Vertrouwelijke vergadering over ’t Wooldrik
D66 VINDT OPENBAARHEID VAN DE DISCUSSIE OVER HET PROJECT VAN GROOT BELANG

Vertrouwelijke vergadering over ’t Wooldrik

Op 24 januari is er voor de raad een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de laatste stand van zaken over project ’t Wooldrik wordt gedeeld. Vermoedelijk zal dan ook duidelijk zijn wat de daadwerkelijke kosten gaan zijn in de huidige marktomstandigheden. Het Politiek Beraad, volgend op de informatiebijeenkomst, is echter besloten. D66 vindt dat ongewenst.

 

‘Belang openbaar debat’

Ernst Janssen: “Gelet op de aard en de omvang van het project, en met name de consequenties daarvan voor zowel de gemeente maar ook voor onze inwoners, is het naar het oordeel van D66 om meerdere redenen van belang dat deze discussie in een openbaar debat zal plaatsvinden. Met name omdat in het recente verleden is gebleken dat op basis van de laatste bouwkundige indicaties de aanvankelijk geraamde investeringen bijna 100 procent hoger kunnen uitkomen dan aanvankelijk werd geraamd. Dat dan nog los van de verlate oplevering, om nog maar niet te spreken over de hoogte van de teruggave van de btw, van aanvankelijk ruim 5 miljoen naar het nu vermelde bedrag van ca. 2 miljoen.”
 

De partij vindt het ‘zowel democratisch alsook van publiek belang dat alle relevante informatie in het openbaar aan de orde komt’. Janssen wil van het college weten waarom ervoor is gekozen de discussie in de raad over ’t Wooldrik vertrouwelijk te houden.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 06 jan 2023
@Ricardo: er is veel gezegd maar weinig transparant geantwoord.
Henk de Vries — 05 jan 2023
Wat wordt hier verzwegen? Dit ruikt naar de misdaad . Alweer worden wij als inwoner van de gemeente Borne besodemieterd !! Transparant opstellen zegt men dan . Yeah Right !!
Ton Huiskes — 05 jan 2023
Jammer - een gemiste kans voor de gemeenteraad - waarom dez geheimzinnige manier van doen? Het zwembad, gebruikt door iedereen, is met gemeenschapsgeld gebouwd of zie ik dit verkeerd. Openheid van zaken is gewenst en inderdaad er zijn in den lande zwembaden die duidelijk meer aan de huidige eisen voldoen en dit betekent zo energiezuinig mogelijk bouwen. De kosten zullen ongetwijfeld hoger komen te liggen, maar dat is op zich niet iets waarover we verbaasd kunnen en zullen zijn.
Open communicatie naar de burgers toe kan en moet beter, en zeker in Borne.
Ron Hartman — 05 jan 2023
Heel misschien is de huidige rekening voor de energie toch zaak om de isolatienormen aan te passen en wordt de discussie daarover gesmoord. Het ontwerp stamt nog uit de oude tijd en de vergunning zou nu nooit meer (mogen) worden verleend. Dat moet je ook niet meer willen!
Bart Bergman — 05 jan 2023
De schaamte voorbij.
Paul Cohn — 05 jan 2023
de moderne manier om ook in ons land zwembaden duurzaam en beduidend goedkoper te verwarmen met restwarmte uit de omgeving ontgaat deze voor-vorige generatie raadsleden blijkbaar.
De pionier in Overijssel, Tijenraan in Raalte, doet het al 8 j en toont het resultaat op een display: niet in een besloten vergadering, maar voor iedereen zichtbaar in de hal van het sportcomplex.
www.gbraalte.net/informatiescherm-tijenraan-toont-energiebesparing/
Dirk — 04 jan 2023
Dit kartel-college is een 1:1 afspiegeling van het Haagse gebeuren als het gaat om het informeren van inwoners, namelijk NIET!! Er zijn immers voorbeelden hiervan te over inmiddels. Inwoners worden slechts geacht de portemonnee continu te trekken voor lokale megalomane projecten, voortvloeiende uit persoonlijke dan wel partij-agenda's. Verder wordt u geacht de mond te houden en zich niet met belangrijke bestuurlijke kwesties te bemoeien. Wij zien u als lokale bestuurders graag weer in de weken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, dan staat u vanzelfsprekend weer volop in onze belangstelling en staan wij als politiek weer volop in uw dienst. Keep on dreaming als burger als je dit laatste nog voor een cent serieus neemt.....

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023

‘Als het spaak loopt, dan krijgen we echt onrust’

Er zijn drie nieuwe onderzoeklocaties voor tijdelijke woningen aangewezen. Dat roept, net als de...
15-11-2023

Netjes binnen de lijntjes plakken

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen al...
14-11-2023