Gedoe om publicatie gemeentenieuws
BORNSE COURANT MOBILISEERT STEUN EN STELT GEMEENTE IN GEBREKE

Gedoe om publicatie gemeentenieuws

Sinds begin dit jaar koopt de gemeente Borne advertentieruimte in bij het weekblad De Week van Borne voor de publicatie van het officiële gemeentenieuws. Vanaf 1990 verschenen deze mededelingen in de Bornse Courant en liep hiervoor een contract tot en met eind 2018, met de voorwaarde dat de overeenkomst jaarlijks diende te worden geëvalueerd en verlengd tot aan het einde van de contractperiode. De gemeente heeft een verplichting om gemeentenieuws in een huis-aan-huis blad te publiceren.

 

Aanleiding

Burgemeester Rob Welten legt in het wekelijkse persgesprek uit dat de aanleiding om de contractduur te heroverwegen was gelegen in het feit dat de Bornse Courant in het voorjaar van 2017 plotseling eenzijdig had besloten een dag eerder te verschijnen en dat daarmee de deadline voor het aanleveren van het gemeentenieuws ook vervroegd werd. “We hebben toen de hoofdredacteur gesproken en aangegeven dat dit voor ons van wezenlijk belang was en reden was om de contractduur te heroverwegen en niet zondermeer tot verlenging over te gaan.” Na dit nogmaals schriftelijk bevestigd te hebben besloot de gemeente beide kranten te vragen een bod te doen en stelde daarvoor een aantal criteria vast. De inhoud van de redactionele artikelen was daarbij nadrukkelijk niet meegenomen. Welten: “Daar mogen wij ons als overheid niet mee bemoeien, dan gaan we de fout in.”

 

Beide offertes dicht bij elkaar

Zowel De Week van Borne als de Bornse Courant stuurden een offerte in, die vervolgens door meerdere personen in het aanbestedingsteam anoniem werd beoordeeld en volgens een puntensysteem werd gekwalificeerd. “Een open, transparant en zorgvuldig proces”, vindt de burgemeester. “Uiteindelijk zaten beide kranten heel dicht bij elkaar, met een lichte winst voor De Week van Borne.”

 

En die winst zat hem niet in een latere deadline voor de aanlevering van het gemeentenieuws, de kwestie waar het allemaal om begonnen was. “Op dat punt worden we helaas niet beter bediend, maar op andere objectieve criteria wel.” En dan zou het gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van de publicatie van het eveneens door de gemeente aangeleverde ‘Meedoen in Borne’ en het ter beschikking stellen van extra pagina’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Bornse Courant in het geweer

Het besluit van de gemeente is bij de Bornse Courant niet in goede aarde gevallen. Door de advocaat van de Bornse Courant is de gemeente in gebreke gesteld, met het argument dat de gemeente haar contractuele verplichtingen schendt. Inmiddels wordt er door de krant ook steun gemobiliseerd via onder andere de sociale media en door de gemeenteraadsfracties te benaderen. Het heeft geleid tot politieke vragen en agendering van het onderwerp in het Politiek Beraad van 23 januari.

 

“Ik begrijp de emotie”, zegt Welten. “Maar ik hoop dat er ook begrip is dat wij hier zorgvuldig mee omgegaan zijn. Op een gegeven moment verandert de markt en komt er een moment dat je ook een andere aanbieder een faire kans moet geven. Je zou kunnen discussiëren over het moment waarop, maar anders hadden we het over een jaar zo moeten doen. Bovendien levert de aanbesteding een substantiële besparing op en we praten hier wel over overheidsgeld.” In een memo aan de raad valt te lezen dat de geoffreerde bedragen dicht bij elkaar lagen, maar blijkbaar was de prijs die de Bornse Courant offreerde dus aanmerkelijk lager dan de prijs in het eerdere contract. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Helmie Rensen — 18 jan 2018
Volgens mij is de Bornse Courant alleen eerder gaan publiceren omdat de week van Borne een dag voor hun ging zitten, zodat ze in feite al hun nieuws ‘afpakten’ en zij steeds achter de feiten aanliepen. Dat moet de gemeente toch begrijpen. Was De week van Borne niet gekomen, dan was De Bornse Courant waarschijnlijk nog steeds op donderdag geweest en was er niets aan de hand geweest. Jammer.
Monique — 18 jan 2018
Burgemeester Welten,
Substantiele besparing ! Overheidsgeld!
Dit gaat om kruimels!
Hoe gaat u de 2,5 miljoen subsidie per
windmolen noemen die men voornemens is aan de rand van Borndgrondgebied te plaatsen. Dat is pas echt gemeenschapsgeld verkwisting!

