Verbindingsweg: coalitie wil extra onderzoeken
NOORDOOSTELIJKE RONDWEG OM ZENDEREN EN EXTRA ONTSLUITING MOLENKAMP

Verbindingsweg: coalitie wil extra onderzoeken

De coalitiepartijen CDA, GB’90 en Borne-Nu komen tijdens de raadsvergadering op 3 oktober met een initiatiefraadsvoorstel dat kortweg behelst om akkoord te gaan met de voorgestelde tracékeuze van de Verbindingsweg, inclusief afsluiting van de spoorwegovergang op de Oonksweg, maar tegelijkertijd onderzoeken te starten naar de mogelijkheid van een noordoostelijke randweg om Zenderen en toch een extra ontsluiting van bedrijventerrein de Molenkamp. Die onderzoeken zouden voor 1 oktober 2018 afgerond moeten zijn.

 

Fractievoorzitter van het CDA Bert Oude Lansink (foto rechts), door de drie partijen aangewezen als woordvoerder: “Met het voorstel denken wij in ieder geval recht te doen aan alles wat wij de afgelopen jaren, maanden en dagen hebben meegekregen van de betrokken partijen zoals de Dorpsraad Zenderen en de klankbordgroep van ondernemers op de Molenkamp. We hebben goed naar hun argumenten geluisterd.”

 

Het afblazen van de Verbindingsweg is volgens Oude Lansink in de gesprekken tussen de coalitiepartijen nooit een optie geweest. “Nee”, zegt hij resoluut. “Die beslissing is in 2014 al genomen en in 2015 door de Raad bekrachtigd. Je moet ook eindelijk eens een keuze maken. De Verbindingsweg komt er. Maar de keuze heeft ook consequenties en de mogelijke oplossingen daarvoor willen we beter onderzocht hebben.”

 

Zenderen

De partijen willen door een gecertificeerd bureau een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een ‘Oostelijke Variant’, ook wel de Ter Keurs-Variant genoemd naar de bedenker ervan. Deze optie werd ooit al eens besproken, maar verviel in de latere mobiliteitsplannen. Zo’n weg zou ergens tussen Borne en Zenderen beginnen en aansluiten op de Albergerweg.

 

Aan de andere kant van Zenderen zou het noordelijke stukje van de 5b, tussen de Albergerweg en de Almeloseweg, daarop aan moeten sluiten. Beide nieuwe wegen zouden tezamen een noordoostelijke rondweg om Zenderen vormen en daarmee de verkeersoverlast in Zenderen aanzienlijk verminderen.

 

“We denken dat dit onderzoek recht doet aan wat Zenderen wil. Ook wij vinden de Oostelijke Variant wel een serieuze oplossing, maar het moet natuurlijk ook wel kunnen.”

 

De Molenkamp

In de voorliggende tracékeuze is de Molenkamp uitsluitend via de Prins Bernhardlaan/Oonksweg bereikbaar en is er geen directe aansluiting op de nieuwe Verbindingsweg voorzien. De coalitie zegt kennis genomen te hebben van de argumenten voor deze keuze. “Maar is er nog een andere mogelijkheid? Laten we samen met de ondernemers de opties verkennen en naar oplossingen zoeken. We willen vooral duidelijkheid hebben.” Daarnaast willen CDA, Borne-Nu en GB’90 dat het college de verkeersstromen op de kruising Prins Bernhardlaan/Oonksweg goed in de gaten houdt om te kunnen bepalen of er eventueel aanpassingen aan het kruispunt moeten komen.

 

Raadswerkgroep

Oude Lansink: “We gaan niet achterover leunen en blijven contact houden met de belanghebbenden en willen met een raadswerkgroep betrokken blijven en vooral mee blijven denken met de werkgroep waar ook de andere partijen in participeren.” De raadswerkgroep krijgt verder als taak in afstemming met het college van B&W de keuze van het onderzoeksbureau te bepalen, betrokkenen te horen en de voortgang van de onderzoeken te bewaken. 


 

Raadsvergadering 3 oktober

“We hopen dat ook de andere partijen zich aansluiten bij het voorstel. Het zou mooi zijn als het breed gedragen zou worden. Zo kunnen we in ieder geval iets doen voor Zenderen en de Molenkamp”, aldus Oude Lansink, namens CDA, GB’90 en Borne-Nu.

