Invoering toeristenbelasting een feit
GEMEENTERAAD GAAT, MET BEDENKINGEN, AKKOORD

Invoering toeristenbelasting een feit

Per 1 januari 2025 gaan toeristen ook in Borne toeristenbelasting betalen op overnachtingen. Ondanks de nodige kritiek op het collegevoorstel ging de meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het collegevoorstel om op deze manier middelen te genereren voor een deel van de bekostiging van Visit Borne.
 

Pittige brief van ondernemers

In het Politiek Beraad van 14 mei waren er al wat kritische noten van raadsleden. Het ging voornamelijk om het gebrek aan onderbouwing en het niet betrokken hebben van toeristische ondernemers bij het voornemen om toeristenbelasting te gaan heffen. Daarna kwam er ook nog een pittig schrijven van meerdere toeristische ondernemers. Zij vinden het ‘onbehoorlijk bestuur’ dat de maatregel niet eerst met hen is besproken. De berekeningen over de te verwachten opbrengsten zouden veel te optimistisch zijn en gebaseerd op verkeerde aannames. Daarnaast vindt men dat Visit Borne geen bijdrage levert aan het overnachtingstoerisme in Borne. De belastingmaatregel zou alleen maar negatieve gevolgen hebben voor het aantal toeristische overnachtingen.
 

Het was reden voor D66, LBHZ en GrLi/PvdA om te verzoeken het raadsvoorstel aan te houden. Ernst Janssen (D66): “Zeker gezien het onderwerp is het wenselijk om met de betreffende ondernemers het gesprek aan te gaan.” “Verschuil je niet achter ‘dit is een belastingmaatregel en daar lullen we niet over’”, vond Jan de Vries GrLi/PvdA.
 

Structurele middelen om koers voort te zetten

Volgens wethouder Arthur Lammers had de gemeenteraad vorig jaar al ingestemd om de toeristenbelasting in te voeren. “Citymarketing is geen vrijwilligerswerk meer. Het budget was al krap en werd incidenteel aangevuld met middelen van de BBO en met coronagelden.” Destijds werd gezegd dat er structurele middelen nodig zijn om de ingezette koers voort te kunnen zetten. Lammers was van mening dat er wel degelijk grondig onderzoek was gedaan naar het geschatte aantal overnachtingen. Een extern bureau dat ingeschakeld was voor de Visie Vrijetijdseconomie had de aannames gedaan op basis van kengetallen. Hij beloofde ook met de toeristische ondernemers in gesprek te gaan over de uitwerking van de belastingmaatregel. “Natuurlijk gaan we wel in gesprek, maar volgens onze eigen inspraakverordening is er geen inspraak bij belastingmaatregelen.”
 

Het amendement dat pleitte voor uitstel haalde het net niet. Het raadsvoorstel werd met 13 voor en 4 tegen aangenomen. Mede ook omdat het alternatief is dat de benodigde middelen uit de algemene middelen gehaald moeten worden. Judith Prakken (VVD): “Met toeristenbelasting komen de lasten in ieder geval niet bij onze eigen inwoners terecht.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
jw ter keurs — 31 mei 2024
de uitslag van de stemming was van te voren al bekend, voor de vorm stemden nog 4 oppositieleden tegen wat toch geen enkele zin had, een reden te meer om nooit meer te gaan stemmen voor ons

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024