Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen
HUIDIGE TWEESPORENBELEID VANAF 2026 WELLICHT ONHOUDBAAR

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep Oekraïense vluchtelingen die zijn gehuisvest in Maria Mediatrix en De Zwanenhof en op de huisvesting van statushouders in de gemeente. Omdat het aantal Oekraïners dat Borne opvangt relatief groot is en er in het verleden al een behoorlijke bijdrage is geleverd in het opvangen van asielzoekers, ziet Borne geen kans om opnieuw een azc binnen de gemeentegrenzen te faciliteren. Ook voor de jaren 2024 en 2025 is dit het verhaal waarmee Borne aan tafel gaat met medeoverheden, die een plan moeten aandragen om de problemen in het migratievraagstuk op te lossen. Een uitvloeisel van de Spreidingswet, die nog steeds van kracht is. De vraag is of dit standpunt houdbaar is, zowel op korte termijn als op lange termijn.
 

Statushouders

Het huisvesten van statushouders – ongeveer 26 per half jaar – lukt op dit moment goed, mede omdat er goed geanticipeerd wordt op nareizigers en vanwege de tijdelijke huisvesting van statushouders in Maria Mediatrix in afwachting van een beschikbare woning. Nu zijn dat 33 personen. Maar de verwachting is dat eind 2025 de maximale capaciteit van deze noodopvang – 50 personen – bereikt is.
 

Oekraïners en asielzoekers

In Maria Mediatrix en De Zwanenhof hebben 300 Oekraïners een tijdelijke woonplek gevonden. De taakstelling voor Borne was 149, maar is inmiddels opgelopen naar 183 Oekraïense vluchtelingen. Borne moet eigenlijk 148 asielzoekers opvangen, maar levert daarin dus momenteel geen bijdrage. ‘Uitruil’ van opgaven tussen Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers met andere gemeenten kan, maar blijkt lastig. Intern de beide taakstellingen tegen elkaar wegstrepen, wat Borne nu doet, mag eigenlijk niet.
 

Dilemma’s voor 2026 en verder

Desondanks denkt burgemeester Jan Pierik ‘een stevig verhaal’ te hebben aan de regietafel en in 2024 en 2025 het ingezette beleid door te kunnen zetten. Dus wel goede inspanningen te verrichten voor de huisvesting van statushouders en het grote aantal Oekraïense vluchtelingen op te blijven vangen, maar dus geen asielzoekers. Maar als de verwachtingen blijven zoals ze nu zijn, dan komt Borne in 2026 in de knel te zitten. Moeten er dan wel asielzoekers opgevangen worden en waar dan? Moet dat dan ten koste gaan van de opvang van Oekraïners? Is Maria Mediatrix nog wel langer beschikbaar en geschikt te houden voor opvang? En hoe kan Borne blijven voldoen aan het huisvesten van statushouders?
 

Pierik: “We willen vanaf dit najaar het bredere gesprek aangaan over hoe we met deze opgaven en dilemma’s moeten omgaan. Het is een razend ingewikkeld vraagstuk en daar willen we ook de tijd voor nemen.” (AJ)

 

Foto Maria Mediatrix © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 04 jul 2024
www.tracesofwar.com/upload/2755201017125200.jpg
Henk de Vries — 29 jun 2024
@Nico is las zojuist het volgende wat precies aansluit op uw verhaal :

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2404277/zorgen-bij-gemeenten-om-forse-bezuinigingen-in-enschede-gaat-de-inwoner-het-al-merken
Nico — 29 jun 2024
Deze gemeente (College én raad) is alleen maar bezig met de korte termijn. Afgelopen jaren zijn forse gelden overgehouden op o.a. de Oekraïense vluchtelingen en dat wordt vrolijk uitgegeven voor diverse plannen én formatie-uitbreiding. De opvang is nu goedkoop geregeld, maar voor de toekomst er zijn ook (andere) plannen voorzien met Maria Mediatrix. Dus er zijn wellicht andere duurdere voorzieningen nodig. Maar ja, het geld is al op! Burgers van Borne let op: dit is een voorbode voor een forse bezuinigingsslag. Niet alleen het Ravijnjaar 2026 (waarbij vanuit de centrale overheid structurele bezuinigingen zijn voorzien); ook de organisatie zelf creëert haar eigen ravijn! Een structurele bezuiniging van 5 miljoen per jaar lijkt mij zeer reëel. Hoe te realiseren? 1. Verhoging OZB; makkelijk toch? 2. Én versoberen voorzieningen en 3. verlagen of stopzetten subsidies. Let op mijn woorden (da's pas lange termijn visie!). 2025 wordt het jaar van bezuinigingen. Houd dit bericht vast!
Nico — 29 jun 2024
Waar is de lange termijn visie?
HS — 28 jun 2024
Dit zal alvast wel weer zo n klets verhaal zijn van waar moeten we straks met deze mensen heen Of is alles al achter de deuren beslist en komt het alleen maar goed uit gemeente huis straks leeg en dan deze mensen erin Alsjeblieft gooi dat gemeente huis plat zijn we ook van dat probleem af hoef je daar ook geen vergaderingen voor plannen zo klaar mee
Henk de Vries — 28 jun 2024
Binnenkort een prachtig gemeentehuis welke vrijkomt in centrum van Borne , maar ik mis iets in dit verhaal :
Woningen welke nu uit de grond schieten daar bij de burenweg en nog te bouwen woningen in het weiland achter het arrestanten-complex .
Dus over welke problemen praten ze nu eigenlijk ?

Dit is onrust zaaien onder de inwoners !!

Woningen genoeg binnenkort , of zit er weer een verborgen agenda waar wij als inwoners van de gemeente nog geen weet van hebben ??

H.Nijhuis — 28 jun 2024
Je kunt blijven praten, maar daar verandert deze puinzooi (veroorzaakt door Den Haag) niet mee.
Dweilen met de kraan open.
Gerrit Brink — 28 jun 2024
En hoe zit nou met al die bornse jongeren die in Borne geen woning kunnen vinden?

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Jan Meijerink wordt de nieuwe gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borne heeft besloten om Jan Meijerink te...
27-06-2024