte en ook nog eens windluwe gebieden.
Er is geen onderzoek gedaan naar invloeden windturbines (250 m) op kinderen.

2x hoogte Rtv oost mast en 2x hoogte windmolens Deventer (naast woonwijken?).
Landelijke inpassing naast landgoed Twickel ?

Financieel gewin prevaleert boven gezondheid en woongenot Bornenaren bij Borne Energie en Raedthuys Pur Energie.

Dit wordt ervaren in de praktijk:
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/
Johan Wierda — 13 jun 2021
Vandaag van dichtbij, ca. 200 mtr. de windturbines van Weierwold bezocht, bij Coevorden aan de Duitse grens. Een imposant gezicht, komend vanuit de stad Coevorden rijd je ze tegemoet.
Ook gesproken met omwonenden, deze wonen hemelsbreed op ca. 3 km afstand, zij op en geen enkele wijze overlast.
Heb mij laten vertellen dat diverse voormalige bezwaarmakers voor een redeljke afkoopsom hun bezwaren hebben laten vervallen, vanwege niet ervaren overlast noch van geluid, noch van slagschaduw.
Deze mensen wonen allemaal binnen een straal van ca. 500 mtr. van de dichtstbijzijnde turbine.
Ik heb me laten vertellen dat de turbines zijn uitgerust met de nieuwste, toepasbare technieken.
Met name de wieken verschillen zichtbaar van de Duitse turbines die er al zeker ca. 8 jaren staan.
Boudewijn — 12 jun 2021
Artsen Rijssen luiden inmiddels de noodklok tav gezondheid:

https://fb.watch/5KdRGQ_VaV/


Zie uitzending van één vandaag:
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/

Zie ook artikelen op onderstaande link:
https://www.milieuzaken.org/moderne-windmolens.php

www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl
Paul Cohn — 12 jun 2021
Gissen is missen, zie www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer ‘Countries’, ‘indicator’, OPGEGEVEN* totale broeikasgasemissies** kt CO2-eq/capita 2019:
1 Luxemburg 19,75 kt***
4 Nederland 11,37 kt
8 Polen 9,98 kt CO2/capita
* EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor correcte opgave van hun emissies

** Broeikasgas uit de fossiele brandstoffen antraciet, bruinkool en steenkool zijn identiek, maar om politieke redenen worden GEEN EMISSIES opgegeven:
1) uit verbranding van biomassa
2) door luchtvaart
3) door zeescheepvaart
*** Luxemburg kent hóge emissies uit energie-intensieve industrie maar slechts weinig werknemer van de vele internationale organisaties zijn inwoner van dat land
Goedheiligman — 12 jun 2021
@Johan , u heeft onderzoek gedaan , mooi maar u heeft een voertuig op stroom toch ? Had een zo'n lange verlengkabel bij u dan ? Of toch stiekem meeliften of een treinkaartje weten te bemachtigen ! Graag bericht .
Ron Hartman — 12 jun 2021
Om te zien hoe rustig het op zee is, even naar onderstaande link gaan door het adres te kopieren en te zoeken. De cookies accepteren en onderaan de kaart, even op alles aan/uit toetsen.

