Zenderen in actie tegen Verbindingsweg
GROTE OPKOMST EN STEUN VOOR DE ACTIEGROEP

Zenderen in actie tegen Verbindingsweg

Is er draagvlak in Zenderen voor actie tegen de aanleg van de Verbindingsweg langs bedrijventerrein De Molenkamp? Dat was de primaire vraag van Sandra Ottolander, Fons Lohuis, Christian Sand, Dinand Stegehuis en Maurice Masselink dinsdagavond. Het antwoord daarop kan gerust als een volmondig ‘ja’ bestempeld worden. Zo’n 150 Zenderenaren waren bij de bijeenkomst in zaal Lutke Hulscher unaniem in hun oordeel dat de nieuw aan te leggen weg langs Borne niet veel goeds voorspelt voor Zenderen en eisen een oplossing voor de verwachte toename van het verkeer over de provinciale weg dwars door het kerkdorp. Linksom of rechtsom een rondweg, maar eerst protest tegen de Verbindingsweg en aandacht voor de problematiek van Zenderen.

 

60 kuub zand

Massaal bezwaarschriften indienen tegen de verhoging van de OZB, die de financiering van de weg mogelijk moet maken, was één van de suggesties om een vuist te maken. Spandoeken plaatsen, een fietsmarathon op de rotonde organiseren, met z’n allen richting Provincie, een politiek debat in Zenderen organiseren om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen de politieke partijen over de kwestie aan de tand te voelen, druk uitoefenen via de provinciale politiek, waren ideeën die uit de zaal geroepen werden. Maar ook nog radicaler: afsplitsing van Borne en aansluiting zoeken bij Almelo of de beoogde mestvergistingsinstallatie in de strijd gooien om een deal met Zwolle te bewerkstelligen. Zoals één van de bezoekers opperde: “Stort gewoon 60 kuub zand op de wegen en gooi het dorp helemaal dicht. We zijn hier in Zenderen altijd veel te lief.” Kortom volop steun voor het actiecomité om de daad bij het woord te voegen en actie te gaan voeren.

 

Proces en besluitvorming

In het eerste gedeelte van de avond gaf projectleider Bernd van den Dolder van de gemeente Borne nadere uitleg over de besluitvorming en het proces dat vooraf was gegaan aan de beslissing om de Verbindingsweg aan te leggen en welke onderzoeken er momenteel nog lopen.

 

De gemeenteraad besloot in 2014 met de vaststelling van de zogenaamde ‘Totaalvisie’ definitief voor de Verbindingsweg als onderdeel van een totaalplan om de problematiek van de spoorse doorsnijding in Borne te verminderen. Een rondweg om Zenderen langs de snelweg maakt ook onderdeel uit van de Totaalvisie, maar daarvoor ontbreken de middelen en de medewerking van de Provincie en het ligt niet in de verwachting dat deze ‘variant 5’ snel gerealiseerd kan worden. Door een motie van de coalitiepartijen werd wel besloten een onderzoek te starten naar een eventuele oostelijke variant van een rondweg om Zenderen. Dit onderzoek is nog gaande.

 

Verkeerstoename in Zenderen

Helder is dat de Verbindingsweg een extra toename van verkeer door Zenderen betekent, rond de 7 procent meer. Op een weg waar het in de spitstijden al regelmatig vast staat. Onbegrijpelijk, vinden veel mensen in Zenderen. Ze betalen er immers via de verhoging van de OZB ook nog eens voor.

 

En alhoewel het niet de bedoeling was van de organisatoren werd er volop gespeculeerd over alternatieven, waarbij de ogen toch vooral gericht lijken op die variant 5, die weliswaar in de plannen van de gemeente Borne staat, maar niet op de agenda van de Provincie die daar een cruciale rol in speelt. “Naar onze mening is er onvoldoende druk gezet op de Provincie. Het verkeer in Zenderen is een regionaal probleem en moet ook regionaal worden opgelost”, meende Fons Lohuis. En daar was de zaal het volledig mee eens.

