Weer gedoe om Maria Mediatrix
PLANNEN HERONTWIKKELING HEBBEN MEER TIJD NODIG

Weer gedoe om Maria Mediatrix

Er rust geen gelukkig gesternte op het Maria Mediatrix-complex in Azelo. Het voormalige AZC is de laatste tijd al vaker voer geweest voor heftige discussies, met name omdat er volledig bij verrassing tot twee maal toe het voornemen was op weer opnieuw asielzoekers in de gebouwen op te vangen, tegen eerdere afspraken in. Zoals bekend zijn die plannen, na een heleboel ophef, afgeschoten en resteert de opgave om iets te gaan doen met het complex, waar de gemeente inmiddels de eigenaar van is.
 

Een memo over de voortgang van de herontwikkelingsplannen was geagendeerd, weer teruggetrokken en vervolgens dinsdagmiddag ter kennisname aan de raad gestuurd. Ondertussen krijgen verschillende fracties vanuit Azelo vragen over waarom het zo stil blijft en hoe het eigenlijk staat met het proces?
 

Drie of vier initiatieven

Uit de memo blijkt dat de gemeente in gesprek is met drie initiatiefnemers. En wellicht met een vierde, die succesvol bezwaar heeft aangetekend tegen het proces van voorselectie. Alle plannen zijn een combinatie van functies: wonen (tijdelijk en/of permanent), werken of landbouw. Eigenlijk zouden de initiatiefnemers tegen het einde van dit jaar een uitgewerkt plan op tafel hebben. Maar daarbij loopt men tegen onduidelijkheden aan. Wat mag eigenlijk op die locatie? Duidelijke kaders zijn gewenst. En daar ontbreekt het nog een beetje aan. In 2013 zijn er wel kaders aangegeven, maar die moeten nader gepreciseerd worden, zodat het proces ook transparant en controleerbaar kan verlopen.
 

Uitstel

Dat heeft tijd nodig. Maar dat schuurt met de strekking van het besluit dat de raad in juli heeft aangenomen. Daarin staat dat het proces tot sloop is uitgesteld tot begin 2022. Zijn er geen goede uitgewerkte invullingen voor herontwikkelingen, dan zal het complex gesloopt worden. Over dat gegeven én het heen-en-weer schuiven van de memo over de voortgang ontstond dinsdagavond in het Politiek Beraad een discussie.
 

Verschil van mening

Leo Graafhuis (VVD) stelde voor om volgende week een inhoudelijk debat over de kwestie te voeren. “We hebben een nieuw besluit nodig om het proces te verlengen. Bovendien ontneem je inwoners de kans om in te spreken als er geen Politiek Beraad over de memo is.” Wethouder Michel Kotteman vond het prima om de voortgang Maria Mediatrix een volgende vergadering te agenderen, maar was het niet eens met Graafhuis over de noodzakelijkheid van een nieuw besluit. “Het besluit was indertijd om u te informeren over de voortgang voor 6 januari en dan te bespreken hoe het verder gaat met het proces. Ik doe precies wat u gevraagd heeft.”
 

Burgemeester Jan Pierik voegde er aan toe dat de nieuwe ontwikkeling van het AZC-gebouw een collegebevoegdheid is. “Het is aan het college of er gesloopt wordt of niet.” Of de raad daar ook zo over denkt is de vraag. In ieder geval zitten ze er bovenop en is zelfs het gejojo met een memo alle reden om aan de bel te trekken. (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Goedheiligman — 01 dec 2021

Vot met den Pröttel .
Rick — 01 dec 2021
Wat mij betreft de sloopkogel ervoor en zo snel mogelijk natuur ontwikkelen!
Hans — 01 dec 2021
Kan niet wachten op het moment dat er iets positiefs te melden valt over Kotteman. Hij moet zo langzamerhand toch wel weten dat het AZC een "gevoelig" dossier is. Pak het op, geef sturing, en toon visie!!! Maar weer is het een treurig, politiek geneuzel..
Lichtgeel hesje — 01 dec 2021
In 2013(!) zijn de kaders benoemd over de bestemming van deze locatie, maar nu blijken deze kaders 8 jaar(!) later nader gepreciseerd te moeten worden. Wellicht komt deze reactie (weer) negatief en/of zuur over in de ogen van een raadslid, maar hierover kun je met de beste wil van de wereld geen positieve dan wel zoete reactie geven ..
Henk — 01 dec 2021
Niet te geloven! Zelfs een burgemeester en wethouder houden zich niet aan gemaakte afspraken. Dit is goed voor de geloofwaardigheid en het vertrouwen. Als wij als burgers ons niet aan gemaakte afspraken houden krijgen we een dwangsom met de harde hand opgelegd. Niet te geloven!
En dan ook nog les geven aan eventueel toekomstige raadsleden. Ben nieuwsgierig naar het lesmateriaal. Praktijkvoorbeelden genoeg in Borne hoe het niet moet en waar veel van geleerd zou kunnen worden. Met name kunnen. Te triest voorwoorden.
wgkub — 01 dec 2021
en elke keer duikt diezelfde naam weer op!!
Ron Hartman — 30 nov 2021
Er was...... een besluit om het pand te slopen. Dat besluit werd onder harde voorwaarden, gesloopt. Moet nu ook het laatste beetje vertrouwen in de betrouwbaarheid van de democratie gesloopt worden?

Azc wordt ‘Landgoed Groot Azelo’

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria...
04-07-2022

Wethouders in de startblokken

Als het aan de partijen VVD, CDA en Borne-Nu ligt dan worden dinsdagavond Michael Geerdink...
04-07-2022

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022