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie/interactieve-kaart/
Ron Hartman — 12 jun 2021
@HansKarel: leuk geprobeerd; ik zal je helpen. Laten we de woestijnen volplempen met zonnepanelen en molens. Het kan daar soms best hard waaien. Nee, zo simpel ligt het niet. Jammer dat wij Die Energiewende niet volgden van onze oosterburen. We liggen schand(d)alig achter en met Polen etc. je willen vergelijken? Vergelijk je eerst maar eens met Duitsland, Denemarken etc. Zelfs de Noren die stikken in gas en olie, doen meer! Nooit je spiegelen aan hen die het slechter doen....
Trudy van den Akker — 12 jun 2021
@Johan.
Vraag dan ook eens wat omwoners naar hun ervaringen mbt geluidsoverlast ...
Volgens het RIVM is het LDEN geluidsniveau bij Coevorden 56-60 dB.
Zie de kaart: https://www.atlasleefomgeving.nl/geluid-van-windturbines-lden
HansKarel — 12 jun 2021
@ Ron Harman, Nederland hekkensluiter? Wij staan vaak vooraan. Kijk eens naar Polen, daar hebben ze zelfs nog bruinkool gestookte centrales!!!!
Belchatow is in 2009 uitgeroepen tot grootste vervuiler.
Maar al met al gaat het hier niet om. Ik wil ook niet de verantwoording afschuiven op andere landen maar je moet windmolens plaatsen daar waar het dunbevolkt is en niet in verstedelijkte gebieden. Ook niet in de natuur, naar mijn mening, dus laten we er wat geld voor uittrekken en die dingen bij bosjes op de Maasvlakte en in zee plaatsen. In zee is duurder dan in Hengelo, dat snap ik, maar als we dan zo graag die molens willen dan moeten we er maar voor betalen.
Johan Wierda — 12 jun 2021
In Flevoland staan turbines van een oudere generatie, met alle gevolgen van dien met name inzake geluid.
Dit kwestie in het Nederland van dit moment is dat de centrale overheid zich ontdoet van zijn/haar collectieve verantwoordelijkheid ook en met name op her gebied van de energievoorziening.
Laat de provincies cq gemeentes het maar opknappen, het resultaat van ieder voor zich en ......voor ons allen.
Vandaag op veldonderzoek in de omgeving Coevorden.
Een stevige bries, zoevende turbines, op ca.1 km. afstand niets te horen, wordt vervolgd.
Ron Hartman — 12 jun 2021
@HansKarel; Natuurlijk ken ik het fenomeen van het Europese netwerk. Echter; elk land heeft dezelfde doelen voor 2030 en 2050 en we kunnen dat domweg niet zomaar afschuiven op anderen. Nimby geldt overal! Nederland is altijd al de hekkensluiter als het op vervuiling en energie aankomt. Verwend door de gasbel vanaf 1965 waardoor heel slecht geisoleerd en tocht- en koudebrug-vrij gebouwd werd en we de inhaalslag moeten maken. Lingen drukt ons (de genen die verder kijken dan de neus lang is) wel met de neus op de feiten, dus we zullen echt wat moeten gaan doen. Het wordt tijd dat het wegkijken verdwijnt en er serieus wordt gediscussieerd. Hoe het WEL moet...
HansKarel — 12 jun 2021
Ik ben regelmatig in de Flevopolder geweest bij boerderijen. Als daar 200m vandaan een grote windmolen staat en het waait dan hoor je m toch echt suizen. V.w.b. het stroomnet: omdat Lingen dicht gaat hoeven wij niet op windmolens over te schakelen. Het Nederlandse distributienet wordt nog verder uitgebreid en is er al. M.a.w. de stroom uit Lingen gaat een netwerk op, net als dat van een windmolen of van een kerncentrale uit Frankrijk. Als Lingen dicht gaat moet die capaciteit ergens anders wegkomen maar dat kan op meerdere plekken. Nog even over die Maasvlakte en dat ze daar hun eigen doelstelling hebben: ja Hellevoetsluis zal er ook wel 2 willen plaatsen en Spijkenisse ook. Zet je er nog een paar honderd neer voor diverse andere gemeenten....Nogmaals stroom in Hengelo komt niet van Lingen net zomin als groene stroom alleen van windmolens komt maar net zo goed van een kerncentrale of een kolencentrale.
Frans Spekschate — 12 jun 2021
Vraag aan de heer Wierda. Waarom is de minimale afstand in Duitsland tussen windmolens en woningen 10 keer de tiphoogte? Dus tiphoogte 250 meter afstand 2500 meter. Je zult maar gevoelig zijn voor slagschaduw en/of trillingen. Waardevermindering van huizen, hoe lossen we dat op?
Lichtgeel hesje — 11 jun 2021
"Het was windstil en ik heb tussen twee draaiende windmolens gestaan". Een bijzonder veldonderzoek: draaiende windmolens terwijl het windstil is. Het zal vast en zeker 'storm' lopen naar deze plek....
Johan Wierda — 11 jun 2021
Ook vandaag weer veldonderzoek gedaan in de omgeving van Stadskanaal.
Het gebied, waar ook mensen wonen, is vergeven van de windmolens van een aanzienlijke hoogte.
Het was windstil, heb ca. 10 min tussen twee draaiende windmolens gestaan, op ca. 40 meter afstand.
Het enige geluid dat ik hoorde was van een trekker op ca.400 meter afstand, die hooi binnenhaalde.
Ik beveel alle critici van windmolens een bezoek aan, ca. een uur rijden van Borne, zeer de moeite waard.
