Varkensstal aan Oude Bieffel mag uitbreiden
‘GEEN GROND DE AANVRAAG TE WEIGEREN’

Varkensstal aan Oude Bieffel mag uitbreiden

Aan de Oude Bieffel 17 mag boer Robert Kuiphuis zijn biologische varkenshouderij uitbreiden met 110 gespeende biggen en 107 vleesvarkens. Het vergunde aantal dieren was respectievelijk 250 en 500. De biologische zeugen en de dekbeer zullen op een andere locatie gehouden worden, maar per saldo breidt het aantal dieren uit. Volgens de Omgevingsdienst Twente (ODT) is er geen grond om de aanpassing van de vergunning te weigeren en het college heeft dat advies overgenomen.
 

‘Strak in het jasje’

“Vanaf de zomer is de aanvraag gaan lopen”, legt burgemeester Jan Pierik uit. “In eerste instantie is gekeken of er een milieueffectrapportage nodig was, maar het ODT oordeelde dat er geen belangrijke gevolgen zijn voor het milieu. Vervolgens is gekeken naar het afgeven van een omgevingsvergunning en daarvan is de conclusie dat die niet geweigerd kan worden. Het bedrijf komt zo wel ‘strak in het jasje’, want de grenswaarden zijn nu wel bereikt.” Daarmee wordt met name de geurhinder bedoeld. Dat zou nog net acceptabel zijn voor de huizen aan de overkant van de Bornse Beek.
 

Langlopend dossier

De kwestie Oude Bieffel is een al langlopend en ingewikkeld dossier, waarbij de gemoederen van tijd tot tijd flink opliepen. Omwonenden vreesden voor stank-, geluid- en andere overlast van een biologische varkenshouderij aan de rand van de wijk Stroom Esch. Er zijn diverse rechtszaken over gevoerd. Bemiddelingspogingen om partijen nader tot elkaar te krijgen liepen op niets uit. Inmiddels is de biologische varkenshouderij een kleine vier jaar in bedrijf.
 

Omwonenden zijn geïnformeerd over het besluit. “Ik heb nog geen terugkoppeling gehad van de reactie”, zegt Pierik. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
bert beltman — 06 jan 2022
deze stank kun je ruiken maar andere stank niet maar geeft nog meer overlast
Ron Hartman — 06 jan 2022
Een dossier geheim verklaren (bv omdat anders speculanten vervelend gaan doen met voorkennis) hoort in een openbare Raadsvergadering bekrachtigd te worden door een Raadsmeerderheid.... of niet bekrachtigd. Het stempel geheim wordt zomaar gebruikt als de Raad niet oppast.... of ook gemakshalve toelaat.

Karin Scholten lijsttrekker GB90

Donderdag 20 januari is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgelegd aan,...
26-01-2022

GBA: ‘Vermoeden is alleen maar bevestigd’

“We zijn misleid en voor de gek gehouden”, dat is de reactie van...
25-01-2022

Arno Spekschoor wilde in oktober al ontslag nemen

In december liet wethouder Arno Spekschoor weten te stoppen als wethouder in Borne per 1 maart...
20-01-2022

Wob-stukken openbaar, toch veel onduidelijk

Als gevolg van het Wob-verzoek van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo is nu meer duidelijk over...
20-01-2022

Woeste gronden onder het azc

‘Het complex Maria Mediatrix is gelegen op voormalige woeste gronden’, staat te...
18-01-2022

D66 wil interpellatiedebat over financiën

Fractievoorzitter Ernst Janssen van D66 heeft onmiddellijk een interpellatiedebat aangevraagd,...
18-01-2022