Ontwerp Vloedbeltverbinding ter inzage
TOELICHTING EN BEANTWOORDING VRAGEN DOOR PROJECTTEAM

Ontwerp Vloedbeltverbinding ter inzage

Het ontwerp voor het Provinciaal Inpassingsplan Plan (PIP) Vloedbeltverbinding ligt ter inzage tot 22 februari. Belangstellenden konden woensdag in Erve Hondeborg een toelichting krijgen bij de plannen en de diverse inpassingsoplossingen die er zoal bedacht zijn.
 

Crematorium content met beplantingsplan

“Er is veel tijd besteed om de weg zo mooi mogelijk in te passen”, vertelt projectleider Ingrid Lammers (links op de foto boven). Zo is er een landschappelijke wal ingetekend bijna vanaf Reinten Infra helemaal tot aan de rotonde met de Braamhaarstraat. “Om zicht en geluid op de weg vanaf Zenderen en Borne weg te nemen.”

 

Met het crematorium zijn uitgebreide gesprekken gevoerd. Er werd gevreesd dat het zicht vanuit de aula’s op een rustig en weids landschap ernstig zou worden aangetast. “We hebben samen met het crematorium en landeigenaar Twickel een mooi beplantingsplan opgesteld, waardoor er vanuit het crematorium geen zicht op de Vloedbeltverbinding zal zijn. Verder is in overleg besloten de Azelerbeek te verleggen. Partijen zijn er content mee en waarschijnlijk kunnen we volgend jaar al beginnen met de aanleg van de beplanting.”
 

Compensatie bomen

De Vloedbeltverbinding zal, in tegenstelling tot eerdere plannen, achter Reinten Infra langs gaan om de A1/A35 bij Borne West te bereiken.

 

Bij Bornerbroek is ervoor gekozen om de es ‘in te snijden’. Dat wil zeggen dat de nieuwe weg er lager komt te liggen dan het omliggende landschap. Na twee rotondes tussen Almelo en Zenderen vervolgt de route in een ‘kleine boog’ om Zenderen richting Albergerweg. “We proberen daar zo veel mogelijk de bestaande houtwal in stand te houden en waar dat niet kan zal een nieuw deel houtwal geplant worden.” Langs het traject komen zogenaamde ‘gestrooide bomen’. Niet strak als laanstructuur maar verspreid in groepjes. “Alle bomen die verdwijnen door de aanleg worden in het gebied zelf gecompenseerd. Daar waar het kan komen er bomen bij, zoals op het stuk Albergerweg vanuit Zenderen richting Vloedbeltverbinding.
 

Verkeerseffecten

Er is inmiddels ook een nieuw verkeerseffecten onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de verwachte verkeersreductie op de N743 door Zenderen nog groter is dan al gedacht en dat geldt ook voor het stuk van de huidige rondweg door Borne.

 

Wat wel tegenviel was het effect op het verkeer op de A1/A35. “Dat komt uit op ongeveer 2 procent. Niet zo veel als we gehoopt hadden. Het was één van de drie doelstellingen van de Vloedbeltverbinding. Maar de andere twee, Zenderen ontlasten en een bijdrage aan een robuust regionaal wegennetwerk, worden ruimschoots gehaald.”
 

Constructieve omwonenden

Niet iedereen is even blij met de weg. “Het is ook heel begrijpelijk. Als je eerst geen weg had en er nu een voor deur, dan ga je er natuurlijk op achteruit. Daar moet je ook eerlijk over zijn. We proberen de negatieve effecten zo beperkt mogelijk te houden. En ik moet zeggen dat veel mensen er hier heel constructief in zitten. De weg heeft soms een grote impact, maar we horen ook veel begrip voor de argumenten waarom de weg er moet komen. Alle respect voor de mensen in het hele gebied!”
 

Besluit Provincie na de verkiezingen

De planning is nog steeds dat de eerste schop in 2025/2026 in de grond gaat. Definitieve besluitvorming in de Provincie zal echter pas ruim na de verkiezingen plaatsvinden. “Dat is jammer, maar je moet ook de tijd nemen om verbeteringen door te voeren. We willen het zorgvuldig doen, maar ook wel de vaart erin houden omdat de onzekerheid over de weg al zo lang duurt.” (AJ)

 

Meer informatie op de website van de provincie.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Nathan — 26 jan 2023
@H
Je kom daar van het viaduct af van afrit Borne-West. En zo is er een veel soepelere overgang tot de andere weg en ook de mogelijkheid dat auto's stil kunnen staan voor de rotonde zonder dat de snelweg vast dreigt te gaan staan.
Als het goed is komt er straks veel meer verkeer over de rondweg, dus er zal soms even gewacht moeten worden, dat is onvermijdelijk.
H. — 26 jan 2023
Is voor die vreemde lus bij Reinten nu niet iets simpelers te bedenken? Lijkt me bijzonder verwarrend te worden….
H. — 26 jan 2023
Is voor die vreemde lus bij Reinten nu niet iets simpelers te bedenken? Lijkt me bijzonder verwarrend te worden….

Invoering toeristenbelasting een feit

Per 1 januari 2025 gaan toeristen ook in Borne toeristenbelasting betalen op overnachtingen....
29-05-2024

Borne gaat niet akkoord met afspraken windenergie

De gemeenteraad heeft dinsdagavond uiteindelijk niet ingestemd met de programmeringsafspraken...
29-05-2024

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024