Raad: ‘Flexwoningen voor 15 jaar, punt’
RAAD ONDERKENT NOODZAAK TIJDELIJKE WONINGEN, MAAR WIL DUIDELIJKE RICHTLIJN TERMIJN

Raad: ‘Flexwoningen voor 15 jaar, punt’

De gemeenteraad kreeg met een bijna unaniem aangenomen amendement de gevraagde zekerheid dat plannen voor flexwoningen als harde voorwaarde meekrijgen dat ze er voor maximaal vijftien jaar zullen staan. In de startnotitie stond ‘15 jaar met een optie tot verlenging met nog eens 15 jaar’ en daar vielen veel fracties over.
 

Duidelijkheid

Rose Headley (GB90): “We moeten voorkomen dat ze ongewild permanent worden.” Leo Graafhuis (VVD): “Wees nog één keer heel duidelijk: maximaal 15 jaar.” Bert Oude Lansink (LBHZ): “Bij een eventueel vooruitzicht van 30 jaar zijn wij voorstander van meer passende permanente bouwplannen.” Volgens Ernst Janssen (D66) zaten er de nodige juridische angels en voetklemmen aan een langere termijn dan 10 jaar en ook Bo ter Braak (CDA) had zo haar bedenkingen: “Kunnen we de termijn niet van tevoren vastleggen, zodat straks niemand voor verrassingen komt te staan?”
 

‘15 jaar en daarna over en uit’

Wethouder Martin Velten legde uit dat de flexwoningen er ‘in principe’ voor 15 jaar staan en dat bij een mogelijke verlenging er weer een nieuwe procedure zou worden gestart. Maar daar nam niet iedereen genoegen mee. Rose Headley: “Tegen die nieuwe procedure kan dan de raad bijna geen ‘nee’ zeggen.” Leo Graafhuis vond het een ‘vermoeiende discussie’ worden. “Zeg gewoon 15 jaar!” En daar was Henk van den Berg (Borne-Nu - foto in tekst) het helemaal mee eens. “Ik hoor toch iedere keer weer mitsen en maren. Kunnen we niet zeggen: ‘We gaan voor 15 jaar en dan is het over en uit’?” En dat werd middels een amendement dus afgedwongen.
 

2024 en verder

Verder vanuit de raad vooral onderkenning van de noodzaak van tijdelijke woningen om de krapte op de woonmarkt snel te verlichten. Ook aandacht voor een zorgvuldig communicatie- en participatietraject en nu alvast nadenken wat er na de 51 flexwoningen in 2023/2024 moet gebeuren op het gebied van tijdelijke woningen. Frans Schoon (SP): “Na deze 51 moeten er nog vele volgen. We moeten vooruitkijken.” Dat komt allemaal nog. Plannen voor 2024 en verder volgen later.
 

De Startnotitie Flexwonen werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
 

Opnieuw besloten vergadering over ‘t Wooldrik

En daarna gingen de deuren weer dicht en kon de pers naar huis. Opnieuw een besloten vergadering over project ’t Wooldrik. De verklaring daarvoor kwam vanmiddag met het volgende persbericht: “De gemeente Borne werkt aan project ’t Wooldrik. Dit project bevat zowel een nieuwe school als een sportcomplex. Inmiddels is de definitieve offerte van de aannemer ontvangen. Deze offerte heeft veel vragen opgeleverd. De verschillende vraagstukken die uit de offerte voortkomen worden momenteel nader onderzocht. Dit vraagt helaas meer tijd dan voorzien. Binnenkort verwacht de gemeente over dit project meer duidelijkheid te kunnen geven.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Henk de Vries — 07 feb 2023
Komen er geluidsschermen voor de bewoners aldaar in de omgeving ?
Af en aanrijden zal overlast geven .
Bart Bergman — 02 feb 2023
Goedkope truc.
Ron Hartman — 01 feb 2023
Het ontwerp van t Wooldrik is door de huidige architect zodanig anders geworden dat voor de kosten daarvan slechts een schietgebed uitkomst kan brengen. Ook leuk dat de energie, isolatie en installaties (voor het zwembad) niet zijn opgenomen in de kosten.
Boarn — 01 feb 2023
Zou dan de eerste keer zijn dat ze een afspraak nakomen. Zie dossier AZC.
Fons Lohuis — 01 feb 2023
Gelukkig worden we als inwoners dankzij onze onvolprezen lokale nieuwssite BorneBoeit wel geinformeerd over een wederom besloten raadsvergadering over 't Wooldrik. Als je als inwoner op de publieke tribune zit of thuis via de pc de raadsvergadering volgt, word je door de voorzitter hartelijk welkom geheten. Vervolgens krijg je de mededeling dat er een agendapunt over 't Wooldrik wordt toegevoegd en dat dat onderdeel besloten is. Er is geen enkele uitleg of toelichting waarom dit noodzakelijk is. Ook het persbericht dat blijkbaar vlak voor de vergadering is uitgebracht is nietszeggend. Het gaat over " vraagstukken die nader moeten worden onderzocht." Het zal ongetwijfeld gaan over de hoogte van de verschillende kostenposten en niet over bouwtechnische details. De nieuwe wet Open Overheid is in Borne nog niet echt geland.
Herman — 01 feb 2023
Verstandig nu in deze dure en onzekere tijd op de rem wordt getrapt bij het Wooldrik. Veel mensen die op of onder de armoedegrens leven zitten echt niet te wachten op prestieuze projecten van het college zoals het Wooldrik of een nieuw gemeentehuis.
Bijkomend voordeel is dat het Wooldrik nu een pracht locatie is voor de flexwoningen en het is overigens maar voor 15 jaar. Trouwens ook geldverkwisting als we de kosten per jaar terug rekenen. Dat hebben onze rekenmeesters vermoedelijk nog niet gedaan. Ik als eenvoudige burger zou kiezen voor definitieve sociale woningbouw. Of hebben we dan te maken met wijziging van bestemmingsplannen enz.?
Bornenaar — 31 jan 2023
En wie van de raad gaat over 15 jaar de bewoners er uit zetten? Je kunt op je klompen aanvoelen dat dit niet houdbaar is.
Veelzeggend dat de raad hiermee genoegen neemt.
Dominique — 31 jan 2023
Sorry 15 jaar 😉
Dominique — 31 jan 2023
Woningen neerzetten voor 15 jaar wat is het idee hierachter? Over 15uur zijn er toch ook flexwoningen nodig?

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024