Een andere kijk op de financiŽn van Borne
OMVANG GRONDEXPLOITATIES TREKKEN GROTE WISSEL

Een andere kijk op de financiŽn van Borne

Regelmatig zijn er vragen over hoe de gemeente Borne er nu financieel voor staat. Enerzijds ziet het college meer licht aan de horizon, voornamelijk door extra inkomsten vanuit het Rijk via het Gemeentefonds. Bovendien bleek het mogelijk enkele reserves vrij te spelen, die ter dekking van risico’s in de boeken stonden. Het gevolg is een sluitende begroting, ondanks forse investeringen. De Provincie, als toezichthouder, en de eigen accountant zien geen grote problemen in de financiële huishouding.
 

Anderzijds slaan diverse parameters in vergelijking met andere gemeenten alarmerend rood uit, waarschuwt BOP (Borns Onderzoek Platform) voor een te rooskleurig beeld vanuit de gemeente en kwam Borne onlangs zeer slecht uit een vergelijkend onderzoek van BDO accountants. Hoe zit het nu en waar precies zitten de verschillen in interpretatie? Dat de omvang van de grondexploitatie een zware wissel trekt op de boekhouding vindt men van alle kanten.
 

Redenering college

“De essentie van het negatieve beeld ten opzichte van de kengetallen, zoals door de VNG gehanteerd, is dat de verhouding tussen de omvang van de begroting (ca 70 mln.) en de omvang van de grondexploitatie (met een boekwaarde van ca 55 mln.) duidelijk maakt dat Borne ten opzichte van haar begroting en eigen vermogen een relatief zeer forse grondexploitatie heeft”, verklaart wethouder Financiën Arno Spekschoor namens het college.

 

“Dus de keuze van Borne voor de exploitatie van de Bornsche Maten maakt dat alle genoemde kengetallen (schuldquote, solvabiliteit en grondexploitatie) in de categorie (volgens VNG- normering) hoog risico vallen en dus slecht scoren in de BDO-ranking. De grote omvang van de grondexploitatie past overigens bij het beeld van een groeigemeente die volop investeert in woningbouw en voorzieningen. De kengetallen zullen als vanzelf een verbetering laten zien naarmate er meer bouwkavels worden uitgegeven.”
 

‘Appels en peren’

Ook in de interpretatie van BOP speelt de grondexploitatie een grote rol, maar dan in andere zin. “De baten en lasten van de grondexploitatie worden jaarlijks meegenomen in de begroting. Bij de jaarrekening echter worden de resultaten weggeschreven naar de balans. Op die manier vergelijk je eigenlijk appels met peren. Zonder de baten en lasten van de grondexploitaties zou de begroting jaarlijks een fors verlies tonen van zes miljoen per jaar”, legt Nico Busger Op Vollenbroek, vrijwilliger bij het onderzoeksteam, uit.

 

Vanwege de bijzondere situatie van Borne met de investeringen in de Bornsche Maten geeft dit volgens Busger Op Vollenbroek al snel een vertekend beeld. “Wij zijn van mening dat voor een zuiver beeld je consistent moet zijn in de weergave van de grondexploitatiecijfers en hebben de commissie BBV gevraagd of onze uitleg juist is en conform de strekking van het BBV.” (BOP)
 

De gedetailleerde bevindingen met bijbehorende cijfers en berekeningen zijn te vinden op de pagina’s van het Borns Onderzoek Platform.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 02 mrt 2022
Die spaarpotten worden nu kapot geslagen om boven de stand te blijven leven. Immers, investeren schrijf je over X jaar af. Tekort door teveel ambtenaren of ambities die te weinig effectief zijn bijvoorbeeld. Ook het schandalig hoge aantal (en kosten) die het bestuursclubje vormen.
ALS we een noodpot moeten breken, is de bevolking vast voorstander om dat de huidige vluchtelingen te schenken. Bezuinig zelf, opdat je kunt bijdragen, naast giro 555 natuurlijk! Dankzij de riante grondposities kan een spaarpot voor dit eenmalig goeie doel wel sneuvelen? Niet om tekorten te verbloemen.
Ron Hartman — 28 feb 2022
Maar Ernst, is het dan zo moeilijk om de andere partijen te laten inzien dat een reserve te vergelijken is met een spaarpot die je met een af andere K.. smoes kapot slaat en in een bodemloze put stort? Ja, dan heb je eenmalig je inkomsten (van de spaarpot) en uitgaven weer optisch in orde, maar varken geslacht en opgegeten, betekent domweg armer worden. Toch?. Je leencapaciteit neemt ook af, moet dat niet tot demonstraties leiden of aangifte van stelen van onze (van de burgers) spaarpotten? Een spaarpot kan wel een andere doel krijgen, maar je kunt hem maar 1 keer kapot breken, toch?
Ernst — 28 feb 2022
Ron, dat doet D66, overigens samen met veelal andere oppositiepartijen wo. De VVD, al jaren. Je moet alleen de meerderheid hebben om daar wat aan te doen. En dat in Borne????? Effin, het resultaat mag duidelijk zijn.
Ron Hartman — 28 feb 2022
Geschuif in de balans en niet via de V&W rekeningen, is in het algemeen een zondige bezigheid die vaak moet verhullen hoe zaken er echt voor staan. Afboeken op een reserve als balansboeking en zonder uitvoerige motivatie, is haast misdadig. De Raad beschikt niet over mensen die dit doorgronden?

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024

Gemeente wil toeristenbelasting invoeren

Als het aan het college ligt wordt er per 1 januari 2025 toeristenbelasting geheven op betaalde...
25-04-2024

Evenementen krijgen toch extra geld

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd een amendement unaniem aangenomen om evenementen...
24-04-2024