Herkansing Energiefonds Borne
VOOR DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN BEDRIJVEN, STICHTINGEN EN CO÷PERATIES

Herkansing Energiefonds Borne

Eind vorig jaar lag er al een voorstel voor een Energiefonds, waaruit bedrijven, stichtingen en verenigingen voor kleinschalige duurzaamheidsprojecten tegen gunstige voorwaarden leningen konden krijgen, maar dat voorstel werd toen afgeschoten omdat het volgens de gemeenteraad niet goed doordacht was. De Energievisie moest eerst maar eens komen en bovendien leken coöperatieve initiatieven, zoals de zonnepanelen op de Carnahal ten behoeve van inwoners van Oud Borne, niets aan het fonds te hebben.
 

Aangepast voorstel

Inmiddels is die Energievisie er wel en werden de voorwaarden zodanig aangepast dat er ook mogelijkheden zijn voor coöperaties. Het Energiefonds gaat duurzame leningen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar verstrekken aan ondernemingen en instellingen die projecten uitvoeren gericht op energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. Dit kunnen bedrijven, (sport) verenigingen, scholen of energie coöperaties zijn. De minimale lening bedraagt 5.000 euro, de maximale lening bedraagt 50.000 euro. En daarmee zou het een aanvulling zijn op bestaande fondsen die vooral gelden voor investeringsbedragen vanaf 50.000 euro.
 

Voorwaarden

Het fonds is nooit de enige financier van een project: voor leningen van 5.000 euro tot 25.000 euro wordt maximaal 75 procent bijgedragen. En voor leningen van 25.000 euro tot 50.000 euro wordt maximaal 50 procent bijgedragen. Het college kan bij uitzondering bepalen dat voor coöperaties met als doel om op collectieve wijze energiebesparende maatregelen of grootschalige duurzame energieopwekking te organiseren, de maximale bijdrage van 75 procent ook te laten gelden voor leningen tot 50.000 euro. Er wordt een Fondsmanager ingehuurd die projecten aanjaagt, projecten adviseert en begeleidt, financieringsdocumenten uitwerkt en beoordeelt en het evenwicht tussen financieel en maatschappelijk rendement bewaakt. Het Fondsmanagement verzorgt tevens periodieke rapportages aan de gemeente.
 

Voor het instellen van een revolverend Energiefonds is een bedrag benodigd van 500.000 euro voor in eerste instantie een periode tot en met 31 december 2022. Gestreefd wordt het fonds in deze periode optimaal uit te zetten in de markt. Omdat het revolverend fonds een lening betreft zullen de bedragen op termijn terugvloeien in de gemeentekas. Op 14 december mag de gemeenteraad besluiten of het aangepaste voorstel nu wel naar de zin is.
 

Voor particulieren komt er ook een fonds., als tenminste bestaande fondsen een leemte achterlaten. Dat besloot de gemeenteraad dinsdagavond. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 11 nov 2021
Een multi interpretabele regeling met open einden, verrijkt nooit de gewone man, maar vooral de (invloed)rijken.
Lichtgeel hesje — 11 nov 2021
"Omdat het revolverend fonds een lening betreft zullen de bedragen op termijn terugvloeien in de gemeentekas." Is er nu niemand binnen bestuurlijk Borne die het begrip "op termijn" smart kan maken, of is ook hier weer eens niet over nagedacht en werken we vanuit een open einddatum. Overigens triggered de taak van de Fondsmanager over "het bewaken tussen financieel en maatschappelijk evenwicht" ook behoorlijk, aangezien enige concrete uitleg wat hier onder moet worden verstaan volledig ontbreekt, ofwel wederom wollig politiek taalgebruik, nog los van de vraag uit welk budget-potje deze functionaris wordt betaald (of is dit ook weer een greep in de OZB-opbrengsten???)

VVD Borne stelt kandidatenlijst vast

De leden van de VVD Borne hebben zaterdag 27 november de lijstvolgorde vastgesteld van de...
28-11-2021

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021

Griffier Saskia Morsink stopt in Borne

11 Jaar lang was ze griffier bij de gemeente Borne. Binnenkort, om precies te zijn op 10...
23-11-2021

Raad behoudt bedenking bij zonnepark op...

Eigenlijk is iedereen wel content met de plannen voor een zonnepark op de vuilstortlocatie...
17-11-2021

Raad akkoord met nieuw contract Twence

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om het nieuwe contract met Twence B.V. voor de verwerking...
16-11-2021

Mieke Visser lijsttrekker SP

De SP afdeling Borne heeft tijdens een algemene ledenvergadering Mieke Visser tot lijsttrekker...
16-11-2021