Vragen over besteding coronageld
GB90 WIL MEER DUIDELIJKHEID OVER BELEID

Vragen over besteding coronageld

Sinds de uitbraak van corona hebben gemeenten meerdere keren financiële middelen gekregen om de effecten van de coronacrisis te verzachten voor inwoners en organisaties. Raadslid Karin Scholten van GB90 vraagt zich af hoe de gemeente Borne deze middelen heeft ingezet of nog gaat inzetten.
 

Scholten: “Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor onder andere sport, cultuur, jeugd, mentaal welbevinden, evenementen, armoede en schuldhulpdienstverlening, onderwijs en handhaving coronachecktoegangsbewijzen. In het afgelopen jaar heeft GB90 meermaals gevraagd naar de wijze waarop de gemeente deze middelen gaat inzetten. GB90 vindt het belangrijk dat de door de overheid beschikbaar gestelde middelen tijdig terecht komen op de daarvoor bedoelde plekken en bij de mensen en organisaties die dat nodig hebben. Ook vinden wij het belangrijk dat er proactief samenwerking wordt gezocht met bestaande partners. GB90 ontvangt diverse signalen dat organisaties onvoldoende op de hoogte zijn (gesteld) van de ondersteuningsmogelijkheden.”
 

Vragen

Zij vraagt het college een overzicht van wat Borne sinds het begin van de coronacrisis per thema van de rijksoverheid heeft gekregen, waar die middelen precies aan besteed zijn en wat er nog van over is. Daarnaast wil ze weten hoe organisaties in Borne op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid tot financiële ondersteuning of waar overleg mee is geweest over de besteding, welke criteria er worden gehanteerd voor het toekennen dan wel afwijzen van steun en hoe de gemeente haar waardering toont voor de vele vrijwilligers en organisaties die met de coronamaatregelen te maken hebben en desondanks de activiteiten doorgang laten vinden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 09 nov 2021
Het "meegaan" met een organisatie als Twence waarbij dan ook nog eens een blanco cheque wordt afgegeven voor Twence voor de komende jaren, schijnt namelijk geen probleem te zijn voor GB90. Het verzachten van de effecten van afvalverwerking voor burgers in de vorm van lagere en transparante tarieven voor diezelfde burgers komt namelijk niet voor in het woordenboek van GB90, zolang het allemaal maar onder het containerbegrip 'duurzaam' valt, zie ook het BB artikel over aandeelhouderschap Twence van 3 november jl.,...
Lichtgeel hesje — 09 nov 2021
Had GB90 zich ook maar inhoudelijk zo druk gemaakt over de begrotingen, inkomsten en uitgaven in de afgelopen jaren. Het nu stellen van vragen specifiek over de besteding van 'coronageld' is dan ook je reinste 'symboolpolitiek' in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar......
Lampje — 08 nov 2021
Zo'n scanner is een leuk ding hoor! Spaart personeel uit dat bestellingen moet opnemen en dan zeker ook nog naar een QR code moet vragen? Slimme ondernemers!
Henry — 08 nov 2021
Zeer terechte vragen, vooral in het licht van de subsidie van een TON die vorige week ter sprake kwam en waarvan alleen de horeca van mocht profiteren dmv een”hand held scanner”! Was dit nou een onderonsje?


VVD Borne stelt kandidatenlijst vast

De leden van de VVD Borne hebben zaterdag 27 november de lijstvolgorde vastgesteld van de...
28-11-2021

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021

Griffier Saskia Morsink stopt in Borne

11 Jaar lang was ze griffier bij de gemeente Borne. Binnenkort, om precies te zijn op 10...
23-11-2021

Raad behoudt bedenking bij zonnepark op...

Eigenlijk is iedereen wel content met de plannen voor een zonnepark op de vuilstortlocatie...
17-11-2021

Raad akkoord met nieuw contract Twence

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om het nieuwe contract met Twence B.V. voor de verwerking...
16-11-2021

Mieke Visser lijsttrekker SP

De SP afdeling Borne heeft tijdens een algemene ledenvergadering Mieke Visser tot lijsttrekker...
16-11-2021