‘Weinig overlast Scholtenhof’
ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN LOKAAL BHZ

‘Weinig overlast Scholtenhof’

“Er is de afgelopen jaren nauwelijks overlast geweest voor de omgeving van zorglocatie Scholtenhof”, antwoordt het college op vragen van Lokaal BHZ. Directe aanleiding voor de vragen is de uitbreidingsaanvraag van zorginstelling Actolei, dat het aantal zorgeenheden voor mannen met een verstandelijke beperking, in combinatie met gedragsproblemen, wil uitbreiden van 38 naar 48 plaatsen. Bert Oude Lansink vroeg onder andere of een hogere concentratie van bewoners op hetzelfde grondoppervlak geen grotere kans op escalatie zou geven.
 

Overlastmeldingen

Bij de politie heeft het college gevraagd naar het aantal overlastmeldingen tussen 2018 en heden. “In het gebied rondom de Scholtenhof komen geen meldingen voor, waaruit zou blijken dat de buurt daadwerkelijk overlast ervaart door de instelling zelf. In de genoemde periode zijn vijf meldingen van overlast of verdachte situaties gedaan waarvan er twee een link hadden met de Scholtenhof/Actolei. Dat betrof voertuigen, waarvan de melder vond dat deze op verdachte wijze in de omgeving waren geparkeerd."

 

"In de afgelopen vijf jaar zijn er 23 geregistreerde meldingen op het terrein van de Scholtenhof/Actolei zelf geweest. Deze incidenten veroorzaakten geen overlast voor de buurt. Meer bewoners op de locatie kan een grotere kans op meer escalaties geven, maar de aflopen vijf jaar is er nauwelijks overlast geweest voor de omgeving van de Scholtenhof. De incidenten op het terrein hebben zelf geen overlast veroorzaakt voor de omwonenden of zijn geen risico geweest voor de openbare orde en veiligheid in Zenderen”, laat het college weten.
 

Tbs-ers

Zorgen zijn er met name over cliënten met een justitiële achtergrond. Bijvoorbeeld mannen in de laatste fase van hun tbs-traject. In een gesprek met BorneBoeit gaf Actolei bestuurder Henry Wullink aan dat er afspraken bestaan met de gemeente dat het maximum aantal van dit type bewoners 10 is, maar in de beantwoording zegt het college dat er in de vergunning geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de diverse doelgroepen. Volgens het college wordt er echter vooraf heel zorgvuldig getoetst of tbs-ers zonder risico geplaatst kunnen worden in de Scholtenhof, waar het beveiligingsniveau laag is. Recidivecijfers zijn niet voorhanden, maar zouden naar inschatting laag zijn.
 

Besloten vergadering

Over het aantal toegestane zorgplaatsen in Zenderen bestaat wat onduidelijkheid. Het bestemmingsplan repte van 20 zorgeenheden, maar op dit moment zijn er al 37 cliënten. “Er is een tijdje een discussie geweest over de definitie van ‘zorgeenheid’, dat was voor meerdere uitleg vatbaar”, verklaart wethouder Martin Velten. “Dat is in het bestemmingsplan hersteld, maar toen was er al een situatie ontstaan met meer bewoners. In zo’n geval geldt het zogenaamde ‘overgangsrecht’ en moet je de nieuwe situatie accepteren.” In mei is er een besloten bijeenkomst in de raad geweest. Wat daar besproken is blijft geheim, maar vermoedelijk betreft dit de ‘legalisatie’ van de bestaande situatie.
 

De gevraagde uitbreiding naar 48 plaatsen valt in ieder geval niet binnen het huidige bestemmingsplan. “Dat is een verruiming en daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig”. Het proces daarvoor is in gang gezet door de formele aanvraag tot een omgevingsvergunning door Actolei. Normaal gesproken duurt een dergelijk proces 26 weken. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Emma — 15 jan 2023
Tuurlk, nog meer rotzooi naar Zenderen halen. Pik in die subsidie.
En hoezo geen zorgen maken? Er loopt nog een rechtzaak tegen Wilfred Flokstra, ook een oud inwoner. Ook iemand met een "verleden". En weer het leven van een meisje kapot gemaakt. Het wordt allemaal onder het tapijt geveegd.
En zo zijn er meer daar met een verleden.
Er moet eerst weer wat gebeuren.
Maar laat deze gajes maar in het gemeentehuis wonen. Mooi plekje voor ze.
Henk de Vries — 15 jan 2023
Ik sluit mij aan bij de reactie van de Heer B. Bergman .
Prima verwoording !
Bart Bergman — 14 jan 2023
Ik persoonlijk hoop dat de heer Omtzigt landelijk mee gaat doen bij de volgende verkiezingen.

En dat hij dan voldoende stemmen krijgt om zich effectief bezig te gaan houden met het herstellen van de democratie en de parlementaire controle want zoals het nu gaat is een gotspe.

Dit middelvinger kabinet met z'n gelieg en z'n dictaten.
De minachting en de arrogantie die van deze lui uitgaat richting de 2e kamer en het volk is ongelooflijk.
De Bornse raad gaat daar rucksichlos in mee.

Ze kunnen een voorbeeld als de heer Omtzigt goed gebruiken.
Het zou Borne goed doen en mij in ieder geval.


Bart Bergman — 14 jan 2023
Rutte heeft het " goede " voorbeeld gegeven en deze lui volgen dat op.

Kijk wat Trump en zijn kliek wereldwijd hebben veroorzaakt.
Dirk — 14 jan 2023
Lees ik nou dat er in mei '22 over dit onderwerp (ook al) een besloten bijeenkomst met de raad is geweest? Heeft de oude raad hiermee over haar graf geregeerd, zoals al meer is gebeurd met diezelfde raad, of is dit al met de huidige raad geweest? Het gaat mij niet eens meer over het onderwerp an sich, maar om de gehanteerde manier van werken van politiek Borne, wat niet meer of minder is dan een afspiegeling van de landelijke politieke werkwijzen. Verzoek aan datzelfde politiek Borne: heb het aub niet meer over transparantie in handelen, want er zullen er nog maar bitter weinig zijn die dit voor waarheid zullen aannemen, ofwel politieke integriteit ammehoela.....

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024