Verbindingsweg: CDA en GB90 op één lijn
EERSTE SESSIE PROCES RAADSPROGRAMMA

Verbindingsweg: CDA en GB90 op één lijn

De eerste aanzet om tot een breed gedragen raadsagenda te komen is dinsdagavond gegeven. De partijen hadden hun ‘bouwstenen’ aangeleverd, zeg maar de belangrijkste punten uit hun verkiezingsprogramma’s, en daar was geprobeerd enige overzichtelijkheid in te creëren. Waar was men het over eens? Waar zitten de verschillen en welke concrete doelen wil men in vier jaar realiseren?

 

Zo breed mogelijk

Aan informateur Jeroen Goudt de schone taak om daar uiteindelijk een raadsprogramma uit te destilleren. Bij voorkeur zo uitgebreid mogelijk. “Waar geen overeenstemming bereikt kan worden, zelfs niet in de zin van ‘we gaan dit of dat onderzoeken’, komt dan maar niet in het raadsprogramma. Daarover moeten dan in een coalitieprogramma afspraken gemaakt worden.”

 

Eerst maar eens verder gaan met wat er nog stond uit het vorige raadsprogramma. Kon dat nog blijven staan, of moest het op de schop? Het bleek over het algemeen nog steeds op consensus te kunnen rekenen. Hier en daar wat accentverschillen. Behalve de punten ‘bestuurlijke vernieuwing’ en ‘duurzaamheid’. En dan gaat het niet om dát je dat wilt, maar vooral om hóe je dat wilt bereiken. Daarover lopen de meningen uiteen. Komende donderdag wordt daar verder over gedebatteerd.

 

'Heikele' punten

Maar waar het eigenlijk allemaal om draait deze dagen zijn de ‘heikele’ punten, daar waar de standpunten hard zijn en meningen soms mijlenver uiteen lopen.

 

De beoogde mestverwerker in Zenderen bijvoorbeeld. Alhoewel…… de door de Dorpsraad Zenderen georganiseerde bijeenkomst over het onderwerp op 15 februari heeft ook de politiek aan het twijfelen gebracht. Tot grote verrassing van veel politici bleek een meerderheid tijdens die bijeenkomst niet mordicus tegen de mestverwerker en vooral pragmatisch. Als die er toch zou komen, sleep er dan maar wat uit ook. Zo leek de gedachte. Bijvoorbeeld een rondweg om Zenderen.

 

Verbindingsweg

En daarmee zijn we meteen bij hét onderwerp waar het allemaal om draait: de Verbindingsweg en de verkeersproblematiek in Zenderen. Voor GroenLinks/Pvda een ‘breekpunt’, maar eigenlijk ook voor VVD en SP. Geen Verbindingsweg als het aan die partijen ligt. GB90 kwam, verrassend, met een kleine opening. ‘Als de oplossing voor Zenderen ook een oplossing biedt voor de totale verkeersproblematiek in Borne, inclusief ‘knip’, én binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd, dan is wijziging van de Totaalvisie een optie’, diende de partij als bijdrage in. Met andere woorden: is er een goed alternatief, dan is een streep door de Verbindingsweg bespreekbaar.

 

Het CDA is het er helemaal mee eens. Sterker nog, Harry Schothuis van het CDA dacht zelfs dat de betreffende tekst van het CDA kwam en wilde er nog een correctie aan toevoegen: ‘wijzigen’ zou ‘anders prioriteren’ moeten zijn. De huidige coalitiegenoten hebben elkaar dus gevonden op het onderwerp. Geen enkele coalitie is realistisch zonder óf CDA óf GB90 en dus is het een kwestie van wie zich hierbij kan aansluiten. Borne-Nu, de derde coalitie-collega deed het onmiddellijk. De rest hield zich voorlopig stil.