 

Actiegroep gaat aan de slag

Of die Verbindingsweg nog tegen te houden is? Bernd van den Dolder hield zich op de vlakte met de opmerking ‘dat er nog heel wat besluiten genomen moeten worden’. Wellicht bieden de gemeenteraadsverkiezingen nog soelaas, zo wordt gehoopt, en anders is er volgens Fons Lohuis altijd nog de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de bestemmingsplanprocedures ten behoeve van de Verbindingsweg. “En daarmee hebben we hier in Zenderen al heel wat ervaring”, doelende op de tot op heden succesvolle rechtsgang om de mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt tegen te houden.

 

De actiegroep gaat met de geluiden uit het dorp aan de slag en zal ongetwijfeld nog van zich laten horen in de nabije toekomst. (AJ)

 

Meer over de nieuw aan te leggen weg lang De Molenkamp in ons Dossier Verbindingsweg

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Eric Holtkamp — 19 jan 2018
dit jaar NIET stemmen op CDA en GB90 want die willen die weg per se
Ron Hartman — 18 jan 2018
@Christian: we zijn het eens.
Christian Sand — 18 jan 2018
@Ron
Precies zoals Willem hieronder ook opmerkt. De GVW is gemeentelijk en geen deugdelijk alternatief voor de verkeersstroom op het traject Almelo-Hengelo. Borne heeft een knip in de provinciale weg toegezegd aan de Bornse Maten, maar die zal er door de GVW niet komen. De Bornse inwoners worden dus blij gemaakt met een dode mus, terwijl de situatie in met name Zenderen erg zal verslechteren.
De Gemeente Borne trekt door de GVW de provinciale problemen naar zich toe ten koste van de zijn eigen gemeentelijke inwoners. Een pijnlijke kwestie! De Dorpsraad van Zenderen heeft voorheen juist gehandeld door te stellen dat er eerst een oplossing voor Zenderen moet liggen alvorens wordt gestart met de GVW. Dat men hierin geen voet bij stuk heeft gehouden vind ik jammer, want dit was voor Zenderen de enige juiste werkwijze.
Nu mogen alle huishoudens in de Gemeente Borne fors gaan betalen voor een "oplossing" welke geen oplossing is! Enkel de forenzen uit aangrenzende gemeenten hebben baat bij de oplossing die nu is gekozen.
Laat de Gemeente Borne een tunnel voor zijn eigen inwoners gaan realiseren aan bijvoorbeeld de Azelosestraat waar de inwoners van de Gemeente Borne direct profijt van hebben. Of laat de Gemeente Borne de bal bij het Ministerie en Prorail neer leggen met de EIS dat het spoortraject Molenkamp tot het Wensink verdiept wordt aangelegd. Dan heeft Borne een deugdelijke oplossing die de gemeentelijke burger een stuk minder geld kost.
Ron Hartman — 17 jan 2018
Da's mooi Willem, want dan kan de GVW op kosten (deels) van de burgers dus vervallen omdat het hoofdargument voor de aanleg de 'knip' was. Het argument van de betere bereikbaarheid van de hulpdiensten (oa Brandweer naar de A1) is dan veel goedkoper op te lossen door die richting de andere tunnel bij Ikea te verplaatsen. De huidige kazerne heeft z'n tijd wel gehad. Laten we de burgers vragen of ze het geld nu met spoed in de Azelosestraat-tunnel willen steken? Te vrezen valt echter dat de Noordelijke Bandweg de GVW nodig heeft om naar de A1 te gaan. Dat zou wel een eenvudige(r) GVW met ontsluiting van de Molenkamp kunnen zijn.
willem — 17 jan 2018
Ron, je maakt een denkfout. De GVW ( de naam zegt het al "gemeentelijke verbindingsweg") maakt geen deel uit van het provinciale wegennet. Ook de zuidelijke bandweg niet. Het zal daarom ook niet resulteren in een knip in de wél provinciale rondweg
Ron Hartman — 17 jan 2018
@Christian: Het blijft uberhaupt vreemd dat de Bornse Burger moet meebetalen aan de vorming van de Provinciale rondwegen (waarvan de GVW nu onderdeel uitmaakt) om HengeBornZen heen. De Noordelijke bandweg (Vanaf de Albergerweg via de rotonde bij de GVW en dan langs de Stroom Esch naar de Beneluxlaan en daarnaast de Zuidelijke bandweg, die tzt via de 5B gaat. De huidig geplande GVW zonder aansluitingen is slechts een ongelukkige move om de knip sneller te bereiken. Ten koste van?
Christian Sand — 17 jan 2018
In bovenstaand artikel mis ik de kosten die geraamd zijn voor de aanleg van de GVW. Van de €26miljoen die de aanleg van de GVW gaat kosten krijgen de inwoners van de Gemeente Borne (via de OZB) nu al €12miljoen voor de rekening. Mocht hierbij nog een ontsluiting van de Molenkamp worden gerealiseerd (wordt in de huidige plannen nog geen rekening mee gehouden), dan komt er nog eens pakweg €5miljoen bij deze €12miljoen op. Om nog maar niet te spreken over de toch wel voor de hand liggende overschrijding van 25% tot 30% die bij dergelijke projecten vaak vlot worden gehaald.
De nu begrootte €12miljoen via de OZB zorgt ervoor dat per huishouden in de Gemeente Borne €6500,- moet worden opgehoest voor een weg die Borne weinig oplossing biedt en Zenderen enkel nog meer overlast bezorgt. (en dan zijn de 5 miljoen en overschrijding van 25% à 30% op de totale som nog niet meegerekend). Het is niet onrealistisch om te denken dat het uiteindelijke benodigde bedrag voor de GVW per huishouden in de Gemeente Borne rond de €10.000,- zal gaan liggen!

