Versnelling in afhandeling Wob-verzoek ‘Azelo’
NAAR AANLEIDING VAN INGEBREKESTELLING DOOR GBA

Versnelling in afhandeling Wob-verzoek ‘Azelo’

Zoals eerder gemeld heeft de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA) de gemeente Borne op 21 december 2021 in gebreke gesteld, wegens het niet tijdig beslissen op haar Wob-verzoek. Het verzoek is eind september 2021 ingediend, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De stichting vraagt om openbaarmaking van alle bestuurlijke en ambtelijke documenten, in de periode voorafgaande aan het besluit van het college om 300 vluchtelingen in Azelo op te vangen.
 

De beslistermijn van uiterlijk acht weken na het verzoek is verstreken en het GBA was te kennen gegeven dat het nog wel maanden kon gaan duren voordat de gevraagde documenten geleverd zouden gaan worden. Onacceptabel, vond GBA, en om die reden werd de gemeente officieel in gebreke gesteld. En dat betekent onder andere dat het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester alsnog binnen 14 dagen een beslissing op het wob-verzoek moeten nemen.
 

Versnelling

Dat gaat kennelijk niet lukken, maar het college wil het proces wel gaan versnellen en stelt de gemeenteraad voor om op 1 februari een besluit te nemen over het opheffen van de geheimhouding die de raad zichzelf heeft opgelegd, waarna de documenten – het zouden er meer dan 100 zijn – per direct kunnen worden overgedragen aan GBA. “Bovendien wil het gemeentebestuur graag transparant zijn over de gehele gang van zaken en daarom de periode waar het Wob-verzoek betrekking op heeft, namelijk 23 augustus tot en met 16 september 2021, uitbreiden naar (de raadsvergadering van) 28 september 2021”, zo valt er te lezen in een persbericht van de gemeente.

 

GBA niet in beroep

Voor het GBA is het nu voorgenomen besluit aanleiding om niet in beroep te gaan bij de rechtbank. Wim Jansen, secretaris van GBA: “We hebben de gemeente laten weten dat we afzien van een gang naar de rechter. Weliswaar duurt het antwoord nog weer vier weken langer, maar er is in ieder geval een harde datum genoemd en we zijn ook niet uit op een confrontatie. Bovendien gaat het allemaal nog weer langer duren als er ook nog ambtelijke inzet moeten worden gezet op het voorbereiden van een rechtszaak.”

 

Jansen is wel verbaasd over de verlenging van de periode waarop het Wob-verzoek betrekking heeft. “Daar hebben wij niet om gevraagd en het werd ons ook nog niet eerder aangeboden. Er zit wel iets raars in, want voor zover wij weten begon de geheimhouding van de gemeenteraad pas te spelen na ons Wob-verzoek. Dus had het verzoek gewoon afgehandeld kunnen worden als men onze periode had aangehouden.” (AJ)

 

Meer over het Wob-verzoek en de achtergronden daarvan in ons eerdere bericht: ‘Azelo’ stelt gemeente in gebreke

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
engelbert beltman — 06 jan 2022
er word geprobeerd om het op te schuiven tot na de verkiezing en om er dan toch asiel zoekers in te zetten want geld stinkt niet
Louis van Rasten — 06 jan 2022
De gehele gang van zaken stinkt en is geen zuivere koffie. Wat wordt hier verzwegen, wat probeert men in de doofpot te stoppen?
wgkub — 06 jan 2022
Het sprookjesboek van de Gemeente Borne.........met een kluitje in het riet.......zand in de ogen strooien.....en ga zo maar door, het is niet wat, het was niet wat, en het wordt niet wat!!
Ron Hartman — 06 jan 2022
Een dossier geheim verklaren (bv omdat anders speculanten vervelend gaan doen met voorkennis) hoort in een openbare Raadsvergadering bekrachtigd te worden door een Raadsmeerderheid.... of niet bekrachtigd. Het stempel geheim wordt zomaar gebruikt als de Raad niet oppast.... of ook gemakshalve toelaat.

De algemene gedachte in besturen lijkt te zijn dat geheim houden het beste werkt en mag, omdat het besluit zelf WEL in een openbare vergadering wordt genomen. Deze achterkamers rond het AZC werkten nu een keer niet. Het sein om geheim verklaren alleen nog te doen als Borne anders in gevaar komt?
Goedheiligman — 06 jan 2022
Wat wordt hier allemaal verzwegen ?
Lichtgeel hesje — 06 jan 2022
Zou het inderdaad verstandig vinden om als GBA zelf ook te checken wat zich in de periode 17/9 t/m 28/9 formeel cq informeel heeft afgespeeld met en tussen alle betrokken partijen. Het ongevraagd oprekken van een wob-periode verzoek door een overheidsinstantie is namelijk eerder uitzondering dan regel.....
henk — 06 jan 2022
Sorry, maar jullie laten je aan het lijntje houden lijkt het. Schandalig die arrogantie van de gemeente.

Wie zijn onze wethouders?

Na een tumultueus formatieproces heeft de gemeente Borne sinds 5 juli een nieuw college. Drie...
06-08-2022

Vertrouwen in gemeente opnieuw gedaald

Uit de peiling ‘Waar staat je gemeente’, die begin dit jaar heeft plaatsgevonden,...
02-08-2022

Maarten Hollander is de nieuwe griffier

Zo’n beetje midden in het tumult rondom de formatie trad Maarten Hollander (40 jaar) in...
20-07-2022

De portefeuilles zijn verdeeld

De wethouders David Vermorken (VVD), Michael Geerdink (CDA) en Martin Velten (Borne-Nu) zijn...
15-07-2022

Afscheid met een lach en een traan

Donderdag namen de wethouders Arno Spekschoor (CDA) en Michel Kotteman (GB90) formeel afscheid....
14-07-2022

Besluit toekomst azc uitgesteld

De gemeenteraad dwong dinsdagavond middels een motie af dat het besluit om met Leverink &...
13-07-2022