Griffier Saskia Morsink stopt in Borne
11 JAAR LANG DIENDE ZE 19 BAZEN; ‘DE NIEUWE KOSTGANGERS’ MAAKT ZE NIET MEER MEE

Griffier Saskia Morsink stopt in Borne

11 Jaar lang was ze griffier bij de gemeente Borne. Binnenkort, om precies te zijn op 10 januari, verruilt ze deze unieke job voor de functie van inkoopadviseur IT bij de gemeente Enschede, haar woonplaats. “Dit kwam gewoon voorbij”, aldus de bijna 53-jarige Saskia Morsink kort en bondig. Feit is dat ze het na elf zware jaren eigenlijk allemaal wel welletjes vond en dit keer nadrukkelijk voor zichzelf en haar gezin wilde kiezen. “Thuis kwam het allemaal een beetje in het gedrang. En dan moet je keuzes maken. Gelukkig voelde Enschede vanaf het begin als een warm bad, net als Borne elf jaar geleden. Dat maakt het allemaal wat makkelijker,” licht ze even later toe.
 

Mooie periode

Tegelijkertijd komt ze er rond voor uit dat haar gevoelens nog dubbel zijn. Want ondanks haar fijne vooruitzicht meer tijd en aandacht aan haar gezin te kunnen besteden, kijkt ze ook terug op een hele mooie periode, waarin het in gang gezette proces van bestuurlijke vernieuwing en de burgemeestersbenoeming er met kop en schouders bovenuit staken. Zaken waarin de rol van griffier van cruciaal belang zijn. Als eerste onafhankelijk adviseur van de gemeenteraad en verantwoordelijk voor een optimaal besluitvormingsproces kon zij als geen ander haar stempel drukken op hetgeen er voorbijkwam.
 

“Heel simpel gezegd: ik moet er als griffier voor zorgen dat de raad haar werk zo goed mogelijk kan doen. Zij is dan ook feitelijk mijn werkgever. Gekscherend zeg ik weleens, ik heb 19 bazen. En met acht partijen in de raad - wat verhoudingsgewijs ongekend veel is – betekent dat ook behoorlijk veel werk. Bovendien is het de laatste jaren allemaal een stuk dynamischer geworden. De tijdsfactor wordt steeds belangrijker, processen ingewikkelder. Alleen het afgelopen jaar al hebben we 50 procent meer vergaderd dan het jaar daarvoor. Dus reken maar uit, ook de avonden stromen vol…”
 

Creatieve synergie

Ook kijkt ze met plezier terug op de twee gemeenteraadsverkiezingen die ze als griffier meemaakte. “Je neemt dan afscheid van raadsleden waarmee je vier jaar lang intensief hebt samengewerkt en even later krijg je weer ‘nieuwe kostgangers’. Dat zal ik dus in maart niet meer meemaken. Net zomin trouwens als het nieuwe Huis van Borne. Daar keek ik wel enorm naar uit, want ik had veel verwachtingen van de creatieve synergie die door het samengaan met het Kulturhus zou kunnen ontstaan.”
 

Dat de teneur van de raadsvergaderingen stilaan verandert, ontgaat haar niet. “Je ziet het in de Tweede Kamer, maar ook in onze eigen raad. Het wordt allemaal wat grimmiger en harder. Met als dieptepunt de vergadering in september over het AZC. Nou ja, áls we er maar van geleerd hebben”, klinkt het relativerend. In dat kader wil ze de (toekomstige) raad heel graag meegeven de regie te blijven houden op de eigen agenda en zich niet te veel door de waan van de dag te laten leiden.
 

“Ik hoop dat ze het lukt”, besluit ze. “Borne is een geweldig dorp, met een grote gemeenschapszin. Daar kan menig dorp jaloers op zijn en dat moet je met elkaar blijven koesteren.” Saskia verwacht dat er binnen niet al te lange tijd een interim griffier zal worden aangesteld om een half jaar lang de raad door de komende periode, met daarin de verkiezingen, te loodsen. Tot die tijd zal Stefan van de Graaf assistent-griffier, haar taken tijdelijk waarnemen. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

VVD Borne stelt kandidatenlijst vast

De leden van de VVD Borne hebben zaterdag 27 november de lijstvolgorde vastgesteld van de...
28-11-2021

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021

Raad behoudt bedenking bij zonnepark op...

Eigenlijk is iedereen wel content met de plannen voor een zonnepark op de vuilstortlocatie...
17-11-2021

Raad akkoord met nieuw contract Twence

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om het nieuwe contract met Twence B.V. voor de verwerking...
16-11-2021

Mieke Visser lijsttrekker SP

De SP afdeling Borne heeft tijdens een algemene ledenvergadering Mieke Visser tot lijsttrekker...
16-11-2021

Vernieuwend participatietraject Wensink-Zuid

Een onderdeel van de energievisie van Borne is het plan in hoofdlijnen om wijken aardgasvrij te...
15-11-2021