Oppositie voelt zich buitenspel gezet
INITIATIEFVOORSTEL COALITIE VERBINDINGSWEG AANGENOMEN

Oppositie voelt zich buitenspel gezet

Onder het oog van een volle publieke tribune werd tijdens de raadsvergadering de kwestie van de tracékeuze van de Verbindingsweg besproken. Een weg die het nodige stof doet opwaaien en waartegen met name veel bezwaren zijn vanuit Zenderen, vanwege de extra verwachte toename van verkeer, en van de ondernemers op de Molenkamp, vanwege het plotseling niet meer aan de orde zijn van een rechtstreekse verbinding van het bedrijfsterrein op de nieuwe weg.

 

Angel uit de discussie

Een heikele kwestie kortom waar iedereen iets van lijkt te vinden. Een spannende raadsvergadering werd het echter niet, omdat de coalitiepartijen gezamenlijk een week geleden de angel uit de discussie hadden gehaald door samen met een initiatiefvoorstel te komen, dat akkoord ging met de voorliggende tracékeuze maar bovendien extra onderzoeken voorstelde om een noordoostelijke randweg om Zenderen aan te leggen en toch te kijken naar een extra ontsluiting voor de Molenkamp.

 

Boze oppositie

Daarmee was het lot van de Verbindingsweg op voorhand beslist. En dat viel niet lekker bij de oppositie. “De strijd is jammer genoeg toch al verloren”, vatte Anka Jacobs (VVD) het samen. “Beetje flauw, u heeft de meerderheid. Dus vraag niet meer om de mening van een ander.” Bram Donkers (PvdA) ging nog een stapje verder en sprak van een ‘dubieuze politieke strategie’. Het zou weer ouderwets coalitie tegen oppositie zijn, terwijl toch juist was afgesproken dat het zo niet meer zou gaan. “We lijken weer even op een vechtgemeente, een status die we juist hoopten te verlaten.”

 

Initiatiefvoorstel aangenomen

Er kwamen nog wat argumenten tegen de hele Verbindingsweg: “Dit moeten we niet willen. De leefbaarheid wordt voor een minderheid aanzienlijk minder” (Tom Verreussel, SP), “Een gemeentelijke Rampweg!” (Ernst Janssen, D66) ,“Een dwaas plan” (Anka Jacobs, VVD), “De onzekerheidsmarges worden waarschijnlijk zo groot, dat het kansrijke bezwaarschriften regent” (Bram Donkers, PvdA). Een betere oplossing voor Zenderen en de Molenkamp wil iedereen wel, maar de boosheid van de oppositie tegen de ‘overval’ van de coalitie overheerste. De kleine partijen stemden allemaal tegen het initiatiefvoorstel. De vijf tegenstemmen (vanwege afwezigheid van twee raadsleden van D66 en VVD) legden het, zoals verwacht, af tegen de 12 voorstemmers.

 

Het raadsvoorstel ging verder dan het collegevoorstel, waardoor deze laatste niet meer ter stemming gebracht werd. Het college kan aan de slag met de Verbindingsweg en met twee extra onderzoeken. Een raadswerkgroep gaat zich nadrukkelijk bemoeien met de voortgang daarvan. ‘Aan de voorkant meebeslissen’ heet dat.

 

Ondertussen op de publieke tribune

Niet alleen in de raadszaal en achter de perstafel was het voor deze gelegenheid een drukte van belang. Ook de publieke tribune was al minutenlang voor de allesbeslissende raadsvergadering zou beginnen, tot de laatste plaats bezet. De ondernemers van de Molenkamp, die eerst nog een voorlichtingsbijeenkomst bijwoonden in het Kulturhus, konden met pijn en moeite een plekje in de deuropeningen -of eigenlijk daarbuiten- vinden.

 

Samen met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Zenderen, bewoners uit het ‘Groene Poort gebied’ en andere belanghebbenden volgden ze het politieke spel ademloos. De ene keer hoofdschuddend, dan weer glimlachend, maar ook met enige regelmaat nadrukkelijk hun wenkbrauwen fronsend. Toen de stemming dan toch nog enigszins onverwacht snel met een meerderheid van ‘ja’ werd afgerond, hielden ze de overige punten van de raadsvergadering voor gezien en praatten ze buiten even na.

 

Reacties

Rik Vorgers van het gelijknamige autosleepbedrijf had vrede met het besluit. “Als dit een aanzet tot een goede ontsluiting voor de Molenkamp betekent, kunnen we niet anders dan tevreden zijn”, zo zei hij. “Gematigd positief in dit stadium is een mooi vertrekpunt.”

