Volmondig ‘ja’ voor zwembad
VEEL SYMPATHIE VAN RAAD VOOR PROJECT ‘T WOOLDRIK

Volmondig ‘ja’ voor zwembad

Alle politieke partijen spraken in het Politiek Beraad van 16 mei uit voorstander te zijn van het behoud van het zwembad. Een volle tribune luisterde naar enthousiaste bijdragen van insprekers Arjan Mengerink, namens de zaalsporten, Hans Westerhof, namens het zwembad, Rogier Loohuis, namens de beachsporten, Rik Sanders, namens de niet verenigingsgebonden individuele sporters en Han Vlieghuis, oud badmeester.

 

Complimenten

Ze waren het er over eens dat sportpark ’t Wooldrik unieke kansen biedt en dat het zwembad daarin een belangrijke rol speelt. Er worden momenteel ambitieuze plannen voorbereid. Het complex is toe aan vernieuwing. Arjan Mengerink: “Er zijn een aantal noodzakelijkheden, zoals het zwembad en de sporthal. Maar als we dan toch bezig zijn…..” Diverse scenario’s worden uitgewerkt die variëren van behoudend (brons) tot en met zeer ambitieus (goud). Volop complimenten van de diverse raadsleden voor het proces waarmee de verenigingen samen aan de slag zijn gegaan en respect voor de energie die de onderlinge samenwerking nu al heeft opgeleverd.

 

Besluit zwembad vooruitlopend op totaalplan

Aan de orde was echter niet het totaalplan. Dat behoeft nog nadere uitwerking, met name op het gebied van de financiële onderbouwing. Wel was van belang dat de Raad zich in de komende raadsvergadering gaat uitspreken over het behoud van het zwembad. Die beslissing kan niet wachten, omdat het contract met Laco binnenkort afloopt. Het sentiment was helder: het zwembad wordt als basisvoorziening beschouwd en moet volgens de raad open blijven. Daarmee is dan scenario ‘brons’ (sluiting) van de baan.

 

Daarnaast moet de Raad 60.000 euro beschikbaar stellen om uit te puzzelen waar de miljoenen vandaan moeten komen om al die mooie plannen te financieren. Ook dat lijkt geen enkel probleem. Bram Donkers (PvdA): “Daar praten we niet over.”

 

Paar kritische vragen

Het project ’t Wooldrik kan duidelijk op veel sympathie van de raad rekenen. Ondanks dat toch nog enkele kritische opmerkingen. Rita Vingerling (GB’90) miste de verbinding met de voetbalverenigingen en het onderwijs en vroeg zich af of een keuze voor ‘goud’ op het ene onderdeel geen gefronste wenkbrauwen zou opleveren bij het andere. “Als we kiezen voor ‘goud’ voor het zwembad, zegt dan niet de beach ‘verdorie, zeg…’?” "Dat zou inderdaad kunnen", beaamde wethouder Martin Velten. “Het is nog niet de tijd om die keuzes te maken. Daarvoor moet je weten hoe het een en ander kan worden gefinancierd.”

 

Dagobert Duck

En dat wordt nog een uitdaging. De enthousiaste uitroep van Gerard Legdeur (Borne-Nu): “We gaan voor goud!”, leverde dan ook een cynische opmerking van Rita Vingerling op. “Hebt u te veel Dagobert Duck gelezen?” En ook Anka Jacobs (VVD) waarschuwde ervoor niet de verkeerde indruk te wekken. “We gaan wel ons stinkende best doen, maar moeten geen valse beloften doen.”

 

Hoe dan ook lijkt het in de komende raadsvergadering bijna zeker dat de Raad gaat besluiten het zwembad open te houden en krediet beschikbaar zal stellen voor nader onderzoek naar financieringsmogelijkheden. Ze zullen waarschijnlijk nog gaan praten over details, zoals over de formulering ‘in principe’ en in hoeverre de Raad nog mag meepraten over het plan, maar het zwembad wordt in ieder geval niet gesloten. (AJ)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Project Bee One in impasse

In 2016 werden er 240 zonnepanelen op het dak van de Carnahal gelegd. Het was het eerste...
21-10-2020

Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de meerjarenbegroting waarin opgenomen was dat...
20-10-2020

College wil Bornepanel niet inzetten voor ambities

Op de vraag van de VVD om via het burgerpanel de mening van inwoners te peilen over hoe om te...
15-10-2020

Hogere kosten vanwege afkeur PMD-afval

Er wordt vanaf juli strenger gecontroleerd op vervuiling van afval in de verpakkingencontainer....
14-10-2020

Een meevaller van negen ton

Voor meer dan de helft bestaan de inkomsten van de gemeente uit de uitkeringen vanuit het Rijk...
12-10-2020

VVD wil Bornepanel inzetten

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 22 september vroeg Leo Graafhuis (VVD) het College om...
09-10-2020