Gemeente wil beeldbepalende noordelijke entree ontwikkelen
VOORKEURSRECHT OP GRONDEN NABIJ ROTONDE PLATENKAMP

Gemeente wil beeldbepalende noordelijke entree ontwikkelen

Voor het ontwikkelen van een beeldbepalende en groene noordelijke entree voor Borne, met woningen en voorzieningen, wenst de gemeente Borne specifieke percelen in eigendom te verkrijgen. Daarvoor heeft de gemeente de mogelijkheid om voorkeursrecht op te leggen. Dat wil zeggen dat de huidige grondeigenaren bij verkoop de percelen eerst aan de gemeente aan moeten bieden. Het instrument is bedoeld om te voorkomen dat de ontwikkelplannen aanleiding zijn voor speculatie en de grondprijs daarmee hoog wordt opgedreven, voordat de gemeente de gewenste gronden in handen kan krijgen.
 

Nabij rotonde Platenkamp

Het gaat om percelen aan weerzijden van de huidige N743, vlak bij de rotonde Platenkamp. Aan de zuidwestelijke zijde een perceel tussen restaurant KIR en garage Zijlstra en aan de overzijde gronden tussen de Oude Bieffel en de N743, van de Stroom-Eschlaan tot bijna aan de Hebbrodweg.

 

Als de Vloedbeltverbinding er komt en de huidige provinciale weg afgewaardeerd wordt tot een gemeentelijke weg komen er provinciale gronden aan weerzijden vrij, die samen met genoemde percelen een kansrijk gebied vormen voor woningbouw. Definitieve plannen zijn er nog niet, maar de gemeente denkt onder andere aan representatieve woningen langs de weg, met behoud van de laanstructuur. De gemeente vindt dat een geschiktere plek voor toekomstige woningbouwplannen dan verder het buitengebied in.
 

Kansen vanwege de Vloedbeltverbinding

Wethouder David Vermorken: “Voor de Vloedbeltverbinding is in Zwolle nu weer een positieve stap gezet. Het betekent dat er kansen zijn als daardoor de huidige rondweg een gemeentelijke weg wordt. Bovendien staat in onze Structuurvisie dat we willen verkennen of we werk kunnen maken van mooie entrees voor het dorp.” Op dit moment ligt er een soort ‘voorbescherming’ op de gewenste percelen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het definitief opleggen van het voorkeursrecht. De grondeigenaren hebben daarmee ook tijd om te reageren op het voornemen, waarvan zij inmiddels in kennis gesteld zijn. Voor hen betekent het dat zij de percelen niet vrij kunnen verkopen, als ze dat zouden willen. “Het publieke belang vindt het college in dit geval voor gaan.”
 

Nog geen concreet plan

Als de gemeenteraad het voorkeursrecht bekrachtigt, geldt dat in principe voor drie jaar. Vermorken: “Nu ligt er nog geen concreet plan, maar naarmate de termijn langer duurt zal ook het plan concreter moeten worden. Waarschijnlijk nog niet dit jaar. Eerst moet immers nog de Vloedbeltverbinding definitief worden én zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het overdragen van de rondweg door de provincie aan de gemeente.” (AJ)

 

Foto’s © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
F. Drenth — 04 mrt 2024
Jammer dat men het 'beeldbepalend gezicht' van o.a. het gebied rond de Oude Bieffel wil veranderen van 'landelijk' naar een gebied met bewoning en voorzieningen. Vreemd dat de beleidsmakers dat mooier vinden. Wel goed dat er door deze zet, naar verwachting, geen ruimte komt voor nog meer 'varkensboeren elende' of andere overlast veroorzakende ondernemers die aan de rand van woonwijken tot nu toe hun gang kunnen gaan. Mogelijk kunnen ze dit plan nog iets uitbreiden door 'lelijke industriele panden en boerderijen' uit te kopen en er echt iets moois van te maken.
Dirk — 01 mrt 2024
En met het standpunt dat je als grondeigenaar wordt voorgeschreven aan wie je je grond "mag (lees: moet) verkopen, is er wederom een stukje afgebroken van het eigendomsrecht van een grondeigenaar om zelf te bepalen wat je met je eigendom doet. We schuiven op deze manier al mooi op richting een natie waarin niets meer mag maar alles moet, onder het mom van zgn. democratische beginselen. Ik kan alleen maar hopen dat de huidige Raad niet vergeet door wie zij zijn gekozen en in wiens dienst zij in beginsel dienen te handelen, namelijk de burger en niet een passanten-college met een relatief hoog rupsje nooit genoeg gehalte. Bezuinigen ho maar, maar geld binnenharken en besteden aan projecten waarbij een ieder met gezond verstand zijn vraagtekens zou moeten zetten is de agenda......

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024