Ik verwacht van een burgervader iets meer.
Rene — 17 jan 2018
De week van Borne moet ik de eerste x nog krijgen
Henry — 18 jan 2018
Het zou mooi zijn als de gemeente de mogelijkheid bied om je in te schrijven voor een digitale nieuwsbrief.
Jos — 17 jan 2018
Bornse kant wordt overal bezorg.
De andere pretkrant zie ik maar zelden vindt het daarom ook slecht idee om alles maar naar een ander blad over te hevelen.
De info komt dus niet bij de burgers aan.
Een gemiste kans JAMMER WEER.
Sinkhole — 17 jan 2018
Vast geen vriendjespolitiek in de ambtenarenburcht (grappig woord voor die grijze massa) Anne, want daarvoor hebben we 'onze' golfbaan toch?
Henk Semmekrot — 17 jan 2018
Jammer. De Bornse Courant is 'ontzield"! En die andere "pretkrant", de Week van Borne, die ontvangen we maar zelden. We blijven dus verstoken van het gemeentenieuws.
Moniek — 17 jan 2018
In mijn ogen is dit allemaal opgerakeld door de vriendjespolitiek tussen de Bornse Courant en de heer Van den Berg van Borne-Nu.
Dezelfde heer Van den Berg die aanzienlijke veel geld heeft verspeeld in de 'kunstgrasaffaire'. Op persoonlijke titel hard schreeuwen over de enorme risico's van het kunstgras, als secretaris van de BLOS een advies uit laten brengen en daar als Raadslid daar ook weer over gaan discussieren met een wethouder van zijn eigen partij die ook weer in de BLOS zit. Volgt u het nog? Ik niet, maar dat kan allemaal in Borne. Uiteindelijk heeft dit grapje van de heer van de Berg heel veel gemeenschapsgeld en nog meer frustratie gekost. Vraag dat maar eens na bij NEO.
Anne — 17 jan 2018
Huis aan huis blad? Dat geldt dan blijkbaar alleen voor Borne zelf, het buitengebied, o.a.Zenderen, is alleen te vinden als de gemeente geld tekort komt voor allerlei onzinnige dan wel onvoldoende doordachte besluiten die de burger mogen bekostigen middels verhoogde belastingen. Ondanks de nee-stikker hier toch nog trouw de Bornse Courant in de bus. Week van Borne niet dus! Wat een goedkope smoes over het vervroegen van de aanleverdatum van het nieuws. Dat kan toch doorschuiven naar de krant van de volgende week? Waren ze daar in die ambtenarenburcht maar altijd zo stipt!
Het begon al met de aanzegging dat de BC niet meer langs de ja/nee stikker mocht omdat het een gratis blad zou zijn. Wat is de week van Borne dan? Toch wel heleml zo een? Het hele verhaal riekt naar iets wat we vriendjespolitiek noemen.
Is een plaatselijke ondernemer met een lange staat van dienst niet vele malen te verkiezen boven een handige zakenman die het liefst zoveel mogelijk papier vol drukt, zijn kas daarmee goed spekt en zorgt dat er weer heel wat oud papier op te halen is.
En hoe blijf ik op de hoogte van alle gemeentelijke wetenswaardigheden?.........

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

Kan het traject N35/A35 dienen als locatie voor opwekking van zonne-energie? De gemeente Borne...
08-03-2021

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest trac langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021