Onrust over huishoudelijke hulp
GEMEENTE SPREEKT VAN ‘ONJUISTE INFORMATIE’ DOOR THUISGENOTEN/BTK

Onrust over huishoudelijke hulp

In de laatste weken van het vorige jaar regende het telefoontjes bij de gemeente Borne over de huishoudelijke ondersteuning die vanaf 1 januari geregeld zou moeten zijn door vijf aanbieders die via een aanbestedingsprocedure waren aangewezen. Thuisgenoten/BTK, de grootste aanbieder van huishoudelijke ondersteuning in Borne, zat daar niet bij. Het betekende voor veel inwoners en thuiszorgmedewerkers een switch naar een andere organisatie. Eind november hadden alle inwoners die thuishulp krijgen de keuze gemaakt voor een nieuwe aanbieder. Personeel kon onder dezelfde voorwaarden bij een nieuwe werkgever aan het werk.

 

Mail van Thuisgenoten zorgt voor onrust

En toen was daar ineens een mail van Thuisgenoten aan de werknemers dat er ‘witte rook’ was voor een overname per 1 januari van een van de gegunde partijen door Thuisgenoten waardoor cliënten en werknemers niet hoefden over te stappen. Het gevolg was grote onrust en telefoontjes van mensen die dan toch maar weer terug wilden naar hun vorige aanbieder of werkgever.

 

‘Raar spel’

Maar volgens wethouder Michael Geerdink is er tot op de dag van vandaag nog geen sprake van een overname. “Het is niet geregeld. Die informatie was gewoon niet juist.” Contracten overzetten naar Thuisgenoten kan niet. “Het is geen gegunde partij. Als er een overname komt, die er dus nu nog niet is, dan ben je zo een paar weken verder. Nu is het bijvoorbeeld nog helemaal niet helder of het over een fusie of een overname gaat of onder welke naam de partij verder zou willen gaan. Maar het heeft wel tot onnodig veel onrust geleid.” De wethouder is er niet blij mee. “Het is een heel raar spel. Dit moet je mensen niet aan willen doen. Nu roep je iets en ontregelt de boel. Met welk doel? Daar heb ik persoonlijk veel moeite mee.”

 

Wachtkamerregeling

Die wachtkamerregeling komt erop neer dat als de gegunde partijen de zorg niet rond krijgen, door bijvoorbeeld gebrek aan personeel, dat dan alsnog een volgende op de lijst huishoudelijke hulp in de gemeente mag aanbieden. In het geval van Borne is dat Thuisgenoten/BTK die net buiten de aanbestedingsprocedure viel. “Op dit moment is het aanbod door de vijf gegunde partijen voor 98 procent dekkend”, weet Geerdink. “Over de twee procent waar nog geen oplossing voor is vindt goede afstemming tussen de partijen plaats. Ik verwacht hierbij geen grote problemen. Je hebt het over 2 of 3 medewerkers waar het nog op vastzit. We merken dat de organisaties elkaar helpen. Ze zijn goed bezig.”

 

‘Niet op de kop zetten’

Een en ander heeft tot gevolg dat de wachtkamerregeling niet ingezet hoeft te worden of kan worden. “Eigenlijk valt mij die 98 procent dekking heel erg mee. Het is in ieder geval geen reden om de hele boel weer op de kop te zetten.” De mail van Thuisgenoten op 18 december heeft echter weer voor veel onduidelijkheid gezorgd. “Het raakt mensen echt. Mensen hebben het erover en weten niet wat ze moeten doen. Als je dat veroorzaakt op basis van goede informatie dan is het nog tot daaraantoe. Maar die overname is gewoon nog niet geregeld.”

 

De wethouder raadt inwoners aan om voorlopig in ieder geval te blijven bij de keuze die gemaakt is voor een nieuwe aanbieder. “Als er een overname komt kun je altijd nog bekijken wat je gaat doen. Op dit moment is de huishoudelijke hulp voor 98 procent goed geregeld en dat is waar het ons om te doen is: dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
wgkub — 07 jan 2024
de verantwoordelijken lopen dus weer achter de feiten aan/doen hun werk niet goed!! terwijl ze er vorstelijk voor betaald worden!! hoe lang gaat deze poppenkast nog door?! wie is er weer de dupe?! de gemeenteraad/ B&W laat hier dus steken vallen !
Nico — 06 jan 2024
Geachte lezers,
Europese aanbesteding is wettelijk verplicht bij grote aanbestedingen. Dit voorkomt dat in verloop van tijd ongeoorloofde praktijken (zoals fraude) kunnen plaatsvinden. Dit laat echter onverlet dat deze procedure zorgvuldig ter hand dient te worden genomen. Medio 2023 is het besluit genomen door de gemeenteraad. Vanaf dat moment had duidelijke monitoring plaats moeten vinden van dit gehele proces. De gemeente weet a.d.h.v uitgegeven beschikkingen welke personen hulp nodig hebben en van welke organisatie die wordt verkregen. Maandelijks kan dus een was-wordt lijst worden opgesteld. Aan de hand hiervan kan men overzien of het proces op schema loopt en volledige overgang per einde van het jaar afgerond is. Hierbij hoort ook dat de gemeente er zich van moet vergewissen of de gevraagde zorg bij de nieuwe gecontracteerde organisaties daadwerkelijk geleverd kan worden (voldoende personeel?). Het licht in de rede dat het college van B&W hier tussentijds de gemeenteraad adequaat informeert. De raad kan (dient) hier ook om te vragen gezien het precaire onderwerp. De gemeente (raad én B&W) hebben en houden ZORGPLICHT voor haar inwoners! Het heeft geen zin op het einde van de rit naar elkaar te wijzen. Draai de hand om en dan ziet men drie vingers naar zichzelf wijzen. Wat had ik als gemeente (of BTK) zelf moeten of kunnen doen? Denk hier als organisatie eens goed over na, zodat dergelijke omissies niet weer in die omvang optreden. Betrokkenen hadden in eerder stadium bij elkaar aan de bel moeten trekken. Laat dit (weer eens) een goede leerschool zijn voor alle betrokken.
wgkub — 06 jan 2024
Is het dit waard?! Nee! deze flauwekul van aanbesteding, wie vaart hier wel bij??
We zien "hetzelfde" bij de aanbesteding van het regionale busvervoer......een grote chaos, de verantwoordelijk bestuurders geven niet thuis, zo ook onze wethouder in Borne, man neem je verantwoordelijkheid en kom eens in actie!, je wordt er vorstelijk voor betaald!
J.Bakker — 05 jan 2024
Thuisgenoten/BTK viel net buiten de aanbestedingsprocedure.
Ben eigenlijk wel héél erg nieuwsgierig hoe groot het verschil in tarief is tussen gunning en het ‘buiten de boot vallen’? Waar praten we over? Is dit verschil het waard om de hele boel weer eens op de kop te zetten, zoals onrust bij cliënten, arbeidsvoorwaarden, prettige werkgever, werkgever die dicht bij de cliënt en medewerkers staat, makkelijk bereikbaar is?

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geïnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024