Drie locaties flexwoningen naar volgende fase?
GEMEENTERAAD BESLUIT 30 JANUARI OVER ROSKAM LANDEN, WELEMANSTRAAT EN BORNERBROEKSESTRAAT

Drie locaties flexwoningen naar volgende fase?

Op 30 januari moet de gemeenteraad besluiten of de locaties Bornerbroeksestraat, Welemanstraat en Roskam Landen een volgende fase ingaan om te onderzoeken of er flexwoningen geplaatst kunnen worden. Alle drie, twee, slechts één of geen enkele van deze drie? “We vragen de ruimte om deze locaties te onderzoeken als mogelijke plekken voor tijdelijke woningen. Er zijn voor alle locaties tig vragen, die we allemaal in een volgende fase afgaan, waarna er eventueel alsnog een locatie afvalt. Maar als je het nu al niet ziet zitten, dan heb ik liever dat je het meteen zegt”, zei wethouder Martin Velten tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond.

 

Afwegingen

Er ligt een, door de gemeenteraad vastgesteld ‘afwegingskader’. Maar dat is en blijft vrij summier. “We houden de vrijheid om zelf een afweging te maken”, verwoordde Leo Graafhuis (VVD) het. Frans Schoon (SP) vroeg om de drie locaties apart te behandelen en hintte daarmee eigenlijk ook op het mogelijk laten afvallen van een of meerdere voorgestelde plekken. De urgentie van versnelde sociale woningbouw wordt breed gevoeld. Zorgen zijn er ook over het overschrijden van het maximum van 50 statushouders in Maria Mediatrix, die daar wachten op een woning. Maar bezwaren uit de buurt van de beoogde locaties voor flexwoningen snijden voor een deel ook hout.

 

Welemanstraat

Rondom de Welemanstraat zijn er grote bezwaren tegen het ‘opofferen’ van het veld, dat nu veelvuldig gebruikt wordt als speelveld, groen verblijf en als waterretentiegebied. “Het is een veelgebruikt veld en dat krijgt onvoldoende waardering”, vond Evelyn Zuidema-Tempel. En met haar 444 buurtgenoten die een petitie hadden ondertekend tegen het aanwijzen van juist dat gebied als locatie voor flexwoningen.

 

Jeroen Westerik was van mening dat het ‘niet uit te leggen is’, waarom juist die locatie gekozen is. “Op andere locaties in Borne wordt het gebruik van de ruimte als groen of waterberging juist wél als belemmerend gezien. Zoals in het Bornse Beekpark. U meet met twee maten.” De wijk Wensink-Zuid heeft in de loop der jaren al veel groen zien verdwijnen. “Opgeslokt door wegen en bedrijfsterreinen”, memoreerde Siny Boer van het Wijkcomité Wensink-Zuid. Daarnaast heeft de wijk al relatief veel sociale huurwoningen. “Er is breed gedragen verzet tegen dit plan”, wist Evelyn Zuidema-Tempel.

 

Hertme

In Hertme eveneens veel tegenstand, boosheid en frustratie. Mayke Grutterink woont al drie jaar met veel plezier in het eerste deelgebied van Roskam Landen. De uitgebreide voorwaarden met betrekking tot kleinschaligheid en overgang naar het buitengebied deden destijds besluiten om er een huis te kopen. “Het is terecht dat er zo goed is nagedacht over het bestemmingsplan. Nu worden die 10 flexwoningen er in een zo kort mogelijke tijd doorgejaagd. Hoe kun je dan een goed plan maken?” Van een heel andere orde het gevoel van ongelijkheid bij de familie Ezendam, die op korte afstand van de locatie al vier jaar bezig is met een woningbouwplan dat aan allerlei strikte regels moet voldoen om te passen in het buitengebied.

 

Drie jaar lang wordt er ook al overlegd over het uitbreidingsplan Roskam Landen II. Onder andere met de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme is er uitvoerig over gediscussieerd en aan geschaafd. Men vindt dat er daardoor verwachtingen geschapen zijn en het zonder overleg ineens mogelijk 10 flexwoningen aan toevoegen ‘volstrekt onacceptabel’. Zorgen zijn er ook over de wateroverlast in het gebied. Mayke Grutterink: “Een half jaar geleden is besloten voor een extra waterretentiegebied in Roskam Landen II en nu gaat u juist daar woningen plaatsen?” En dan is er nog de klootschietbaan die zich in haar bestaan bedreigd voelt door de bouw van de flexwoningen en Jan Hilbrink die namens 160 inwoners van Hertme zei ‘helemaal geen flexwoningen in het kerkdorp’ te willen.

 

Bornerbroeksestraat

De minste bezwaren zijn er nog rondom de Bornerbroeksestraat, waar mogelijk 80 tot 100 flexwoningen geplaatst zouden kunnen worden. Het naastgelegen hospice was wel een week voor de opening overvallen door het voornemen, maar Hans Hobert meldde namens het hospice en buurman Racketcentrum geen bezwaar aan te zullen tekenen. “We snappen de taakstelling, maar rekenen wel op een goede inpassing. Blijvend uitzicht op een groene en rustige omgeving is voor onze gasten van belang en we vragen ook aandacht voor het minimaliseren van geluidsoverlast tijdens de bouwwerkzaamheden.”

 

Inloopbijeenkomst

Kortom: veel zorgen en emoties rondom flexwoningen. Komende donderdag is er een extra inloopbijeenkomst op het gemeentehuis over het thema. Specifieke vragen over de drie locaties kunnen dan echter nog niet beantwoord worden. Dat kan pas als de gebieden nader onderzocht worden in een volgende fase. Als ze daarin tenminste door de gemeenteraad terecht komen. (AJ)

 

Luchtfoto's © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Henk de Vries — 11 jan 2024
'' Tijdelijke wonen '' Hmm , over 30Jaar staan deze woningen er nog . Wedden ?

Borne gaat zo zijn eigen ondergaan tegenmoed . Ter Apel 3.0 zal hier ontstaan , al wil men dit nog niet zien en sluit men de ogen of bedekken ze alles met de mantel der liefde .

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geïnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024