De plannen van Twence in Zenderen
Toelichting op de plannen voor een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen

De plannen van Twence in Zenderen

De geplande mestverwerkingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen zal uiteindelijk 250.000 ton mest kunnen verwerken en wordt daarmee voor Nederlandse begrippen een grote installatie.

 

“Er zijn serieuze plannen, maar er is op dit moment nog geen vergunning aangevraagd”, benadrukt Paul Horsthuis, bestuurssecretaris van Twence en voor het project Elhorst-Vloedbelt verantwoordelijk voor de communicatie. “We vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk signalen uit de omgeving op te vangen. Als alles al uitgewerkt is kun je geen kant meer op. ‘License to operate’ is een belangrijke randvoorwaarde.” “Met de informatiebijeenkomst op 7 juli voor LTO, gemeente en Zenderen lopen we voor de muziek uit”, vult André Oosting, projectmanager bij Twence, aan.

(op de foto links Paul Horsthuis en rechts André Oosting)

 

Het mestoverschot

“De aanleiding voor het project is de nieuwe mestwet en Europese richtlijnen”, legt André Oosting uit. “Er is in Nederland een te groot mestoverschot en daarmee te veel fosfaat. Dit loogt uit op oppervlaktewater en heeft een nadelige invloed op het leven in water. Nederland heeft de verplichting om een deel van het mestoverschot te gaan verwerken.” Voor Oost Nederland betekent dit dat in 2014 15% en in 2015 30% moet worden verwerkt. “Gebeurt dit niet, dan zal de agrarische sector moeten inkrimpen om op die manier het mestoverschot te verkleinen”.

Twentse gemeenten, de aandeelhouders van Twence, hebben gevraagd of de afvalverwerker een bijdrage kan leveren aan de oplossing van dit probleem.

 

Het proces

De aanvoer zal voornamelijk bestaan uit varkensmest. Deze mest wordt gescheiden in een ‘dikke fractie’ en een ‘dunne fractie’. De dunne fractie wordt gescheiden in een stikstof/kalium concentraat, waarvoor in Nederland afzetmogelijkheden zijn, en loosbaar water. De fosfaatrijke dikke fractie moet om geëxporteerd te kunnen worden gedroogd en kiemvrij gemaakt worden. Blijkbaar is er een afzetmarkt voor dit product in Frankrijk. Tijdens de vergisting van de dikke fractie komt biogas vrij, dat opgewaardeerd kan worden tot groen gas. “Er blijft uiteindelijk niets over waar je niets aan hebt.”

Het blijkt moeilijk om mestverwerking rendabel te maken. “Het schip met goud is het zeker niet”, zegt Oosting. Paul Horsthuis: “Uiteindelijk zal het op de lange termijn wel rendabel kunnen zijn omdat ook fosfaat een eindig product is”

 

Elhorst-Vloedbelt

De installatie zal in fasen worden gebouwd. Uiteindelijk wordt verwacht dat er 27 tankwagens per dag mest komen aanvoeren. Deze mest wordt in de bestaande hal via een gesloten systeem gestort en verwerkt in maximaal 12 meter hoge silo’s (zie foto boven). Voor de uitvoer van de eindproducten worden nog eens 15 transportbewegingen per dag verwacht.

In Denemarken is een vergelijkbare installatie. De foto links is daar genomen. Volgens Twence leert de situatie daar dat de stankoverlast tot een absoluut minimum beperkt kan worden. “Maar helemaal garanderen dat je nooit wat ruikt kan niet. Je zou het kunnen vergelijken met de geuroverlast die af en toe bij het uitrijden van mest op een boerderij ontstaat”, zegt Paul Horsthuis.

 

De keuze voor Zenderen

Er is niet voor gekozen om de mestverwerking bij Twence in Hengelo te laten plaatsvinden om drie redenen. Ten eerste is er bestaande infrastructuur en ruimte voor silo’s in Zenderen en is de investering lager. Ten tweede ligt Zenderen midden in het aanvoergebied. Transportkosten van de mest zijn een belangrijke factor. En tenslotte zou het kunnen voorkomen dat bij een uitbraak van bijvoorbeeld varkenspest de locatie tijdelijk afgesloten moet worden. Zou dit in Hengelo moeten gebeuren, dan heeft dit financieel grotere gevolgen.

 

Werkgelegenheid

Op Elhorst-Vloedbelt zullen tussen de 5 en 10 mensen werkzaam zijn. “Er wordt voor 15 miljoen geïnvesteerd en dit levert werk op in de bouw. Maar de grootste winst voor de regio ligt bij de agrarische bedrijven. Aanpakken van het mestoverschot draagt bij aan de continuïteit van de agrarische sector en regionale economie en daarmee aan de leefbaarheid van het Twentse platteland.”

 

De bedoeling is om in september een vergunning aan te vragen. “Als alles meezit zal de eerste fase er eind 2015 begin 2016 staan.” De complete installatie zou in 2017 operationeel moeten zijn.

 

tekst Anke Jonathans

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 13 aug 2014
Een aantal aanvullingen en kleine correcties op dit moedige plan:
1. “De aanleiding voor het project is de nieuwe mestwet”: dat is de zaak omdraaien: de wáre aanleiding is natuurlijk het enorme mestoverschot in Twente door intensieve veehouderij
2. “Gebeurt dit niet, dan zal de agrarische sector moeten inkrimpen”. Dat gaat te ver: als de landbouw niet wil teruggaan naar natuurmest i.p.v. kunstmest moet alleen de intensieve veehouderij inkrimpen
3. “De fosfaatrijke dikke fractie moet om geëxporteerd te kunnen worden gedroogd en kiemvrij gemaakt worden”: wat wil Twence uitvinden: het vierkante wiel of het zwarte naaigaren? Kijk eerst eens rond bij wat al jaren in en rond Twente gebeurt, bijvoorbeeld: www.gebroudelenferink.nl/pdf/Eindverslag%20Thermo%20druk%20hydrolyse.pdf
4. “Blijkbaar is er een afzetmarkt voor dit product in Frankrijk” Dat lijkt op brandstofverspilling, onnodig verre transporten en dus luchtvervuiling: in Niedersachsen is de behoefte aan kiemvrij digestaat nog steeds groter dan het aanbod
5. “In Denemarken is een vergelijkbare installatie”. Ééntje? Kom nou, er zijn daar -al járen- veel meer: In the energy area, renewable energy technologies make up the largest green business area, with a turnover of DKK 104 billion in 2010. In the environment area, waste management is the largest green business area with a turnover of DKK 55 billion in 2010. www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/green-production-denmark-contributes-significantly-danish-economy/Green%20production%20in%20Denmark%20-%20web%20111212.pdf
6. Danish Centralised Biogas Plants - Plant Descriptions www.ub.edu/bioamb/PROBIOGAS/centralcodig_descrip2000.pdf beschrijft méér installaties die al jaren “aan de pijplijn zijn” dan Nederland in z’n stoutste dromen ooit heeft dúrven bedenken…
7. “omdat ook fosfaat een eindig product is”: of de journalist of Twence die blasfemie bedenkt weet ik niet, maar fosfaat is écht geen “product”, maar een “element” uit de Schepping
8. Stank, geur en overlast zijn drie volstrekt verschillende zaken die je niet op één hoop mag gooien
Ik wens de initiatiefnemers veel succes met hun plannen

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid...
03-06-2020