‘Sloop AZC? Bezint eer ge begint’
DIBO VRAAGT AANDACHT VOOR DUURZAAM HERGEBRUIK

‘Sloop AZC? Bezint eer ge begint’

De gemeenteraad besloot om zo snel mogelijk Maria Mediatrix, ook wel bekend als het voormalig AZC Azelo, te slopen. Een laatste kans aan initiatiefnemers werd nog gegeven om voor eind juni met een goed uitgewerkt plan te komen, waarbij de gebouwen op het terrein zouden worden hergebruikt, maar is zo’n haalbaar plan er niet, dan gaat de sloophamer aan het werk. Op die manier probeert de gemeenteraad de onderhoudskosten van de gebouwen, nu in eigendom van de gemeente, onder controle te houden en tevens grootschalige, mogelijk ongewenste, ontwikkelingen de pas af te snijden.
 

‘Behouden, mits’

De Stichting DIBO (Duurzame Initiatieven Borne) vraagt echter te elfder ure om het aspect van circulaire transitie in de besluitvorming mee te nemen, uit het oogpunt van duurzaamheid. “Als je nu zoveel vierkante en kubieke meters aan gebouwen met de grond gelijk maakt, vervolgens tonnen aan puin afvoert en in een later stadium weer vele materialen naar diezelfde locatie gaat transporteren voor herontwikkeling, is dat wel zo’n goed idee?”, dacht Bram Entrop van DIBO.

 

Entrop is lector aan het Saxion op het gebied van de energietransitie en de circulaire transitie. Hij liet een aantal studenten inventariseren wat er voor nog bruikbare materialen op het terrein aanwezig zijn. Ze kwamen uit op een globale waarde van ruim 330.000 euro.
 

“Op het terrein staat een kantoorgebouw dat eenvoudigweg te mooi is om te slopen. Het hoofdgebouw van Maria Mediatrix bevat veel goed te gebruiken materiaal én het is een gebouw met een verhaal. De waarde van wat er staat is enorm. Waarom betalen om dit te degraderen tot puin?” Entrop pleit voor even een pas op de plaats en een alternatief plan uit te werken, waarbij het uitgangspunt is ‘behouden, mits’, in plaats van ‘slopen, tenzij’. ‘Selective demolition’ noemt hij het.
 

‘Goed rentmeesterschap’

“De schaarste aan bouwmaterialen laat zich steeds meer merken. Alleen al daarom moeten we naar een circulaire economie toe en naar hergebruik of recyclen van wat we nu ‘afval’ noemen. De overheid heeft de filosofie onderschreven en wil in 2050 volledig circulair bouwen, maar in wet- en regelgeving is het nog niet echt geland.” Het zit om die reden nog niet echt ‘tussen de oren’, en daar wil Entrop het wel krijgen. “Neem dit aspect mee. DIBO is gevraagd een kritisch klankbord te zijn en we vinden het onze taak om deze invalshoek naar voren te brengen.”
 

Hoe precies de uitvoering moet zijn, weet Entrop ook niet. “Wij hebben geen pasklare oplossing, maar je zou kunnen denken aan een bedrijf als Dusseldorp als partner of in je aanbesteding circulaire prestatiefactoren mee te nemen. In het land zijn veel goede voorbeelden te vinden.” Volgens hem hoeft het allemaal niet kostenverhogend te zijn. “Ja, er hangt een kostenplaatje aan, maar je ziet nu al dat hout veertig procent duurder is geworden en transport vanuit China veel kostbaarder gaat worden. Het break even punt komt steeds dichterbij. Bovendien getuigt spaarzaam omgaan met materiaal gewoon van goed rentmeesterschap.” (AJ/BM)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 25 jun 2021
die geďnteresseerde zal wel de Gasunie zijn, bij uitstek een partij die er belang bij heeft om het gigantische gasverbruik voor verwarming van dit complex in stand te houden
Nick — 22 jun 2021
Sorry hoor, trek aub de sloopkogel erdoor!!! Zijn genoeg Bornenaren die graag een eigen huis willen bouwen! Ik zeg?. Weg met die oude prut!
Jan Wessels — 21 jun 2021
We kijken graag mee naar een duurzame oplossing Bram! Je kunt ook eerst naar onze “nieuwbouw met oale pruttel” komen kijken in Borne. Al is het maar voor goede ideeen 😊♻️ En het is lekker dichtbij ♻️
Henk — 18 jun 2021
Misschien kunnen er weer mensen worden opgevangen. Je weet het maar nooit met dit gemeentebestuur!
Regi — 18 jun 2021
Wat dacht je er van om daar een buiten bad te maken kan de jeugd van nu ook weer in Borne zwemmen zeer belangrijk hoor je steeds
Goedheiligman — 17 jun 2021
Eindenlijk , ik verveel mij dus wil ik graag meehelpen hallo gemeente is er vacature voor mij ?
Anneke zandvoort. — 17 jun 2021
Ik had het azc als gebouwen al eens voorgelegd aan hennie vd most. Misschien ziet hij er wat in. Mijn idee was hotel voor mensen met kleine beurs. Eenvoudige kamers, maar wel al het nodige aanwezig. Wat attrakties voor kinderen. Leenfietsen enz.. wat hij er .maar in zou zien.
Bleef echter bij secretaresse van hem steken, die direkt zei : dat is niks voor hem.
Ik vindt het geen gek idee. Misschien dat iemand anders iets kan proberen/ voorstellen.
Ron Hartman — 17 jun 2021
Zoals bij alles, is het een kwestie van keuzes maken. Verkoopt de gemeente de geschoonde grond of gaat ze er in investeren. Bovenop het dure sportpaleis is teveel gevraagd en een woonbestemming met door de achtertuin de Vloedbeltverbinding? En het geluid van de snelwegen? Boeiend allemaal, maar de byzar hoge kosten blijven wel voor rekening van de burgers bij vertragingen.
Albert van Daelen — 17 jun 2021
Het zou eeuwig zonde zijn als dit complex tegen de vlakte gaat. Helemaal eens Bram met jouw lezing. Wat langer nadenken om tot een passende invulling te komen verdient een kans. Er is al teveel fraais verdwenen. (Vb-en St. Jacobusschool en het oude station).
Henk Semmekrot — 17 jun 2021
Helemaal mee eens! Weet wat je hebt, en vergeet ook de historie niet: AZC, kostschool Maria Mediatrix, fraters Maristen, jeugddriedaagsen groep 8 die daar gehouden zijn, kostbare herinneringen! En vergeet niet, hoe markant dit gebouw past in het landschap van Azelo! En....Als de Vloedbeltverbinding er komt, komt er nog meer op z'n kop te staan!
Henk — 17 jun 2021
DUURZAAM is ook teruggave aan de natuur!!
Er wordt al zoveel doel- en zinloos gebouwd en geasfalteerd. Dit gebouw heeft zichzelf wel terugverdiend en dat kun je van ons huidige gemeentehuis niet zeggen!
Bezint eer ge begint. Dat geldt ook voor de Vloedbeltverbinding.
Ernst Janssen — 17 jun 2021
Bravo Bram,
Als het dan toch moet worden gesloopt, doe het dan duurzaam en verantwoord.

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024

Gemeente wil toeristenbelasting invoeren

Als het aan het college ligt wordt er per 1 januari 2025 toeristenbelasting geheven op betaalde...
25-04-2024

Evenementen krijgen toch extra geld

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd een amendement unaniem aangenomen om evenementen...
24-04-2024