Naar mijn mening overstijgt in deze situatie eigen waarneming, de waarde van gedateerd wetenschappelijk onderzoek.
Ron Hartman — 11 jun 2021
@HansKarel. Natuurlijk zijn de rotondes/klaverbladen en splitsingen van snelwegen het meest geeigend. Dat zal ook zeker op veel grotere schaal gaan gebeuren. Vandaar dat Hengelo ook kiest voor de splitsing van de A1 en A35 en dan aan de pal-zuidkant zodat nagenoeg geen slagschaduw overlast voorbij de Aamaatweg en geluid niet storend voorbij de snelweg en Aamaatweg samen komt. Veiligheid blijft echter ook voorgeschreven afstanden tot die snelweg bepalen, dus in een klaverblad zal niet snel gebeuren, hoewel het op zich heel aantrekkelijk lijkt.
Wat anders is dat ze aan de Maasvlakte de handen vol hebben aan zichzelf en WIJ het probleem hebben dat de elektriciteits aanvoer vanuit de kerncentrale (Lingen) gaat stoppen en we die dure hoogspanningsmasten die langs de golfbaan gaan, (gecharcheerd) zelf moeten vullen met eigen gemaakte stroom.
Bornenaar — 11 jun 2021
Ik stel voor dat Hengelo er een midden op zijn marktplein zet. Het plein wordt er mooier op, de energie is daar waar ie zijn moet, en de Hengeler Weend blaast.
Lichtgeel hesje — 11 jun 2021
@HansKarel: Volledig mee eens. De one-manshow voor iedere Gemeente apart blijkt al helemaal uit een zinsnede in het Rapport van Bosch & van Rijn: Op blz 23 staat namelijk het volgende: "3.4.5 Visuele interferentie Het beoordelingscriterium ‘visuele interferentie’ wordt beoordeeld aan de hand van de locatie van het zoekgebied ten opzichte van andere hoge objecten, zoals hoogspanningsmasten. Voor de zoekgebieden van Hengelo geldt dat er geen visuele interferentie is van andere (geplande) windparken. Deze liggen namelijk niet nabij de gemeente Hengelo.".
Dit laat zich alleen maar zo lezen, dat de Gemeente Hengelo er in haar Windturbine-transitie aanpak bij het bepalen van mogelijke zoekgebieden vanuit gaat, dat er in naastgelegen Gemeentes (Oldenzaal, Borne, Enschede, Hof van Twente et cetera) geen windturbines worden geplaatst nabij de Gemeente Hengelo. Voor de zoekgebieden van Hengelo geldt namelijk in het Rapport dat er geen visuele interferentie is van andere (geplande) windparken...
HansKarel — 11 jun 2021
@Ron Hartman, het is een grote fout om het aan de gemeentes over te laten. Zoals eerder genoemd wordt de hoofdprijs betaald omdat je niet gezamenlijk inkoopt. En grote windturbines moet je combineren met andere overlastveroorzakers. Waarom niet op de ongebruikte stukken grond in klaverbladen van snelwegen en anders op grotere industrieterreinen. En als je het landelijk had geregeld dan had je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een Maasvlakte vol turbines of zelfs een 2e Maasvlakte, maar nee we zijn weer in Nederland: elk gemeentebestuur gaat z'n eigen wiel uitvinden.
Paul Cohn — 10 jun 2021
www.fiepwestendorp.nl/fiepamsterdam/zo-schreed-de-beschaving-voort-1973/
Ron Hartman — 09 jun 2021
@Hubert. Ik reken mij zeker niet tot voorstander van glimmende platen en wieken. Als techneut kan ik echter niet verzinnen hoe we EN de dooiende ijskappen op de Noordpool remmen EN onze groeiende energiebehoefte willen voeden zonder veel meer gasgebruik en dat is weer niet zo heel best voor die smelterij daar. Hoe zou het moeten zonder enkele grote electriciteitscentrales met hoge pijpen en smog als de stroom uit Lingen wegvalt? Op zee protesteren de vissers tegen de molens en de badplaats wil ze niet zien. HOE gaan we het hier doen als de zon niet schijnt?
Hubert — 09 jun 2021
Excuus Trudy. Mooi entree voor Hengelo , hengeler wind.................. is bedoeld voor die andere
Hubert — 09 jun 2021
Trudy pluimpje! aanvulling op uw reactie, Het is net of de voorstanders alles onder de mat vegen , wat niet in hun straatje past of geen notie van hebben genomen . Het lage bromgeluid van de windmolens wordt via de grond /bodem, met de frequentie onder de 20 Hz, doorgegeven. Men hoort dit niet meer, je kunt het nog wel voelen, en geeft net als de hinderlijke slagschaduw en geluid gezondheidsklachten
De wetenschappers geven aan om 1500 meter afstand tussen de windmolens en de bebouwing aan te houden. Dan is er geen plek voor windmolens in Borne en Hengelo.
Mooi entree voor Hengelo......... Hengeler wind bedoelt U zeker?
Paul Cohn — 09 jun 2021
Een nieuwe trafo aan de Slachthuisweg- what’s in a name- in Hengelo, Johan: wat betekent dat? TenneT installeerde recent voor Tata Steel in Beverwijk een trafo waarin 2600 kg SF6 zit, 61.000 TON Kg CO2-EQUIVALENT, want NEEderland geeft de hóógste prioriteit aan economie, níét aan broeikasgas, want wat niet meet, wat niet deert in NEEderland: ach, aan de Slachthuisweg vloeide altijd al bloed! Wat maakt 'n paar miljoen kilo broeikasgas dan uit...