 

Donderdag gaat het verder. Dan zal Jeroen Goudt deels opnieuw de ‘heikele punten’ ter discussie brengen en zal ook de vraag gesteld worden hoe er gedacht wordt over de uitvoering van het raadsprogramma. (AJ)

 

Het verslag van de bijeenkomst over de Elhorst-Vloedbelt waarvan in de tekst sprake is: Zenderen blijkt vooral pragmatisch

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Christian Sand — 19 apr 2018
De boodschap wordt dus steeds duidelijker. De meerderheid van de Bornse fracties lijken tegen de gemeentelijke verbindingsweg te zijn, dan wel open te staan voor een passende andere oplossing.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn intussen al weer 4 weken geleden. De burger van de Gemeente Borne heeft een duidelijk signaal afgegeven. Het front tegen de gemeentelijke verbindingsweg (SP met 2, VVD met 3, D66 met 1 en GL/PvdA met 2) scoorde namelijk 8 van de 19 zetels. Tel hierbij de 5 zetels op die het CDA (met de stelling dat er eerst een oplossing voor Zenderen moet zijn) wist te scoren en nu ook GB90 die met 4 zetels open staan voor een passende oplossing waar de hele Gemeente Borne wat aan heeft, dan kunnen we gerust stellen dat er een meerderheid van 17 (tegen 2 van BorneNu) tegen de gemeentelijke verbindingsweg is ontstaan. Dit is een signaal waar de Bornse politiek niet omheen kan en mag gaan.
We zijn intussen 4 weken verder en binnenkort volgt er ongetwijfeld witte rook vanaf het Gemeentehuis. Ik ben benieuwd wat de onderhandelingen zullen brengen!
Bornse burger — 18 apr 2018
Fantastisch nieuws voor Borne en Zenderen. De 5b variant gaat ruim om Zenderen. Deze maakt een robuuste en dus dure verbindingsweg overbodig en kan leiden tit een knip.
Zenderen geholpen, de Bornse Maten blij en de Bornse / Zendere burger wordt niet belast met 10.000,- kosten per huishouden. De boeren blij, het milieu geholpen, kortom op dhr Semmekrot na kan iedereen hier zeer content mee zijn.
CDA, bedankt! Snel coalitie met GB en VVD aangaan. De dorpsraad van Zenderen moet eens bij zichzelf te rade gaan hoe het beter in staat is om aansluiting bij de gemeenteraad te houden. Men is daar niet in staat om tot goede compromissen te komen. Alleen maar tegen zijn lost niks op, wellicht tijd voor wisseling van de wacht.
Zenderen mag hopen dat de nieuwe coalitie voet bij stuk houdt en zeker niet BorneNu bij de plannen gaat betrekken. Die kijken immers niet naar de portemonnee maar zijn net als de dorpsraad van Zenderen politiek onbekwaam.
Ron Hartman — 18 apr 2018
@Semmekrot: Bent U eigenlijk wel op zoek naar een oplossing? Bv: verkeer langs de vergister en niet meer door Zenderen? Welke andere oplossingen ziet U? Graag ook een oplossing waar de Bornse burger ook wat aan heeft
Henk Semmekrot — 18 apr 2018
Het is heus niet waar, dat er op 15 februari plots een kentering in het denken kwam omtrent de komst van een mestvergister in Zenderen. Er werd een onderzoekje gedaan, dat absoluut niet representatief was. De afgelopen weken zijn er allerlei gesprekken geweest onder leiding van bureau Martin Verbeek en dan blijkt, dat 80/90 % van de inwoners van Zenderen wel tegen de mestvergister is. Wat wel uniform geconstateerd werd op de avond van de 15de februari, is, dat we in gesprek moeten blijven. Dus woorden als dat de de inwoners pragmatischer zijn gaan denken, moeten sterk gerelativeerd worden. En daar mag niet te veel belang aan gehecht worden!
Peter Oude munnikhuis — 18 apr 2018
Je kunt beter helemaal niets doen, dan welke irreële variant dan ook bedenken. Scheelt in ieder geval veel weggegooid belastinggeld.
Paul Cohn — 18 apr 2018
http://dvdvelden.nl/wp-content/uploads/2016/01/WimKan.jpg
Mchak — 18 apr 2018
Ik word stil van dit bericht.

Puzzelen met de Omgevingsvisie

Vorige week is de samenvatting gepresenteerd van de Bornse Dromen Dagen. Eigenlijk een opsomming...
29-09-2023

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023