Ik vraag me dan ook zeer af of de inwoners van de Gemeente Borne zich er bewust van zijn dat ons geld met bakken over de balk wordt gegooid en dat het profijt dat de Bornenaar, Hertmenaar en Zendernaar er van hebben praktisch 0% is.

Beter kaatst de Gemeente Borne het balletje terug naar Prorail. Geef daarbij desnoods het bedrag dat nu gereserveerd wordt voor de GVW ook aan Prorail en laat Prorail zorgen dat het spoortraject in de zone van de Molenkamp tot aan het Wensink volledig verdiept wordt aangelegd (vergelijkbaar met de situatie in Almelo) zodat alle 5 nu nog gelijkvloerse overwegen een passende oplossing krijgen. Pas dan wordt ook het gemeenschapsgeld nuttig besteed waarbij ALLE inwoners van de Gemeente Borne profijt hebben van de forse investering die de Gemeente Borne wil doorvoeren!

De inwoners van Zenderen gaan intussen over tot actie. De inwoners van Borne zullen ook in het verweer moeten komen!
Ron Hartman — 17 jan 2018
In de Totaalvisie (van slechts 1 A4 tje) staan 6 stapstenen benoemd. Daarin is Zenderen domweg NIET opgenomen en dus ook niet begroot. Uit die stapstenen blijkt slechts dat de urgentie ligt bij de onderdoorgang in de GVW (stap 1) en de F35 (stap 2). Je kunt hier met recht spreken van een tunnelvisie, waarin Zenderen, de Bornse burgers met hun tunnelwens (pas op stap 4 en niet begroot) en de ontsluiting van de Molenkamp ondergeschikt zijn gemaakt aan de wens van enkelen om (te) snel een knip in de N743 bij de Bornse Maten te krijgen. De 5B langs de t.k? mestverwerker zou veel problemen in 1 klap oplossen.

Bertil Meyer (72) plotseling overleden

Op dinsdag 11 juni is Bertil Meyer vrij plotseling op 72-jarige leeftijd overleden. Bertil was...
11-06-2024

Brand in coniferen aan Tichelkampweg

Aan de Tichelkampweg heeft door nog onbekende oorzaak een coniferenhaag vlamgevat. De brandweer...
09-06-2024

Getuigen gezocht van incident met fakkels

FC Twente kan zich plaatsen voor het Europees Voetbal en wordt door vele fans uitgezwaaid op...
04-06-2024

Principeverzoek voor windturbine op grens met...

De twee beoogde windmolens bij knooppunt Buren, op grondgebied van de gemeente Hof van Twente,...
31-05-2024

Wil jij ook wonen in de Bornsche Maten?

ADVERTORIAL • Aan de rand van de Bornsche Maten, op een steenworp van het aloude...
19-05-2024

Einde parochiekerk Zenderen nabij

“Het gaat sneller dan we allemaal denken”, verzucht Maria Verheijen, vicevoorzitter...
18-05-2024