Herontwikkeling azc volgens planning door
VOLGENDE WEEK DIENEN PROJECTONTWIKKELAARS HUN PLAN EN BOD IN TE DIENEN

Herontwikkeling azc volgens planning door

Volgende week maandag moeten de vier initiatiefnemers, die wel iets zien in de herontwikkeling van Maria Mediatrix, hun definitieve plan en bod bij de gemeente inleveren. Dat was de planning voordat het voormalige azc in Azelo beschikbaar werd gesteld voor de opvang van Oekraïners en dat is nog steeds zo, blijkt uit de beantwoording van vragen die Mieke Visser (SP - foto in de tekst) aan het college heeft gesteld.
 

Half juli maakt het college vervolgens een keuze voor één van de kandidaten, waarmee een intentieovereenkomst wordt aangegaan. In die overeenkomst zal wel enige flexibiliteit worden ingebouwd met betrekking tot de opleverdatum, omdat het immers nog onduidelijk is hoe lang de noodopvang van Oekraïners nodig is. Vooralsnog wordt de einddatum van de intentieovereenkomst opgeschoven naar 1 januari 2024. Overigens is het ook nog mogelijk dat het college in geen van de plannen iets ziet.

 

Kleinschalige opvang asielzoekers

Mieke Visser wilde ook weten welke concrete stappen het college gaat ondernemen om te komen tot alternatieven voor huisvesting van vluchtelingen en statushouders, ‘zodat de discussie over het wel of niet in gebruik nemen van het complex Maria Mediatrix niet opnieuw hoeft te worden gevoerd’. 
Het college laat daarop weten in gesprek te zijn met woningcorporatie Welbions om op ‘korte termijn extra woonruimte in de vorm van tijdelijke huisvesting voor statushouders mogelijk te maken’. Er wordt daarvoor gezocht naar locaties binnen de kom van Borne. ‘Het hoofdstuk ‘Asielopvang in Maria Mediatrix' is definitief gesloten’, aldus het college.
 (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 19 mei 2022
Putin heeft een deel van de graanschuur, de grootste kerncentrale en mijnen gejat en miljoenen vluchtelingen opgejaagd. Einde discussie Paul
Paul Cohn — 19 mei 2022
…” Vluchtelingen zitten weer in het AZC. Ditmaal vooral uit zucht naar voedsel en energie”….
Wat een misleiding. In Borne is al jaren geen AZC meer: Borne vangt Oekraïense vluchtelingen op in de Zwanenhof en in Maria Mediatrix. Dat oorlogsslachtoffers hier zouden komen “uit zucht naar voedsel en energie” zegt meer over de schrijver dan over hun doodsangst voor hen, die hun naasten vermoorden, hun land platgooien en hun bestaan te gronde richten: te min om op te reageren.
Ron Hartman — 19 mei 2022
Schafte jij al een accu voor de nacht aan? Hoe duur was die incl montage? En ga je ook een accu kopen voor de wintermaanden? Laten we snel teruggaan naar Mezo. Windturbines langs het Vloedbelttraject aan de A35 zijde.
Paul Cohn — 19 mei 2022
Opslag van zonne-energie voor gebruik gedurende de nacht: en dat zegt iemand met een joekel van een accu in zijn autootje en nul zonnepanelen op zijn dak:
https://kosten-thuisbatterij.nl/elektrische-auto-gebruiken-als-thuisbatterij/
Ron Hartman — 19 mei 2022
@Paul: Je produceert in de zomer energie die je niet gebruikt in je relatief kleine woning en die steeds vaker vanwege ieders zucht naar geldelijke vergoeding (saldering) het net verstoort.. Gelukkig ben je geen grootgebruiker of stroomopwekker, dus dat is peanuts bij jou. In de winter vraag jij net als ieder ander om bij kou en duisternis, ff stroom aan jou te leveren. De zonnepanelen doen dan niets, dus; kolen of wind. Putin gunnen we toch geen export van gas meer? Vluchtelingen zitten weer in het AZC. Ditmaal vooral uit zucht naar voedsel en energie. Mahatma Gandhi wist zeker af van het bestaan van windmolens. Je weet wel, die klassiekers voor toen er nog maar weinig mensen waren. Mahatma gaf naar ik weet, geen adviezen over geboortebeperking.
Paul Cohn — 19 mei 2022
atlasleefomgeving toont NO2-concentraties in µg /m3, Rond Azelo boven de Kuipersweg donker geel. Het RIVM ververst die kaart ieder uur.
Daar wordt niet gebouwd en zijn geen koeien. Wél racen 1.000-en motorvoertuigen met de toegestane snelheid -of meer- langs “Maria Mediatrix”. Staatssecretaris Dijksma schreef de 2e Kamer al in 2016 dat die emissies tot 600% hoger zijn dan de overheid meende:
https://adoc.pub/de-voorzitter-van-de-tweede-kamer-der-staten-generaal-binnend1ceddb0538268ee70122c51ccfa37fc6546.html
RIVM meet daar samen met een aanwonende : zie https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
en
www.borneboeit.nl/index.php?id=82141&searchstr=jos+van+den+oever