Ook Ryan ter Bals, die afgelopen vrijdag namens de Molenkamp-ondernemers nog een petitie aanbood aan het college, liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. “Ja, ik denk dat we positief kunnen zijn. Nu ligt alles weer open en kunnen we gezamenlijk aan de slag om de plannen goed in te tekenen.”

 

Paul Cohn van de actiegroep ‘Meten is weten’ was duidelijk minder content. “Waar het ook over ging”, zo zei hij, “niet over veiligheid, geluid en milieu. Deze items zijn vanavond op geen enkel moment te sprake gekomen, waarmee het college de uitspraak van de rechter van 7 september gewoon heeft genegeerd. Dat vind ik stom.”

 

De bewoners uit het Groene Poort gebied en Henk Semmekrot van de Dorpsraad Zenderen lieten wél een enthousiaster geluid horen. “Er is weliswaar nog een lange weg te gaan, maar ik denk dat we content kunnen zijn,” aldus Semmekrot. “Eindelijk is er een keuze gemaakt, waarbij er licht voor Zenderen gloort. Al duurt het misschien nog best wel even. Maar er komt in elk geval beweging in.” (AJ/BM)

 

Meer over het initiatiefvoorstel op: Verbindingsweg: coalitie wil extra onderzoeken

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 05 okt 2017
Zou het kunnen dat de Groene Poort is ontspoord omdat de gigantische subsidiemogelijkheden blind maakte voor de belangen van plm 30.000 Borne en 150.000 burgers er omheen? Zo goed mogelijk overeind houden die groene vlek, maar ook oplossingen zoeken voor de verkeersdruk, of we moeten het doorgaande verkeer uit het groene achterland, slechts via de tennisvelden naar Almelo laten gaan (en daar dan verder tot de Hoofdweg, een woonerf van 30 km met veel bochtjes en bulten) en een muur voor Zenderen metselen aan de Almelosekant. Laat dan dus alles via Almelo naar de A1 gaan. Wedden dat delen van de Groene Poort nodig blijken te zijn omdat er ook burgers naar Borne en hengelo willen en de Almelose kant naar de A1 niet alles kan verwerken? Dat kan beslist het best langs de snelweg (5B) en inderdaad zijn delen van de subsidie dan in de kleine doorbraak geduveld. Kijk naar de mensen die met teveel geld van anderen, leuke, leuke, leuke, maar dwaze dingen konden verzinnen en onvoldoende toekomstvisie hebben
Bewoner Groene Poort — 05 okt 2017
De analyse van Borne Boeit is niet helemaal juist. Dat de Dorpsraad Zenderen tevreden is met een doode mus is juist, maar de inwoners van de Groene Poort denken daar toch anders over. Het kan overigens verkeren, het ene moment schrijft wethouder Mulder een voorwoord in een boekje wat uitgegeven is na de feestelijke opening van de Groene Poort. De inkt is nog niet droog of de asfalteer machines worden de wei in gejaagd. Dat is consistente Politiek!
Sandra Ottolander — 04 okt 2017
Beste dorpsraad van Zenderen, hoe is het mogelijk dat jullie je met dit raadsbesluit zo het riet laten insturen en blij zijn met de resultaten? € 50.000.- ter beschikking stellen om voor februari 2018 onderzoek te doen naar een oostelijke variant. Dit is niet veel geld, en de tijd waarbinnen onderzoeksvragen en antwoord moet zijn gegeven is nihiel. Stel dat het onderzoek überhaupt afgerond kan worden, dan blijft alles vervolgens zoals het is, want er is geen geld voor de daadwerkelijk beste oplossing. De bevolking van Zenderen heeft gewoon een zoethoutje gekregen en de Dorpsraad is blij.

Philip en Marijke openen De Eschhof

“Al in 2011 spraken we de wens uit om te komen tot nieuwbouw”, vertelt een trotse...
14-09-2023

Opnieuw vandalisme bij de Mariakapel

Zaterdagmorgen ontdekte de werkgroep Mariakapel dat er gisteravond of vannacht opnieuw ongewenst...
09-09-2023

Overwegstoring aan Bornerbroeksestraat

De spoorwegovergang aan de Bornerbroeksestraat ligt sinds zondagmorgen ongeveer 09.30 uur in...
28-08-2023

Jong Hertme timmert er weer op los

Terwijl de bouwvakkers in onze regio weer van een welverdiende vakantie genieten, wordt er in...
10-08-2023

Bloemenzee op de Pellenhof

Een van de weinige stukjes openbaar groen in Oud Borne lag er het afgelopen half jaar...
29-07-2023

Brandweer rukt groot uit voor brandmelding...

Vrijdagmiddag ontving de brandweer een melding van brand bij woonzorgcentrum Het Dijkhuis. Omdat...
28-07-2023