Wat zegt de jaarrekening 2020 over de financiŽle situatie?
EEN POGING TOT ANALYSE DOOR ONDERZOEKSPLATFORM BOP

Wat zegt de jaarrekening 2020 over de financiŽle situatie?

‘Donkere wolken maken plaats voor regenboog’ zo kopte BorneBoeit op 9 juni naar aanleiding van de persconferentie van het college over de kadernota. Het financiële beeld voor Borne ziet er voor de komende jaren rooskleurig uit, zo blijkt uit de kadernota 2022-2025. Vooral omdat men meer inkomsten verwacht vanuit het Rijk, op het sociaal domein en door herverdeling van het gemeentefonds. Veel wijst erop dat dit extra geld er zal komen, maar zolang er geen nieuwe regering is blijft dit enigszins onzeker. Om die reden zijn de Algemene Beschouwingen in Borne uitgesteld tot na de zomer. Er kan immers nog van alles veranderen met consequenties voor de meerjarenbegroting. In positieve en negatieve zin.

 

De jaarrekening

Hoe past dit rooskleurige beeld voor de toekomst bij de jaarrekening 2020 en die van de voorgaande jaren? Wat zeggen de cijfers over het actuele financiële beeld? Op 19 mei maakt BorneBoeit gewag van een stekelige discussie in de raad over het financieel beleid. Daar lag de oranje kaart van de provincie voor onder andere het financieel beleid aan ten grondslag en het minderheidsstandpunt van wethouder Spekschoor over het project Het Wooldrik. Volgens burgemeester Pierik moet de oranjekaart niet verbonden worden aan de actuele financiële situatie, maar aan de situatie van half november 2020, toen er een niet sluitende begroting voorlag.

 

Als we nu kijken naar de jaarrekening 2020 van de gemeente dan zegt dat iets over hoe de gemeente in 2020 heeft gepresteerd. Bij het beeld dat oprijst uit die jaarrekening zijn wel enkele opmerkingen te maken en vragen te stellen.

 

Tekort, maar minder dan geprognotiseerd

Laten we beginnen met het goede nieuws. De jaarrekening 2020 is tijdig opgeleverd en geeft een veel minder negatief beeld dan in de bestuursrapportage 2020 is voorspeld. Aanvankelijk was een tekort van 7,5 miljoen geprognosticeerd, maar in de jaarrekening komt dit uit op een tekort van 2,8 miljoen. Zonder een beroep te doen op de reserves zouden deze tekorten -9,6 miljoen en -4,7 miljoen bedragen. Als je de feitelijke tekorten van de afgelopen jaren naast elkaar zet kom je op de volgende reeks: 2017 (-1.950), 2018 ( -2,385), 2019 (-5,176), 2020 ( -4,790). Verder valt op dat er zowel in de ramingen als in de realisatie op 11 posten enorme (meer dan 10%) afwijkingen zijn te constateren zonder dat daar duidelijke verklaringen voor zijn te vinden. Bestaat er wel echte grip op de financiën?

 

Uitgestelde uitgaven

Een deel van het lagere tekort in 2020 is te vinden in uitgestelde uitgaven. Ongeveer -3,3 miljoen. Dat is vooral bij Het Wooldrik, het gemeentelijke project ‘De basis op orde’ en kosten Maria Mediatrix (AZC). Omdat hier geen baten tegenover staan, legt dit een extra beslag op het verwachte tekort voor 2021. Zonder een beroep te doen op de reserves is dit tekort voor 2021 geraamd op -1,5 miljoen. Zonder extra inkomsten of dekking zal dit tekort in 2021 uitkomen op -1,5 miljoen plus -3,3 miljoen is -4,8 miljoen. In de bestuursrapportage 2021 zien wij geen toelichting op dit punt.

 

Ratio’s op rood

Tenslotte nog een opmerking over de balanspositie van de gemeente Borne. Deze is het beste te duiden door te kijken naar de financiële ratio’s die het Ministerie van Binnenlandse zaken gebruikt. Kijk daarvoor op de speciale site www.findo.nl. Op deze site worden gemeenten van vergelijkbare grootte met elkaar vergeleken. Borne behoort tot de categorie gemeenten tussen 20-50 duizend inwoners. Binnenlandse Zaken gebruikt 5 ratio’s. Bij alle ratio’s kun je GROEN, ORANJE of ROOD kleuren.

 

  1. De schuldquote. Dit is de verhouding schulden en bezittingen. Als je lager zit dan 90% zit je in het groen, boven de 130% kleur je rood. Vanaf 2018 zit Borne op 140% of meer.
  2. Solvabiliteit. Verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Boven de 50% kleur je groen, beneden de 20% kleur je rood. Borne zat in 2018 op 26%, in 2019 op 22% en in 2020 op 19%.
  3. Grondexploitatie. De verhouding tussen de balanswaarde van de gronden ten opzicht van de totale baten van de gemeente. Lager dan 20% zit je in het groen, boven de 35% kleur je rood. In 2028 was het 132%, in 2019 131% en in 2020 104%.
  4. Structurele exploitatieruimte. Ruimte om nieuwe investeringen te doen. Deze staat bij Borne op -11%. Geen ruimte meer.
  5. Belastingcapaciteit. Ruimte om belastingen te verhogen. Deze staat bij de gemeente Borne al op 106%. Geen ruimte meer voor verhoging.

