Borne houdt 6 miljoen over
POSITIEF JAARRESULTAAT. WAARSCHUWINGEN VOOR DE TOEKOMST

Borne houdt 6 miljoen over

De jaarrekening 2023 van de gemeente Borne laat een positief saldo zien van iets meer dan 6 miljoen. Voor een belangrijk deel wordt het overschot veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen dan het bedrag dat ervoor vanuit Den Haag wordt vergoed. Borne houdt er 4,6 miljoen aan over.
 

‘Spaarzaam mee omgaan’

Het positieve jaarrekeningresultaat is goed nieuws, maar wethouder David Vermorken waarschuwt voor te veel optimisme. “De vooruitzichten voor 2026 zijn somber.” De verwachting is dat de gemeenten dan aanmerkelijk minder geld krijgen van het Rijk. De inkomsten voor de gemeente Borne bestaan voor 43 procent uit deze middelen. “Er is nog veel onduidelijk, maar de schatting is dat Borne tussen de 3 en 4,5 miljoen per jaar minder kan verwachten. En als je weet dat 90 procent van onze uitgaven vaste kosten zijn, dan zie je dat de ruimte om bij te kunnen sturen beperkt is. We moeten daarom spaarzaam met dit positieve resultaat omgaan.”
 

Spaarpotten

Voor een deel wordt de 6 miljoen gestort in aparte reserves. Onder andere ten behoeve van de woonopgave, duurzaamheid en de Vloedbeltverbinding, waarvoor de gemeente al een extra bijdrage van een miljoen heeft toegezegd aan de Provincie. Daarnaast is besloten om een reserve aan te leggen voor te verwachten bodemsaneringen. “Er zijn nog veel projecten waarvoor de schop in de grond gaat, zoals bij ’t Wooldrik, de Prins Bernhardlaan en de Oonksweg. En als er verontreiniging wordt aangetroffen, dan kunnen de kosten van sanering behoorlijk oplopen. Bij de aanleg van de F35 was dat bijvoorbeeld al een kwart miljoen.”
 

Veel in uitvoering

De jaarrekening is ook een document waarin het college verantwoording aflegt over wat er allemaal is uitgevoerd. “We hebben mooie dingen kunnen doen, maar het was beslist niet het gemakkelijkste jaar. Zo is het afblazen van project ’t Wooldrik een zware beslissing geweest. Maar als ik zie hoe snel het nu gaat met de nieuwe school en het sportcentrum, dan ben ik heel trots. Zo zie je dat we als Borne wel wat neer kunnen zetten.”
 

“En daarnaast is er zoveel meer waar we dagelijks druk mee zijn. Bijvoorbeeld in de Bornsche Maten, maar ook de ondersteuning aan onze inwoners. Het is superbelangrijk dat dit allemaal goed loopt.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024