Aandeelhouderschap Twence ter discussie
GEMEENTERAAD NEIGT NAAR CONTINUERING CONSTRUCTIE

Aandeelhouderschap Twence ter discussie

Juli volgend jaar loopt de langjarige overeenkomst tussen de aandeelhoudende Twentse gemeenten en Twence B.V. voor de verwerking van afval af en dient dus vernieuwd te worden. De gemeenteraad is gevraagd haar mening te geven over de nieuwe voorwaarden, met onder andere hogere tarieven voor de verwerking van afval, voordat er een nieuw contract wordt aangegaan. Maar de gemeenteraad van Borne wilde eerst van gedachten wisselen over het aandeelhouderschap in Twence. Enkele Twentse gemeenten hebben al aangegeven om van de constructie af te willen, met name omdat Twence zich steeds meer gaat ontwikkelen van afvalverwerker naar producent van duurzame energie en grondstoffen. De vraag is hoe zich dit verhoudt tot de definitie van ‘publieke taak’ én of het niet gunstiger is om afvalverwerking vrij te kunnen inkopen op de markt.
 

College heeft ‘positieve grondhouding’

Om de discussie te faciliteren lag er dinsdagavond een discussienota voor met alle voor- en nadelen van het aandeelhouderschap. Het college gaf mee zelf een positieve grondhouding te hebben en voorstander te zijn van continuering van de huidige overeenkomst. Wethouder Michel Kotteman: “Je kunt bij wijze van spreken net zo goed besluiten van de aandelen af te willen, maar de meerwaarde zit voor ons in het op een nette manier afval verwerken en de bijdrage die Twence levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen.” En er is in ieder geval nu iets van invloed op de bedrijfsvoering als aandeelhouder. Bovendien was het allemaal niet zo gemakkelijk om de aandelen te verkopen, omdat de enige mogelijke kopers de andere aandeelhoudende gemeenten zijn. Daarnaast heeft afhankelijkheid van de handel ook zo z’n nadelen. “In de tonnages afval van Borne alleen zijn andere afvalverwerkers volstrekt niet geïnteresseerd.”
 

Overwegingen vóór

De gemeenteraad discussieerde onderling verder. Er werd niet echt een conclusie getrokken – er lag ook geen besluit voor – maar er lijkt wel een meerderheid in de gemeenteraad te zijn die op dezelfde voet wil doorgaan. Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90 - foto in tekst): “Er is ook een publiek belang bij CO2-reductie. Nu hebben we formeel, maar ook informeel invloed. Twence is een Twents bedrijf, met een Twents hart.” Mieke Visser (SP) kon ‘een eind met GB90 meegaan’, “maar ik zou wel graag een onderzoek willen naar andere mogelijke verhoudingen tussen Borne en Twence, zonder onze belangen te schaden.” Ook GrLi/PvdA wil het aandeelhouderschap behouden. Jan de Vries: “Ik ben bang dat we anders last krijgen van afvalmakelaars en als kleine speler niets meer te vertellen te hebben. Bovendien heeft Twence goede, innovatieve ideeën”.
 

Rechtszaak AVR

Bas Hegteler (CDA) meldde dat ook de christendemocraten positief ten opzichte van Twence staan, maar wel zorgen hebben over de lopende rechtszaak van afvalverwerker AVR tegen Twence en de aandeelhoudende gemeenten. Dit bedrijf vindt dat er openbaar moet worden aanbesteed en vecht de ‘gedwongen winkelnering’ aan bij de rechter. Voor Ernst Janssen (D66) reden om te vragen de discussie over het aandeelhouderschap uit te stellen en voor Leo Graafhuis aanleiding om te opteren voor het niet voor onbepaalde tijd verlengen van het contract, zolang de procedure loopt. Voor Borne-Nu is de discussie nog niet afgerond. Arthur Lammers: “Het uitgangspunt is een goede, betaalbare dienstverlening naar inwoners. Het is heel goed mogelijk dat Twence daarvoor de beste optie blijkt te zijn.” Ernst Janssen (D66) wilde zich nog niet uitspreken. “We missen informatie over een alternatief.”
 

Hoe en óf de discussie verdergaat is onduidelijk. De eerstvolgende stap is iets vinden van de nieuwe leveringsvoorwaarden en het is vervolgens aan de raad zelf om initiatief te nemen voor een besluitvormingsproces over het aandeelhouderschap. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lampje — 04 nov 2021
Als je te intiem wordt na langer dan 8 jaar machthoudersschap, word je genaaid zonder het nog te willen voelen.
Henry — 04 nov 2021
Misschien is dit idee te slim: ga eens vragen wat AVR ons qua tarieven kan bieden! De burger betaalt en Twence maakt winst en verdeelt dat via het ”Gouden Aandeel” weer aan de Gemeenten? Dit is een bar slecht idee, maar Kotteman ziet voordelen?
Lichtgeel hesje — 03 nov 2021
Typisch een onderwerp dat controversieel moet worden verklaard, om te voorkomen dat deze raad kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 nog even een besluit neemt over deze kwestie, en waarbij de besluitvorming zeker niet vrij is van persoonlijke cq partijgebonden redenen. Kern in dit verhaal is echter de portemonnee van inwoners en zeker niet het afgeven van een blanco cheque aan een organisatie als Twence die haar strategische bedrijfsdoelstellingen wil laten financieren uit de portemonnee van inwoners die nota bene geen enkele invloed hierop hebben ...
Ron Hartman — 03 nov 2021
Ik mis de insteek waarom Twence op een toegankelijke financieringsmarkt voor de investeringen van haar BV's, gratis geld ipv leningen afdwingt bij de burgers, door meer geld voor de afvalverwerking te eisen. En... wordt het buitenlands afval verwerken duurder, zodat Twence een betere winstpositie behaalt?

Wie zijn onze wethouders?

Na een tumultueus formatieproces heeft de gemeente Borne sinds 5 juli een nieuw college. Drie...
06-08-2022

Vertrouwen in gemeente opnieuw gedaald

Uit de peiling ‘Waar staat je gemeente’, die begin dit jaar heeft plaatsgevonden,...
02-08-2022

Maarten Hollander is de nieuwe griffier

Zo’n beetje midden in het tumult rondom de formatie trad Maarten Hollander (40 jaar) in...
20-07-2022

De portefeuilles zijn verdeeld

De wethouders David Vermorken (VVD), Michael Geerdink (CDA) en Martin Velten (Borne-Nu) zijn...
15-07-2022

Afscheid met een lach en een traan

Donderdag namen de wethouders Arno Spekschoor (CDA) en Michel Kotteman (GB90) formeel afscheid....
14-07-2022

Besluit toekomst azc uitgesteld

De gemeenteraad dwong dinsdagavond middels een motie af dat het besluit om met Leverink &...
13-07-2022