Pal boven knp. Azelo is met een meter van vakgroep Luchtkwaliteit van Wageningen-UR al 4 j geleden in de ochtendspits fijnstof PM10 gemeten:
Wilt u dat niet weten? dan bent u in goed gezelschap: de overheid ook niet…
paul Cohn — 19 mei 2022
Het gemiddelde stroomverbruik per woning in Borne was in 2020 3050 kWh/j. https://allecijfers.nl/gemeente/borne/#100-onderwerpen
Ons 2-pers.-huishouden verbruikte 1571 kWh en onze 8 PV-panelen leverden 1781 kWh terug.
Wie overal zonneweides wil plaatsen - die ‘s nachts géén en ’s winters amper energie opwekken- en ertussen windturbines ten koste van woningbouw- heeft nooit van Mahatma Gandhi gehoord:
“De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”.
Alle windMOLENS in Nederland staan op www.molendatabase.nl/ en alle windTURBINES inclusief ashoogte op www.atlasleefomgeving.nl/kaarten >> windturbines (december 2021)
Ron Hartman — 19 mei 2022
@Hans van Hasselt. Lees ik nou een dubbele boodschap in je reactie? Borne heeft nog ruimte over voor de specifieke en tijdelijk opvang vanwege Rusland en tegelijkertijd moet er weer een opvangcentrum ontwikkeld worden met het stempel Flexwoningen? Dat is een laatste hoop in bange dagen en een status nul voor ook moeilijke andere doelgroepen. Waarom in hemelsnaam niet zo'n complexje in de Bornse Maten? Dat is op korte termijn te doen. Hoelang de oorlog duurt is niet te voorzien en windmolens zijn toch geen issue meer na het Russisch gas als pressiemiddel? Andere invulling dus dan de geheime opdracht naar flexwonen in het AZC?
Hans van Hasselt — 18 mei 2022
Voor flex woningen voor statushouders en andere woningzoekende. Is zonder info aan de bewoners of de gemeenteraad de grond van het Ridderspoor gratis ter beschikking gesteld aan Welbions, die binnen kort met een invullingsplan moeten komen. Gaan we met de zoektocht naar kleinschalige opvang voor asielzoeker de zelfde kant uit of worden de omwonende en de raad nu wel geïnformeerd. Want ook hier is de nood hoog en slapen de asielzoekers soms buiten de hekken van het opvangcentrum in ter Apel. Terwijl er hier in Borne Bedden voor Oekraïners leeg staan die waarschijnlijk nooit opgevuld zullen worden en zo ter beschikking gesteld zouden kunnen worden.
Ron Hartman — 18 mei 2022
Na de dure Putin lessen, de energieprijs explosies en gasschaarste wordt toch hopelijk wel de extra eis gesteld om langs het Vloedbeldtraject aan de kant van de A1 en A35 zoveel mogelijk hoge windturbines op te stellen? Eerst dat principebesluit en dan pas bouwplannen teneinde latere claims te voorkomen? Bouwen voor specifieke doelgroepen op die plek is ongewenst. Dan had er ook een AOC kunnen blijven.

Azc wordt ‘Landgoed Groot Azelo’

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria...
04-07-2022

Wethouders in de startblokken

Als het aan de partijen VVD, CDA en Borne-Nu ligt dan worden dinsdagavond Michael Geerdink...
04-07-2022

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022