 

Voor zover wij kunnen constateren staan alle seinen op ROOD. Is het dan wel zo verstandig om grootschalige investeringen te doen? Het lijkt ons zaak om eerst de jaarrekening 2020 vast te stellen zodat een beeld wordt verkregen hoe de gemeente de uitgestelde uitgaven (2020) wenst te financieren. Op dat moment weet de raad met welke feitelijke algemene reserve de toekomst tegemoet kan worden getreden en welke projecten eventueel nog verantwoord zijn om door te laten gaan. (BOP)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Johan Wierda — 30 jun 2021
Als bovenstaande analyse juist is valt er heel wat uit te leggen door de diverse verantwoordelijken.
Uiteraard in eerste het College van B&W, daarnaast uiteraard ook de de coalitiepartijen, te noemen het "Groot" CDA, het "echte" CDA, Gemeente Belangen en last but least Borne Nu.
Zij zijn de burgers, inwoners, kiezers verantwoording verschuldigd.
Ook de oppositie uiteraard, die zich hebben laten muilkorven door zalvende woorden van de direct verantwoordelijken.
Oh ja, en dan ook nog met deze kennis met "droge ogen" de bevolking een megalomaan project op het Wooldrik door de strot te drukken.
Is 1 topsporthal op de Bornse Maten niet genoeg voor dit mooie dorp?
Gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen!
Anne — 29 jun 2021
Rekenen was nooit mijn sterkste vak op school. Maar ik leerde wel uitdrukkingen als "rijk rekenen en arm eten"". Van appeltjes voor de dorst en hoger springen dan de stok lang is willen ze niet horen, zelfs niet als een nieuwkomer wethouder waarschuwt dat de raad zich toch een te grote broek aan meet.
In een onzekere tijd als deze is pas op de plaats eerste vereiste. Gokken op extra geld van een regering die voor immense opdrachten staat is onverantwoord. Stop voorlopig met gemeentehuis plannen, versober het Wooldrik en zorg dat de 2 scholen nieuw onderdak krijgen. Ambtenaren kunnen thuis werken, kinderen niet. En sporten doe je maar buiten. Geld wat je niet hebt kun je niet uitgeven. Stop met gegoochel met cijfers.
Yvonne — 29 jun 2021
Dat je bij economie de inkomsten primair te ruim hebt begroot snap ik. Corona was niet te voorzien. Maar omhoog bijstellen? Nu blijkt dat er bijna 2,7 miljoen (!) minder is ontvangen aan inkomsten.
Hetzelfde bij vhrosv, omhoog bijstellen naar 7,7 miljoen. Echte inkomsten minder dan 1 miljoen. Verschil van 6,7 miljoen dat er minder binnenkomt, maar een fractie van wat oorspronkelijk was begroot.
Waarom omhoog bijgesteld, wat werd er verwacht aan meer inkomsten tijdens een corona pandemie?
Lichtgeel hesje — 29 jun 2021
Inderdaad een heldere analyse, en ook nog eens gebaseerd op feiten en objectieve uitgangspunten. Nu is het aan de Raad om de uitspraken van het college over de financiŽle positie van Borne in zowel de afgelopen jaren als de komende jaren op inhoud te beoordelen en daar waar nodig te veroordelen, al dan niet met personele consequenties voor betrokkenen!
Ron Hartman — 29 jun 2021
Al sinds 2016 klotste het geld over de plinten volgens prominente vertegenwoordigers in de Raad. Later zijn die carnavalesk verder gegaan met andere hoogheden. Democratie van het volk? DAT gebeurt in de cafe's en achterkamertjes. De komende verkiezingen zullen alleen over financien moeten gaan. De rest is 1 groot carnaval wat onder controle moet komen.
Ernst — 29 jun 2021
Prima, een uitstekende analyse. Hoezo de donkere wolken weg??niets is zo veranderlijk dan het weer is het gezegde. Deze en volgende week zullen de reacties in de raad worden uitgesproken. Wordt vervolgd.

Gouden Pieper voor Gerben Besselink

Vrijdag, zaterdag én zondag stond en staat Zenderen vooral in het teken van de nieuwe...
10-12-2023

Ophalen oud papier stopt

Vanaf 1 januari 2024 halen de muziekverenigingen in Borne geen oud papier meer op in de wijken....
07-12-2023

Uitbreiding Scholtenhof opnieuw op de agenda

Op 19 december besluit de gemeenteraad of het wel of niet een verklaring van geen bedenkingen...
01-12-2023

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023