 

Het volledige raadsvoorstel is hier te lezen (PDF)

Meer over de Verbindingsweg in ons Dossier Verbindingsweg

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Sinterklaas — 01 okt 2017
Geld zat ja. Immers, van de reserve tbv de garantieregeling werd ipv 500.000, maar 380.000 afgeboekt tbv de golfbaan (op ons aller kosten dus). Er is dus nog 120.000 'over', waarvan maar 50.000 euro wordt ingezet om de MER tussen de Noordelijke Bandweg-tunnel-GVW te vergelijken met de 5B langs de snelweg . (Dat wordt dus geen diepgaand onderzoek) U zou een hypotheek moeten nemen; de overheid doet dat handiger en is dus gewoon slimmer (of sluwer) dan wij.
Geld over de balk — 01 okt 2017
Jawel, geef maar € 50.000,-- uit aan een nutteloos onderzoek, Borne heeft immers toch geld zat
Ron Hartman@xs4all.nl — 01 okt 2017
De GVW gaat het qua milieu eisen niet redden als 70 km weg. Ook niet in of rond Zenderen, dat meer overlast krijgt tgv de GVW. De variant 5 (b en daarna a) is zowel milieu- als verkeerstechnisch, zowel op korte als lange termijn veel beter op alle punten en zal minder juridisch verzet opleveren. Het tracé van de mini GVW kan, maar de 5 levert meer, zelfs zoveel dat een tunnel in die GVW light een idiote investering is die veel beter rond het station kan komen.
Statushouder — 30 sep 2017
De GVW zonder eerst in Zenderen iets op te lossen, maag niet meer sinds augustus
H. Ellenbroek — 30 sep 2017
Volgens de klankbordgroep Molenkamp zouden diverse fracties zich op het standpunt stellen dat de spoorwegovergang Oonksweg alleen dan gesloten mag worden als er een goede ontsluting komt, anders dan via de Prins Bernhardlaan. Amper een week later lees ik dat ze dit standpunt alweer hebben laten vallen en voorstellen om een onderzoek te laten uitvoeren. Ik ben geen helderziende maar ik denk al wel te weten wat de uitkomst zal zijn. We worden gewoon voor de gek gehouden !!!!!!
Een bedrogen kiezer — 30 sep 2017
De reactie van de college partijen, bij monde van dhr Oude Lansink is inderdaad een dooddoener. Ik kan mij niet voorstellen dat dit raadsbreed gesteund gaat worden. Vervelend ook voor het CDA dat uitgerekend hun fractieleider woordvoerder is . In het verkiezingsprogramma 2014 ging het CDA voor de grote boog (5b) om Zenderen heen. Kiezersbedrog heet dit in de volksmond. Plaatsgenoten volgend jaar maart heeft u de kans om hierover te oordelen.
Ron Hartman — 29 sep 2017
@Lex: de pdf staat links onderin je computer en die kun je dan aanklikken. Met een IPad opent het direct
Lex — 29 sep 2017
de PDF is helaas geen pdf... maar een ander type bestand wat niet te openen is helaas...
Rien Mertens — 29 sep 2017
Onderzoek is een uitvlucht naar "niets zal veranderen". Dooddoener, typisch Nederlands.

‘Kannetje van Kaufmann’ is weer terecht

Tien dagen geleden meldden we dat het gemeentehuis in rep en roer was vanwege een verdwenen...
01-04-2023

‘Bij sommige aanvragen denk ik: wow…’

Voor Benedicte Tijhuis, secretaresse van de burgemeester en belast met...
30-03-2023

Iedereen wil windbeleid, raadsvoorstel toch...

De provincie voert de druk op gemeenten op om haast te maken met beleid voor windturbines....
29-03-2023

Wooldrik: scholen moet toch nog even geduld hebben

Het college krijgt van de gemeenteraad de tijd om drie denkrichtingen uit te werken over hoe nu...
28-03-2023

Lars, Jasper en Job maken Borne veiliger

Cybercriminaliteit. We hebben er allemaal weleens van gehoord. Digitale ongewenstheid die steeds...
28-03-2023

Krachtig geluid uit het onderwijs

‘De maat is vol’, ‘het kan zo niet langer’, ‘de rek is...
23-03-2023