het uit
Van den Boomgaard — 09 jun 2021
Aansluitend op wat Trudy zegt, zijn we in Nederland weer volop de EU aan het gehoorzamen. Iedereen weet dat het beleid zomaar weer kan wijzigen en dan heeft Nederland de investeringen alweer gedaan. Windenergie moet je aan de kust doen en niet hier. Dat begrijpt iedereen maar de verantwoordelijkheid heeft de overheid doorgeschoven naar de gemeenten. Die gaan dan van alles wat doen. We kopen daardoor ook te duur die molens in. We maken als gemeente geen aantallen. En laten we eerlijk zijn: er is in dit land haast geen plek. Ook in het steeds drukker wordende Twente zitten we niet te wachten op verdere industrialisatie van onze kostbare natuur en uniek coulisen landschap. Krimp van de bevolking zou al veel meer helpen om minder uit te stoten dan met technische innovatie de gevolgen van ‘de vooruitgang’ op te lossen.
Trudy van den Akker — 09 jun 2021
Beste dorpsgenoten,
Verdiep je maar eens verder in de wetenschappelijke kennis over windturbines en gezondheid. Het bewijs dat laagfrequent geluid en verschillen in licht, afkomstig van windmolens, een negatieve invloed hebben op gezondheid zijn evident inmiddels. Zie ook de website van het RIVM hierover: https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid.
De energie-transitie is een ingewikkeld vraagstuk, maar windturbines zo dicht bij huizen is geen goed idee. Bij twijfel: nee. Beter onterecht gestopt, dan in 2040 spijt.
Borne kan met deze case een precedent scheppen en Hengelo afdwingen om niet binnen X kilometer van de grens met Borne turbines te plaatsen.
Johan Wierda — 09 jun 2021
Voor de aanleg van windmolens is ook de kabel- en transformator infrastructuur van groot belang met name wat de aanlegkosten betreft. Deze bevinden zich aan de Slachthuisweg.
Vanuit dat opzicht zou het "slim" zijn als Hengelo en Borne samenwerken.
Het gebied grenzend aan de Westermaat/Wegtersweg, over het spoor leent er zich bij uitstek voor.
Het vormt tevens een imposante entree van Hengelo en bevestigt haar positie als energiestad van Twente.
Er kunnen er zeker wel 10 staan, vergelijkbaar met het gebied in de omgeving van Stadskanaal.
Lichtgeel hesje — 09 jun 2021
Het zou de gemeente Hengelo sieren als het onderzoeksrapport onverkort publiek wordt gemaakt, ook voor inwoners van aangrenzende gemeenten, en wel voor 24/6 a.s.. Dit geeft een ieder namelijk de mogelijkheid om zich in te lezen in de volledige materie en niet in een wellicht selectief opgesteld verhaal. Hier ligt ook een schone taak weggelegd voor politiek Borne, omdat als het aan Hengelo ligt, ook inwoners van Borne ' geraakt' gaan worden door dit voornemen....
Ron Hartman — 09 jun 2021
Met 3 of 4 turbines gaat Hengelo het niet redden. Te weinig (De kerncentrale in Lingen die vooral stroom levert aan Twente/Overijssel sluit komende jaren) en daarmee vervliegt ook de hoop dat Borne kan meegenieten van molens vlakbij maar in een andere gemeente. Gelukkig kan Borne er zelf 2 kwijt op de plek van het AZC en de bocht van de A1, maar zal wel snel moeten kiezen voor de buurgemeenten de beste (wind)plekken claimen.

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024

Gemeente wil toeristenbelasting invoeren

Als het aan het college ligt wordt er per 1 januari 2025 toeristenbelasting geheven op betaalde...
25-04-2024

Evenementen krijgen toch extra geld

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd een amendement unaniem aangenomen om evenementen...
24-04-2024